Onze werkwijze

Kerk in Actie steunt wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties. Samen bieden wij hoop en laten wij mensen tot hun recht komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden.

Wij verbinden 

Wij verbinden wereldwijd gemeentes, organisaties en mensen die willen delen wat hun gegeven is. Dit doen we door verhalen van mensen te delen en ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Wij delen 

Wij delen wat mensen willen én kunnen bijdragen. We moedigen iedereen aan te delen wat hun gegeven is. Door bijvoorbeeld te collecteren of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Met de aan ons toevertrouwde (financiële) middelen ondersteunen we onze partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Dit doen we in samenwerking met de ICCO Coöperatie.

Wij ondersteunen 

Wij ondersteunen wereldwijd gemeentes en mensen die werken aan tekenen van hoop. Diaconieën en ZWO-commissies komen bij ons voor advies, inspiratie en materialen voor hun eigen gemeente. Partnerorganisaties geven bij ons aan waarvoor zij steun nodig hebben. Wij geven onze steun door betrokkenheid, personele inzet en financiële steun.

Wij signaleren 

Wij signaleren misstanden en onrecht. Dichtbij of ver weg, en stellen die aan de kaak. Dit doen we door te luisteren naar ervaringen van gemeentes. We bundelen signalen en vertalen dit naar een stem in het politieke en publieke debat. Ook door actief lobby te voeren.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.