Wereldwijd kerk-zijn

Het Christendom is een wereldgodsdienst. Overal ter wereld komen christenen zingend en biddend samen om God te eren, het geloof te vieren en stil te staan bij mensen in nood. We kunnen van elkaar en ons door hen laten inspireren!

Wereldwijd partnerschap

Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken, en plaatsen ons voor spannende vragen:

  • Hoe kunnen we het geloof eigentijds verwoorden en mensen ermee aanspreken?
  • Op welke manier kan de kerk van betekenis zijn in de samenleving?
  • Hoe gaan we om met economische groei en technologische veranderingen?
  • Hoe kunnen we voor het milieu zorgen en klimaatverandering tegengaan?
  • Hoe verdelen we de welvaart wereldwijd en in ons eigen land?
  • Wat betekent de kerk voor mensen in verdrukking?
  • Hoe stellen we ons op tegenover mensen met een ander geloof?
  • Willen we contact leggen met christenen uit andere culturen, dichtbij en ver weg?

Meeleven en voorbede

Door dit wereldwijde partnerschap gaat het bij Kerk in Actie om meer dan geld werven voor projecten. Natuurlijk is geld belangrijk om het werk mogelijk te maken, maar onze partners vragen ons ook om met hen mee te leven, belangstelling te hebben voor hun situatie en voor hen te bidden. Wilt u intensiever betrokken zijn bij onze partners? Kies dan een project bij een van onze vijf thema's.

Solidair zijn

Onze partners vragen daarnaast om solidair met hen te zijn, om voor hen op te komen. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor producten die bij hen worden gemaakt. Of door brieven te schrijven als mensen om hun overtuiging in de gevangenis zitten. Daarom werken Kerk in Actie en haar partners samen met andere organisaties om regeringen te bewegen te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Financiële steun

Het inzamelen van geld is een belangrijke manier om de partnerorganisaties van Kerk in Actie te helpen. Zonder geld kunnen we onze partnerkerken en -organisaties niet steunen. Kerk in Actie is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van bijdragen uit de gemeenten en van particuliere donateurs. Uw inzet doet er dus toe! U kunt bijvoorbeeld meedoen aan de landelijke collecten.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.