Een beter inkomen voor Javaanse boeren - IndonesiŽ

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.

Duurzame landbouw bevorderen

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?

Steun dit werk

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W017891 of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 39.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Een beter inkomen voor Javaanse boeren in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Nodig een buitenlandse theologiestudent uit in uw kerk

Geschreven op 17 april 2019

Van september tot en met november 2019 zullen twaalf theologiestudenten uit tien verschillende landen naar Amsterdam komen voor theologisch onderwijs en uitwisseling. Protestantse kerken in...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Boeren en landarbeiders

Het gebied bij Gilangharjo (in de buurt van de stad Yogyakarta) kenmerkt zich door de zogenaamde ‘natte landbouw’: de meeste boeren verbouwen er rijst. In Sumberejo is sprake van gemengde landbouw: deels ‘natte’ rijst en deels groenten. Ongeveer 440 boeren werken en wonen op eigen land en ongeveer 2000 mensen werken als landarbeider. Landarbeiders ontvangen meestal zestig procent van de opbrengst van hun oogst. De overige veertig procent moeten ze afstaan aan de landeigenaren. Een deel van de inwoners van de beide dorpen werkt niet op het land, maar als verkopers en een klein aantal zijn ambtenaar. Boeren met eigen land bezitten gemiddeld een stuk van 2.500 m2. Het zijn kleine boeren met hoge productiekosten en lage opbrengsten. De boeren besteden veel geld aan zaden, kunstmest en pesticiden. Zo proberen ze hun opbrengst te vergroten. Maar als de boeren dringend geld nodig hebben verkopen ze de opbrengst aan tussenhandelaren, nog voordat de oogst van het land is. Ze hebben dan op de korte termijn weer geld, maar vaak tegen een slechte prijs. De tussenhandelaar verdient daar vaak goed aan. Dat systeem wil Trukajaya doorbreken door de boeren beter te laten samenwerken.

Trukajaya wil:

  1. Het inkomen van boeren laten stijgen van 63 euro per maand naar 100 euro per maand door boeren en landarbeiders meer duurzame landbouw te laten bedrijven (totaal 730 gezinnen)
  2. In beide dorpen duurzame landbouw uitbreiden van 7.5 hectare naar 35 hectare.
  3. Gebruik van chemische middelen halveren.
  4. 40 biogasinstallaties plaatsen (25 met bijdrage van Kerk in Actie en 15 door eigen initiatieven van de bevolking)
  5. 40 gezinnen een koe laten houden (25 via bijdrage van Kerk in Actie, 15 door eigen initiatief).
  6. Een coöperatie oprichten voor deze boeren en boerinnen en landarbeiders (samen met de kerken)
  7. Consumenten in de steden Salatiga, Semarang, and Yogyakarta stimuleren om duurzaam verbouwde producten te kopen. Totaal zijn hier 30 Javaanse kerken bij betrokken, die zich bezinnen op duurzame consumptie.

Producenten en consumenten voor duurzame landbouw

Trukajaya gelooft dat duurzame landbouw de toekomst heeft op Java als producenten en consumenten goed samenwerken. En dat boeren en boerinnen hierdoor uit armoede kunnen komen. De boeren waar men mee werkt zijn zowel christenen, als moslims, als ook andere gelovigen. Trukajaya werkt nauw samen met universiteiten en andere landelijke organisaties. Kerk in Actie ondersteunt de organsiatie al jaren.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.