Kinderarbeidvrije zones in West-Kenia - Kenia

Kinderarbeid komt veel voor in Kenia. Ongeveer een kwart van alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar in Kenia moet werken onder slechte omstandigheden. Drie Keniaanse organisaties zetten zich in voor kinderarbeidvrije zones in het westen van Kenia.

Kinderarbeid in Kenia

Jongens vanaf 10 jaar doen zwaar en gevaarlijk werk als dagloners: zand sjouwen, stenen hakken, werken in goudmijnen, assisteren bij het vissen. Meisjes belanden soms in de prostitutie. Daarnaast helpen veel kinderen hun familie in het huishouden of boerenbedrijf. Hierdoor kunnen ze niet of slechts een paar jaar naar school. Zo krijgen deze kinderen geen kans om zich te ontwikkelen en uit de spiraal van armoede te komen.

Zes kinderarbeidvrije zones in West-Kenia

Drie Keniaanse organisaties zetten zich samen in om zes kinderarbeidvrije zones op te richten in het westen van Kenia. In een kinderarbeidvrije zone wordt met alle betrokkenen afspraken gemaakt om kinderarbeid te bestrijden. Kinderen, ouders, leerkrachten, dorpsleiders, religieuze leiders, ambtenaren, politici en werkgevers gaan er samen voor zorgen,dat alle kinderen in hun regio naar school gaan. 

Bekijk alle materialen over Kenia.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'K 009046' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 158.400

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Kinderarbeidvrije zones in West-Kenia in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Waarom is er zoveel kinderarbeid in Kenia?

In Kenia is kinderarbeid volgens de wet verboden. Het basisonderwijs is verplicht en gratis. De wet wordt echter nauwelijks nageleefd. Recent hebben provincies meer invloed gekregen. Nog niet alle provincies zijn even goed op hun nieuwe taken voorbereid. De drie organisaties richten zich op drie zwakke provincies in het westen van Kenia: Vihiga, Kisumu en Migori. Daar hebben ze de volgende problemen:

● zwak bestuur, dat de rechten van kinderen onvoldoende beschermd.
● de overheid heeft te weinig geld. Hierdoor is het onderwijs in de praktijk niet altijd gratis. Ouders moet schoolmaterialen en schooluniformen betalen, waardoor kinderen uit arme families niet naar school kunnen.
● ouders verdienen weinig en zijn laaggeschoold.
● slechte kwaliteit van basisonderwijs en vrijwel geen vakonderwijs. Ouders laten hun kinderen niet naar school gaan, als ze er onvoldoende leren.
● een hoog percentage hiv/aids (15%), waardoor er veel éénoudergezinnen zijn en gezinnen, die kampen met ziekte.

Deze factoren versterken elkaar en zorgen voor een neerwaartse spiraal. Het uitbannen van kinderarbeid zal er mede toe leiden, dat deze neerwaartse spiraal doorbroken wordt.

Hoe wordt een regio vrij van kinderarbeid?

1. Bewustwording dat kinderarbeid niet goed is
Wat voor ons nu heel logisch is, is dat in West-Kenia nog niet. Veel volwassen en kinderen beseffen niet hoe schadelijk kinderarbeid is voor kinderen. Dat het armoede in stand houdt, omdat kinderen te weinig scholing krijgen. Als ouders dat beseffen, raken ze gemotiveerd om te veranderen. Wat doen de organisaties om dit bewustzijn te bereiken?

 • bijeenkomsten organiseren voor alle betrokkenen
 • publiciteit zoeken, bijvoorbeeld via de radio
 • activiteiten organiseren om kinderen te bereiken met deze boodschap, zoals jeugdkampen, kinderfora, sport-activiteiten
 • religieuze leiders trainen om kinderarbeid bespreekbaar te maken
 • kinderrechten-comité’s oprichten. Zij zijn de ogen en oren van de gemeenschap.

2. Toegang tot goed onderwijs promoten
Daarnaast is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. En dat kinderen ook de mogelijkheid hebben om daar naar toe te gaan. Soms is een school te ver lopen voor kinderen. Soms zijn de kosten van de schoolmaterialen te hoog. Wat gebeurt er om dit te bereiken?

 • kinderen die niet naar school gaan of dreigen te stoppen door geldgebrek krijgen schoolmaterialen
 • kinderen die een risico lopen om uit te stoppen met school worden begeleid
 • onderwijzers betrekken bij het plan van aanpak
 • praktische vakopleidingen (timmerman, metselaar, kleermaker) steunen voor jongeren die niet naar een middelbare school kunnen of willen.
 • schoolbesturen begeleiden en adviesraden van ouders en leerkrachten trainen.

3. Economische situatie verbeteren van kwetsbare families
Als kwetsbare families steviger worden, krijgen hun kinderen de kans om naar school te gaan. Wat gebeurt er om dit te bereiken?

 • ouders kunnen meedoen aan spaargroepen, zodat ze een financiële buffer hebben en niet alleen van dag-tot-dag leven
 • families kunnen in deelnemen aan gezamenlijke groentetuinen. Van de opbrengst van de oogst worden schooluniformen gekocht en schoolgeld betaald
 • jongeren krijgen na hun beroepsopleiding een startpakket om als zelfstandig ondernemer aan het werk te gaan
 • jongeren en volwassenen krijgen een training om een eigen bedrijf op te zetten

4. Zorgen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt
Ook de Keniaanse overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen: ze moet wetten rond kinderarbeid verbeteren en handhaven, ze moet het onderwijs verbeteren, ze moet zorg dragen voor de zwaksten in de samenleving. Nu veel taken zijn overgeheveld van het landelijk bestuur naar een minder deskundig provinciale bestuur, is het van belang om provinciale ambtenaren goed te informeren. Wat doen de drie organisaties dit te bereiken?

 • ze doen onderzoek naar kinderarbeid in West-Kenia
 • ze organiseren bijeenkomsten voor ambtenaren over kinderrechten, over handhaven van wetgeving, over het verbeteren van het onderwijs, over zorg voor de zwakken. Allemaal factoren die van belang zijn om kinderarbeid te stoppen.
 • medewerkers schrijven beleidsnota’s over deze onderwerpen voor het provinciaal bestuur.

Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor arme gezinnen. Daarmee kan een alleenstaande moeder het schooluniform voor haar kind betalen. Maar als een ambtenaar dit niet weet, komt het nooit bij deze gezinnen terecht. Zo helpen de organisaties de provinciale overheid in West-Kenia om deskundiger te worden en haar verantwoordelijkheid te nemen, zodat kinderarbeid echt kan stoppen en alle kinderen naar school gaan.

KAACR, Rapado en ADC

De drie samenwerkende organisaties zijn KAACR, Rapado en ADC. Elke organisatie brengt haar eigen ervaring en specialisme in. De kinderrechtenorganisatie KAACR is sterk in invloed uitoefenen op de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen en wetgeving te handhaven en te verbeteren. Rapado ondersteunt kwetsbare families in hun strijd om het bestaan en om hen economisch sterker te maken, zodat ze schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen. ADC (Africa Divine Church) is een jonge en sterk groeiende kerk, met veel diaconale activiteiten voor onder meer kwetsbare kinderen. Samen bundelen ze de krachten om kinderarbeid in West-Kenia uit te bannen. Helpt u mee?

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.