Workshops op de Landelijke Diaconale Dag 2019

Tijdens de Landelijke Diaconale Dag kunt u zowel in de ochtend als middag kiezen uit maar liefst 23 inspirerende workshops die naadloos aansluiten op uw taak als diaken, ZWO-commissielid of diaconaal werker. Zo is er bijvoorbeeld een workshop voor nieuwe diakenen, voor diakenen die vanuit een kleine gemeente werken en voor diakenen die met complexe hulpvragen te maken hebben. Er is een workshop over de 40dagentijd, over Bijbel en diaconaat en over Armoede in Nederland. Over bijbellezen met migranten en over Kinderen in de knel. En nog veel meer!

1. Betrek uw gemeente bij de 40dagentijd 2020: sta op!

door Gerdine Klein-Spilt, Kerk in Actie-consulent

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij de gebrokenheid in de wereld. Daarom staan we op en komen we in actie. ‘Sta op’ is het thema van de 40dagentijd 2020. Een thema dat ons oproept moed te tonen en lef te hebben om op te staan. Wat gebeurt er als u opstaat, wat zegt de Bijbel hierover en hoe kunt u dit thema inzetten om uw gemeenteleden te activeren tijdens de 40dagentijd? Doe mee, kom in beweging. Sta op!

2. Zingen, vieren, dienen: No storm can shake my inmost calm

door Kees de Bruin, cantor

Wat ons ook overkomt, we zullen blijven zingen. Quakers konden in hun muziek dat gevoel van bevrijding heel goed uitdrukken. Hoe bevrijdend kan het zijn om tijdens de slotviering van de LDD samen het dak eraf te zingen! We doen dat meerstemmig in een gospelstijl met de Quaker-song: How can I keep from singing. Mannen, vrouwen, solisten, badkamerzangers en muzikanten zijn van harte welkom bij deze workshop onder leiding van cantor Kees de Bruijn. Hij is cantor voor kerst- en paasvieringen van het Protestants Landelijk Dienstencentrum, en voor de Paaskerk in Baarn. De kerstviering daar werd op eerste kerstdag 2018 op NPO2 uitgezonden voor KRO-NCRV.

3. Bijbel en diaconaat: ik wil wel maar ik weet niet hoe

door Inge Landman en Wilma Wolswinkel, Kerk in Actie

In deze workshop ontdekken we niet alleen Bijbelse teksten en verhalen met een diaconaal karakter, we leren óók hoe leuk en eenvoudig het kan zijn om een een interactieve (vergader)opening rond een bijbeltekst te maken en te begeleiden. Handig voor uw diaconie of commissievergadering, en wie weet t.z.t. ook in het werken met uw doelgroep. We gaan ervaren en doen, en laten ons inspireren door voorbeelden van het werk van partnerorganisaties van Kerk in Actie.

4. Vluchtelingen: geven en doen

door Gert Kuiper en Janet Bac, Kerk in Actie

Wereldwijd is bijna één op de honderd mensen vluchteling. Overal staan kerken klaar om deze mensen hulp te bieden. In de workshop kijken we over de grens naar Colombia waar de kerk zich inzet voor vluchtelingen. We leggen uit waarom Kerk in Actie het werk van deze kerk steunt en gaan in op de vraag hoe u betrokken kunt raken bij vluchtelingen wereldwijd. Vervolgens zoomen we in naar de situatie in Nederland en horen we op welke verschillende manieren kerken aan de slag gaan met & voor vluchtelingen die in hun buurt zijn komen wonen. Na het volgen van deze workshop neemt u concrete, inspirerende tips mee hoe u kunt geven en doen voor vluchtelingen.

5. Armoede in Nederland

door Meta Floor, Kerk in Actie

Het ArmoedeOnderzoek 2019 laat zien dat plaatselijke kerken op veel verschillende manieren actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen? Wat kun je als diaconie zelf doen aan concrete financiële en materiële hulp? Welke rol neem je op in het netwerk van organisaties? Hoe kun je het beleid van de lokale overheid beïnvloeden? Een inspirerende workshop, vol ervaringen, ideeën en tips.

