Meer voedsel in afgelegen bergdorpen - Nepal

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON (international council for friends of nepal, the Netherlands) werkt samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden.

Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. De bevolking weet vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwtechnieken om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaffen die melk produceert. Voor slechts 60 euro ontvangt een gezin een geit en een training in de verzorging.

ICFON wordt ondersteund via Kerk in Actie Particulier Initiatief.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. projectnummer W001794 of door online te doneren. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 14.700

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

In de moeilijk te bereiken dorpen in Nepal wonen veel kleine boeren. Zij krijgen doorgaans weinig ondersteuning. De Nederlandse stichting ICFON ICFON (international council for friends of nepal, the Netherlands) werkt samen met een Nepalese partnerorganisatie aan een betere toekomst voor hen. In afgelegen dorpen in het district Sindupalchowk is bijvoorbeeld een integraal, meerjarig programma opgezet.

Landbouw, veeteelt, spaargroepen, alfabetisering

Straatarme dorpsbewoners, die leven van landbouw en veeteelt, krijgen trainingen om hun kennis op dit gebied te vergroten. Daarnaast krijgen ze ook ondersteuning bij het opbouwen van sociale structuren en het oprichten van spaargroepen. Volwassenen worden gestimuleerd om een alfabetiseringscursus te volgen, kinderen om naar school te gaan. Ze krijgen bovendien hulp bij het uitbreiden van boerderijen en het aanschaffen van fruitbomen en vee. Door verbeterde landbouw en veeteelt krijgen de boerenfamilies een beter inkomen. Hierdoor kunnen ze op den duur zelf de meest basale gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen betalen. Belangrijk aandachtspunt voor ICFON is dat iedereen toegang heeft tot de trainingen en voorzieningen: mensen van een lage kaste of van bepaalde etnische groepen mogen niet worden buitengesloten.

Krachtige bewoners

De dorpsbewoners ontwikkelen door deze aanpak niet alleen hun vaardigheden, maar leren ook zelf het heft in handen te nemen. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners. ICFON stimuleert hen om de overheid te wijzen op haar taak om scholen en gezondheidsposten te bouwen. Die druk van sterke dorpsbewoners en organisaties is van groot belang voor betere overheidsvoorzieningen in Nepal, want maatschappelijke organisaties hebben in dit land vaak nog weinig invloed op de deels falende overheid.

Zelfstandig

ICFON zet zich al sinds 1991 in voor Nepal. Samen met een betrouwbare, lokale partnerorganisatie werkt ICFON aan duurzame oplossingen. De ondersteuning vindt plaats vanuit een bottom-up visie: de lokale bevolking weet zelf het beste wat het hardst nodig is en zet dus zélf projecten op. Alleen wanneer dorpsbewoners zelf werken aan betere leefomstandigheden, leidt dit tot een duurzame verbetering. De lokale initiatieven krijgen voor een afgesproken periode financiële ondersteuning: de partnerorganisatie blijft doorgaans vijf tot zeven jaar actief in een dorp. Het streven is dat de dorpsbewoners dan zo goed georganiseerd en opgeleid zijn, dat ze zelfstandig verder kunnen.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.