Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje - Nederland

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiŽn. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet.

De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.

Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

Wilt u meer weten over dit project? Lees dan het persoonlijke verhaal van diaken Jan Heijdra over zijn werk bij Schuldhulpmaatje.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 075005' of doneer online. Hartelijk dank!

Schuldhulpmaatje is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018. Bekijk hier het collectefilmpje: 

 Voorkant collectefolder Uit de schulden - zondag 25 februari 2018:

Nodig voor dit werk: € 25.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Het project SchuldHulpMaatje sluit aan en versterkt de aanwezige diaconale, protestantse netwerken en versterkt tegelijk ook de interkerkelijke samenwerking. Het gaat uit van menselijke waardigheid en, door het vrijwillige en kerkelijke karakter, stelt het geen organisatiebelangen voorop. De schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die wegwijzer, bemiddelaar en coach zijn van:

  • mensen met beginnende schulden; 
  • mensen die in de schuldsanering zijn beland en 
  • mensen die een nieuw leven zonder schulden proberen op te bouwen. 

Professioneel én kerkelijk

SchuldHulpMaatje is een aanvulling op de reguliere hulpverlening. De maatjes volgen een training en krijgen bij goed gevolg een certificaat. Ze worden ondersteund door een lokale coördinator en kunnen een beroep doen op een landelijke helpdesk. Het helpt de mensen die in de schulden zitten weer meer grip op hun leven te krijgen.

Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatje is, dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop geboden wordt. Dit gebeurt vanuit het geloof dat ieder mens een nieuw perspectief verdient, zonder schulden.

Resultaten

Eind 2017 waren er ruim 1.700 schuldhulpmaatjes actief. In meer dan 35 plaatsen hiervan is de protestantse diaconie betrokken. Bij deze maatjes zit een grote groep nieuwe vrijwilligers: met name hoogopgeleide mensen met een financiële achtergrond.

Het aantal plaatsen waar schuldhulpmaatjes actief zijn groeit gestaag. In 2017 waren er al meer dan 100 gemeenten actief. 

Verduurzamen en verbreden

Om het project duurzaam te maken en te laten groeien, is er geld nodig voor:

  • Nieuwe maatjes (werven, trainen, certificeren en her-certificeren). 
  • Het verder vormgeven van de landelijke organisatie. 
  • Een op te richten donateurstichting. 
  • Het zoeken van nieuwe participanten – andere landelijke kerkgenootschappen en christelijke organisaties – om het project te dragen. 
  • Hulp aan nieuwe plaatsen om een lokaal project SchulHulpMaatje te starten. 

Binnen SchuldHulpMaatjes werken o.a. samen: de Protestantse Kerk in Nederland, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, de Evangelische Alliantie, SKIN (migrantenkerken), diverse gereformeerde kerken, de Vincentius Vereniging, de PCOB en vier christelijke organisaties voor schuldhulpverlening.

Het project SchuldHulpMaatje is een vorm van eigentijds diaconaat. Op een ‘kerkeigen wijze’ wordt het probleem van schulden en armoede bij de wortel aangepakt. ‘Hoe armoede te signaleren en te bestrijden’ is al jarenlang de hoofdvraag van de protestantse diaconieën. SchuldHulpMaatje is hier een passend antwoord op.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.