6. Omzien naar elkaar vanuit ontmoeting

door ds. Martin van Dam, Baarn, en Simon de Kam, Kerk in Actie

In Nederland is de kerk, net als op veel plaatsen in de wereld, een minderheid geworden, maar we hebben er ook veel nieuwe geloofsgenoten bijgekregen en in veel plaatsen zijn er contacten gelegd. In deze workshop laten we zien hoe de Bijbel ons in beweging zet om naar mensen om te zien die normaal gesproken buiten ‘onze’ boot vallen. Ds. Martin van Dam neemt ons mee in zijn ervaringen met bijbellezen in een multiculturele groep in Baarn. Hij vertelt ons hoe dit geleid heeft tot meer betrokkenheid tussen zijn gemeenteleden en christenmigranten uit zijn woonplaats.

7. Kinderen in de Knel: hoe haal je ze eruit?

door Petri Hofland en Hester Oosterbroek, Kerk in Actie

Kinderen in moeilijkheden staan hoog op Gods agenda. De Bijbel laat zien dat God zorgt voor 'weduwen en wezen' en wij als gelovigen worden opgeroepen zijn voorbeeld te volgen. Staan kinderen daarom ook hoog op de agenda van uw gemeente? In deze workshop gaan we samen aan de slag met het thema 'Kinderen in de knel'. Wat kunnen we als kerk doen voor kinderen in ons eigen dorp of onze stad? En hoe zetten we de gemeente in beweging voor steun aan kinderen ver weg? U krijgt inspirerende voorbeelden en met behulp van praktische tips maakt u een concreet plan voor uw eigen gemeente.

9. City tour: diaconaat bij de buren

door Jan Post Hospers en Corrie van der Ven, Kerk in Actie

In de Protestantse Kerk is diaconaat een wezenlijk onderdeel van ons kerk zijn. Maar hoe zit dat bij moslims? Welke plaats heeft de arme in hun religie? Houden zij collecten? Wat doen zij bij rampen? Hebben zij georganiseerde vormen van wat wij diaconaat noemen? En ook: kunnen wij van hen leren? En nog een stapje verder: zien wij mogelijkheden om samen te werken? Hoe kunnen we dat in onze eigen woonplaats oppakken? Voor deze workshop gaan we lopend van de Jaarbeurs naar de Ulu-moskee, waar iemand met ons in gesprek zal gaan over deze vragen. P.S. Dit is een wandeling van een kwartier.

10. Nieuwe vormen van diaconaat

door Nico van Splunter en Bram Dijkstra, pioniersbeweging Rotterdam

Op meer dan honderd plekken in Nederland wordt er volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kerk-zijn: pionieren om te komen tot nieuwe geloofsgemeenschappen. Een beweging die hoop en creativiteit geeft in onze kerk, ook in het omzien naar onze kwetsbare naaste. Nieuwe vormen van kerk-zijn en ‘gewone’ kerken kunnen elkaar inspireren en versterken, ook op het terrein van diaconaat. In deze workshop laten Nico en Bram zien hoe zij vormgeven aan ‘diaconaat’.

11. Dorp in zicht/Mens in beeld

door Betsy Nobel, dorpskerkenbeweging Protestantse Kerk en Erika Derksen, diaconaal werker bij pioniersplek Komdersuuut in Angerlo

Een dorp kan door stadse ogen een hechte gemeenschap lijken, waar iedereen elkaar kent. Maar dat blijkt lang niet altijd zo te zijn. Forenzen, werk en school buiten het dorp,individualisering, steeds minder winkels… Het zorgt ervoor dat mensen elkaar steeds minder ontmoeten. Durft u zich als kerk zo te verbinden met het dorp dat mensen elkaar weer leren kennen? Kan de kerk een rol spelen bij sociale cohesie en dorpscultuur? Op welke manier dan? Betsy Nobel en Erika Derksen gaan op een creatieve manier met u met deze vragen aan de slag. 

12. Workshop voor nieuwe diakenen

door Hanna Oosterlee, Academie Protestantse Kerk

Als diaken heeft u bij de start van uw werk vaak veel ambitie en ideeën. Maar het tegenovergestelde kan ook: misschien hebt u geen idee wat u te wachten staat. In deze workshop ontdekt u hoe een diaconie werkt. Welke plek kan de diaconie innemen in recht doen in onze samenleving en in de rest van de wereld. En wat kan uw eigen rol daarin zijn? U krijgt ook vast een inkijkje in de nieuwe e-learning voor diakenen.

