Onze focusgebieden

Steun projecten in alle delen van de wereld, en met rond uiteenlopende thema's. De projecten van Kerk in Actie zijn onderverdeeld in vier focusgebieden. Daarnaast bouwt Kerk in Actie bruggen in het Midden-Oosten om de situatie in IsraŽl en Palestina te verbeteren.

Kinderen in de knel

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Meer over Kinderen in de knel

Noodhulp

Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit doen we samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Samen met deze organisaties werken we ook aan preventie en wederopbouw.

Meer over Noodhulp

Geloven tegen de verdrukking in

Kerk in Actie ondersteunt christenen in landen waar zij in de minderheid zijn. We werken samen met kerken die bruggen willen bouwen in conflictgebieden en die zich samen met anderen inzetten voor vrede en recht.

Meer over Geloven tegen de verdrukking in

Geloven in de kracht van lokale gemeenschappen

Kerk in Actie helpt gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, partnerkerken en christelijke organisaties in binnen- en buitenland om levendige gemeenschappen van hoop te zijn. We ondersteunen hen in hun lokale diaconale inzet voor kwetsbare groepen in de eigen omgeving.

Meer over Geloven in de kracht van lokale gemeenschappen

IsraŽl en Palestina

Bouwen aan bruggen in het Midden-Oosten. Daarmee wil Kerk in Actie in IsraŽl en Palestina allerlei isolement helpen doorbreken. Zo geeft Kerk in Actie gestalte aan haar diaconale verantwoordelijkheid, aan de oecumenische verbondenheid met medechristenen ťn aan de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk.

Meer over IsraŽl en Palestina

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.