Verkiezing Smaakmaker van het jaar 2019

Een inloophuis, een open maaltijd of een buddyproject. Op allerlei plaatsen in Nederland worden diaconale initiatieven georganiseerd waarbij geloof, hoop en liefde in de praktijk worden gebracht. Kerk in Actie wil deze hartverwarmende initiatieven graag verzamelen en belonen, en organiseert daarom voor de derde keer de verkiezing Smaakmaker van het Jaar. Bent of kent u een diaconale smaakmaker? Laat het ons weten!

Aanmelden & criteria

Aarzel niet en meld uw diaconale initiatief - of dat van een ander - aan. Om mee te kunnen doen, hanteert Kerk in Actie deze criteria:

 • Het project heeft een diaconale doelgroep of een diaconaal thema.

 • Het project speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Het project is gericht op mensen binnen en buiten de geloofsgemeenschap.

 • Het project kan ook op andere plekken in Nederland ontwikkeld worden.

 • Het project wordt (mede) georganiseerd door een protestantse gemeente.

Voldoet het project dat u wilt aanmelden aan deze criteria? Gebruik dan onderstaand aanmeldformulier om het initiatief aan te melden. Dit kan tot 1 september 2019.

Jury

Op 12 september kiest een deskundige jury een top 3 uit het aantal inzendingen. In die week hoort u of tot de genomineerden behoort. Op de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november beslissen de bezoekers vervolgens wie de Smaakmaker van 2019 wordt.

De jury voor de Smaakmakersverkiezing bestaat uit drie diakenen, een professionele diaconaal werker en de winnaar van vorig jaar. De verkiezing Smaakmaker van het Jaar werd vorig jaar gewonnen door De Paraplu, een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam.

Prijs

Uiteraard zijn de drie genomineerde initiatieven op de LDD aanwezig. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 1.500, de tweede prijs is een bedrag van € 1.000 en de derde prijs een bedrag € 500. Uiteraard zijn deze bedragen bedoeld als een financiële impuls voor het betreffende project.

Landelijke Diaconale Dag

Heeft u zich al aangemeld voor de Landelijke Diaconale Dag op 9 november? Ga voor meer info & aanmelden naar kerkinactie.nl/ldd.

 • Kunt een omschrijving geven van het initiatief? (Denk aan: welke activiteiten worden er aangeboden, op welke plaats, met welke frequentie)?

 • Wat is de doelgroep, voor wie is het opgezet?

 • Hoe is het voorbereid? In hoeverre is daarbij gelet op (plaatselijke) actuele ontwikkelingen/ urgente problematiek en gekeken naar vergelijkbare, bestaande initiatieven?

 • Is het initiatief verbonden aan een protestantse gemeente (PKN)? Zo ja, wie vanuit deze gemeente zijn er betrokken? (Denk aan diaken, professional, vrijwilligers, jongeren)?

 • Wordt er samengewerkt met andere kerken en/of organisaties, en zo ja: welke en hoe?

 • Is het een initiatief dat ook op andere plekken in Nederland ontwikkeld kan worden? Zo ja, wat zijn dan aandachtspunten en tips?

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.