Jaarverslag

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, maar de geldstromen van Kerk in Actie zijn strikt gescheiden van de andere activiteiten van de Dienstenorganisatie.

CBF-keurmerk

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft het CBF-keurmerk toegekend aan de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van Kerk in Actie. Het CBF houdt toezicht op geldwervende instellingen. Het keurmerk van het CBF wordt veleend aan instellingen die hebben aangetoond op verantwoorde manier om te gaan met giften. Het CBF stelt eisen aan de beleidsplanning en de financiële verslaglegging. Een organisatie mag bijvoorbeeld niet meer dan 25 procent van de baten uit eigen fondsenwerving (gemiddeld over 3 jaar) besteden aan fondsenwerving. Overigens besteedt Kerk in Actie maar 11 procent aan kosten.

Feiten en cijfers

In het jaarverslag leest u op welke manieren de kerk afgelopen jaar in actie is gekomen en wat dit wereldwijd voor impact heeft gehad. Het jaarverslag 2015 van Kerk in Actie wordt op 17 juni 2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Alle jaarrekeningen en sociale jaarverslagen van de Protestantse Kerk zijn openbaar en ​te downloaden.

 

Lees hieronder de persoonlijke verhalen uit het jaarverslag 2015.