13. Diaconaat als dragende kracht voor een kerk in minderheid

door Adriana de Fijter en Gonda de Haan, Kerk in Actie

Zung Bawn neemt ons mee naar de dagelijkse werkelijkheid van christenen in het noorden van Myanmar. Hij is een ambitieuze jonge pastor die in Chiang Mai en in Nederland studeerde. Nu geeft hij vorm aan kerk zijn in een context van oplaaiend etnisch conflict en waar de meerderheid boeddhist is. Samen met hem vragen we ons af wat het belang is van diaconaat voor kerk zijn en geloof. Welke diaconale activiteiten onderneem je, wat is voor de 'eigen' kerkelijke groep, hoe ben je present in de samenleving en wat laat je daarmee zien van je geloof? Met welke beperkingen moet je rekening houden? Deze workshop is een spiegel en inspiratie voor diakenen in hun eigen omgeving in Nederland, waar steeds vaker sprake is van 'kerk in de minderheid'.

15. Jong in Actie - diaconaat dat jongeren raakt

door Johan ter Beek en Astrid Damstra, Jong Protestant

In deze workshop ontdekt u wat Jong in Actie is en hoort u van jongeren wat dit project met hen en de kerk heeft gedaan. Het project in het kort: samen met jongeren bezoekt u een lokaal diaconaal project of een project van Kerk in Actie. Daarbij zorgt Jong in Actie voor verdieping, verrijking en verbinding. De verdieping van van de diaconale activiteit gebeurt door het bezoek te koppelen aan karaktervormende activiteiten. De verrijking gebeurt door het project in te bedden in persoonlijke en bijbelverhalen. Tegelijkertijd verbinden we het diaconale project aan de lokale gemeente, diaconale context en leefwereld van jongeren. Na deze workshop weet u hoe dit project in uw gemeente jongeren en diaconaat kunt verbinden!

16. Leren geloven in diaconaal handelen

door Trinus Hoekstra, Kerk in Actie, en Erica Meijers, PThU

Vanuit de kerk zetten vrijwilligers en ambtsdragers zich in om mensen in nood bij te staan. Vaak ontstaat hierbij de vraag waarin het diaconaat verschilt van buitenkerkelijke hulpverlening. Beïnvloedt ons geloof ons diaconale handelen? En zo ja, op welke manier? En werkt het ook andersom? Voeden en versterken onze ervaringen in het diaconaat ons geloof? Hoe gebeurt dit? Deze vragen komen in deze workshop aan de orde via de eigen diaconale praktijk. Aan de hand van voorbeelden, ingebracht door de deelnemers, onderzoeken we de wisselwerking tussen diaconaat en geloof.

17. Hoe breng je als diaconie je vermogen tot bloei?

door Evelien Vrolijk, Kerk in Actie, Jan Blankers en Jan Klop, Federatie van Diaconieën

Veel diaconieën hebben geld: op de bank, geïnvesteerd in (groene/duurzame) beleggingen of bijvoorbeeld bij Oikocredit. Veel rente of opbrengst levert dat vaak niet op, en inmiddels kunnen diaconieën moeilijk meerwaarde creëren door alleen rente in te zetten. In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van Micha 6:8 en horen we twee gemeenten die keuzes met lef maken. Jan Klop is diaken en zit in het bestuur van de Federatie van Diaconieën. Hij helpt u met de start van een plan om nog dit seizoen het vermogen optimaal voor uw diaconie te laten werken.

18. Gemeente en diaconaat: hartelijk verbonden

door Tom Kolsters, Kerk in Actie-consulent

“Hoe betrek je de gemeente bij diaconaat?” Dat is de meest gestelde vraag die ik tegenkom in mijn werk als Kerk in Actie-consulent. Het antwoord daarop is helaas niet zo eenvoudig. En eerlijk is eerlijk, het wordt alleen maar lastiger. Er komt als diaconie steeds meer op u af en u moet het doen met minder mensen. De workshop begint met reflectie: wat is überhaupt betrokkenheid en wat maakt een diaconie nu echt aantrekkelijk en zichtbaar? Samen komen we verder om uiteindelijk die ene vraag te beantwoorden: hoe raken gemeenteleden vanuit hun hart betrokken op diaconaat?

20. Hoe kerkleden zich inzetten voor kinderen en ouderen in Moldavië

door Martin Teunissen, Kerk in Actie

Moldavië is het armste land van Europa. Veel volwassenen zoeken werk in het buitenland. Hun kinderen en ouders blijven verweesd achter. Leden van een baptistengemeente in Moldavië hebben een plek gecreëerd waar zorg en aandacht voor hen is. Een plek waar ieder mens telt. Igor Kohaniuk, de directeur van Bethania is te gast. Hij vertelt over het werk van Bethania en we gaan in gesprek over wat hem en ons inspireert in het diaconaat. (Bethania staat centraal in de kerstcollecte van Kerk in Actie).

