Noodhulp & rampenpreventie in EthiopiŽ - EthiopiŽ

Noodhulp Landbouw Armoede

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 17 februari 2019.

De extreme droogte in EthiopiŽ houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger.

Noodhulp & weerbaarheid vergroten

Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Welke hulp bieden we?

 • Voedselpakketten voor herders en boeren
 • Voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen
 • Nieuw vee voor boerengezinnen
 • Landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining voor boeren
 • Drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw van ondergrondse wateropslagplaatsen
 • Trainen van watercommissies, zodat de mensen zuinig met water omgaan
 • Voorlichting over hygiëne en water

Rampenpreventie blijft doorgaan

Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig.

 • 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro
 • 1 bijenkorf kost 70 euro
 • 1 ezel kost 120 euro
 • 1 training in rampenpreventie kost 500 euro.

Doe mee

Steun dit werk!

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'N 00600' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 300.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Noodhulp & rampenpreventie in EthiopiŽ in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Ga met Kerk in Actie op reis naar India, Ethiopie of Libanon

Geschreven op 25 oktober 2018

Wat is de beste manier om je te laten raken door het werk van Kerk in Actie? Zelf mee op reis gaan: horen, zien, proeven, voelen en beleven! Omdat Kerk in Actie gelooft in delen, laten wij onze...

Lees dit bericht

Nieuws EthiopiŽrs in de problemen door klimaatverandering

Geschreven op 05 april 2018

Dat ons klimaat grilliger wordt, horen en zien we overal om ons heen. Je zult maar leven in een land, dat klimaatverandering niet veroorzaakt, maar wel lijdt onder de gevolgen. EthiopiŽrs zijn...

Lees dit bericht

Nieuws Hoe overleef je extreme droogte?

Geschreven op 11 januari 2018

De extreme droogte in EthiopiŽ duurt al jaren. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken. Voedselvoorraden raken op en stijgende voedselprijzen zorgen ervoor dat miljoenen mensen worden bedreigd...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Water zou Ababo's leven veranderen

Geschreven op 08 december 2016

Ababo's leven zou er heel anders uitzien als ze toegang had tot een goede waterbron.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Lomi wil eerst zien, dan geloven

Geschreven op 01 september 2016

Lomi (40 jaar) uit Buta Wagare heeft de moed een beetje opgegeven: ďAl zo vaak kwamen er mensen naar ons dorp om beterschap te beloven, en er kwam nooit wat van terecht. De overheid heeft...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Duwi krijgt voedselhulp en leert maisbier verkopen

Geschreven op 26 mei 2016

In het dorpje Buta Wagere woont Duwi (30 jaar) met haar 6-jarige dochter Genno. Haar ouders wonen bij haar in huis. Haar man is naar de stad vertrokken om daar te werken. In de hele streek rond...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Amene weet niet of hij het redt tot de volgende oogst

Geschreven op 21 april 2016

Amene (22) woont met zijn vrouw Fatoume (18) en twee dochters in Adele, in de laaglanden van de regio Bale in EthiopiŽ. Hij werk als boer en heeft ťťn hectare land, dat grenst aan dat van zijn...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Nura

Geschreven op 09 april 2015

Nura is 50 jaar oud en woont met zijn vrouw en acht kinderen (vier dochters, vier zoons) in Habaro, een gebied van 184 hectare waar 1100 mensen leven (in het district Borena).

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Hassan

Geschreven op 27 januari 2015

Ik ben Hassan Idur Hussein. Ik ben 45 jaar. Ik ben boer in Malaka Olegadi. Ik heb een vrouw en 14 kinderen.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Meer dan 5 miljoen mensen voedselhulp nodig
Meer dan 80 procent van de Ethiopische bevolking is afhankelijk van landbouw voor voedsel en inkomen. Het klimaatfenomeen El Nino veroorzaakt het uitblijven van de regenval. Ethiopië wordt zwaar getroffen. In 2016 regende het nauwelijks in Ethiopië. Ook in 2017 blijft de regen in een aantal gebieden uit. Koeien en geiten sterven en oogsten vergaan.

· meer dan 5 miljoen mensen in Ethiopië hebben voedselhulp nodig
· meer dan 300.000 kinderen hebben behandeling nodig voor ernstige ondervoeding
· meer dan 3 miljoen kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben extra voeding nodig, om aan de voedingsstoffen te komen die zij nodig hebben
· 9,2 miljoen mensen hebben onvoldoende water en sanitaire voorzieningen door de droogte. Daardoor steken huidziekten zoals schurft steeds vaker de kop op.

Samenwerken met Ethiopische partners
ICCO en Kerk in Actie bieden via het internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together) noodhulp aan door droogte getroffen gezinnen in Ethiopie. We werken hierin samen met twee Ethiopische partners met veel ervaring in noodhulp:
1. de EECMY, de diaconale tak van de Ethiopische Evangelische kerk Mekane Jezus,
2. Hundee, een Ethiopische hulporganisatie in de Oromia regio.

Welke hulp bieden we?
In 2017 gaven we voedselhulp in de Bale zone door uitblijvende regen en onrust in de regio. In North Shewa richt onze hulp zich meer op bestaanszekerheid.

 • 22.933 mensen krijgen voedselpakketten met granen, bonen, peulvruchten en olie.
 • 4.717 ondervoede kinderen en 2.966 zwangere vrouwen krijgen voedingssupplementen.
 • 1.910 boerengezinnen krijgen nieuw vee: 5.230 geiten en 500 koeien, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
 • 665 boerengezinnen (3.325 mensen) krijgen landbouwgereedschap.
 • 1.737 gezinnen (8.685 mensen) krijgen verbeterde droogtebestendige zaden.
 • 620 gezinnen (3.100 mensen) krijgen een landbouwtraining.
 • 12.000 mensen krijgen toegang tot drinkwater, via vrachtwagens naar scholen (1900 leerlingen), herstel van waterputten en bouw van nieuwe ondergrondse wateropslagplaatsen.
 • 263 leden van watercommissies leren hoe ze watervoorraden goed moeten beheren.
 • 4.150 mensen krijgen voorlichting over hygiene en water.
 • mensen krijgen een giet om mee te fokken en te verkopen in tijden van nood.
 • mensen worden getraind in rampenpreventie, zodat ze tijdig maatregelen kunnen nemen om rampen te voorkomen.
 • er werden risico-analyses gemaakt en actieplannen opgesteld met de dorpen.
 • er werden dorpscomité's opgezet.
 • er werden waarschuwingssystemen opgezet.
 • er werden betere afwateringssystemen gebouwd.

In 2018 willen ICCO en Kerk in Actie voor 300.000 euro bijdragen aan noodhulp en rampenpreventie in Ethiopie. Het liefst willen we deze hulp nog verhogen, zodat we langdurig de weerbaarheid kunnen vergroten en de bestaanszekerheid versterken van deze boeren en herders. Ethiopië vreest namelijk blijvende droogte. Kerk in Actie kan dit werk doen dankzij bijdragen van kerken en donateurs. ICCO ontvangt bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We bieden deze noodhulp samen met andere Nederlandse hulpopganisaties (de Dutch Relief Alliance).

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.