21. Diaconale Lezing Stichting Rotterdam

door Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat PTHU

Thijs Tromp is de nieuwe bijzonder hoogleraar diaconaat aan de PTHU en volgt daarmee Herman Noordegraaf op. Hij wil in de komende vijf jaar onderzoeken welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. ‘Sociale uitsluiting is een belangrijke bedreiging voor het gevoel van waardigheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. Niet meetellen zet ‘van betekenis zijn’ onder druk.’ Inclusie kan een antwoord zijn, maar hoe werkt het? En wat kunnen diakenen betekenen voor inclusie? In deze diaconale lezing gaat Thijs Tromp graag met u in gesprek om te horen wat uw ervaringen, vragen en ideeën zijn.

22. Niet voor, maar mét mensen in armoede

door Eric Joris, coördinator Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

In hartje Antwerpen runt Eric Joris een Open Huis, niet voor, maar samen met buurtbewoners. Het Open Huis is een vereniging waar armen het woord nemen. Dat betekent dat zij mee aan het roer staan als vrijwilliger, vanuit de visie dat samen optrekken versterkt. Voor veel van de deelnemers is het Open Huis een tweede familie. In deze workshop vertelt Eric hoe hij met weinig middelen kleinschalige initiatieven en projecten (belbezoekje, buurtquiz, koken aan huis, co-housing met senioren, etc.) opzet die veel betekenis hebben voor de buurt en de deelnemers versterken. Ideeën waar u in uw kerk ook mee aan de slag kunt!

23. Groene Kerken: God in de supermarkt

door Alfred Slomp en Arjan Schoonhoven, God in de supermarkt

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? U heeft het niet gemakkelijk als consument. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. De workshop ‘God in de supermarkt’ verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan.

24. Hoe ga je als vrijwilliger om met complexe hulpvragen?

door Jan de Kluijver, diaconaal consulent Ede

De laatste jaren hebben we te maken met een terugtredende overheid. Mensen moeten eerst zichzelf redden, dan naar in hun eigen netwerk om hulp vragen en pas als er dan niemand kan helpen, wil de overheid mogelijk iets doen. Gevolg is dat mensen veel te laat hulp krijgen. Complexe hulpvragen en een overheid en hulpverlening, die niet thuis geeft: wat kan de christelijke gemeente dan doen? Zijn er ook grenzen aan de mogelijkheden van de christelijke gemeente? Maar wat betekent dat voor de hulpvrager? In deze workshop gaan we op deze vragen in.

25. Maatschappelijke zorg in de kerk?

door Elvira Sweet, maatschappelijke zorg gemeente de Rots, Amsterdam

Het Rotterdamse onderzoek ‘Tel je zegeningen’ over het maatschappelijk rendement van kerkelijk vrijwilligersbeleid, toont aan hoe belangrijk nieuwe kerken in Nederland zijn als het gaat om omzien naar elkaar. Ze organiseren hun ‘diaconaat’ op een gestructureerde manier met inzet van veel vrijwilligers. In de wijk waar de kerk van Elvira Sweet staat, wonen veel mensen die nauwelijks kunnen rondkomen. Wat hen drijft en hoe zij antwoord geven op sociale en maatschappelijke noden van kerkleden en van de wijk waarin ze wonen, gaat zij in deze workshop met ons delen. We laten ons graag inspireren! Elvira Sweet was eerder voorzitter van stadsdeelraad Zuidoost in Amsterdam en gedeputeerde in Noord-Holland.

26. Een inclusieve kerk die kan

door Rudolf Setz, diaconaal consulent CGK, en Marten van der Meulen, Assen zoekt

Als diaken heeft u contact met allerlei verschillende mensen. Denk aan asielzoekers, arme mensen, mensen die kampen met psychische problemen. Vaak zie je hen niet in de kerk. Dat is jammer, want God zelf is heel inclusief. Hoe kan de kerk wél een plek zijn waar mensen van verschillende achtergronden, culturen, en geaardheden heil ervaren? Diakenen kunnen een belangrijke rol spelen in het versterken van een inclusieve cultuur. Gebaseerd op het boek Een kerk die kan werken we uit wat u kunt doen, waar u op moet letten en welke vormen u kunt gebruiken. 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.