Samen bijbellezen rust predikanten toe - Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale problemen. De Apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Het Beyers Naudé Centrum (BNC) zoekt welke rol kerk en geloof kunnen spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving en stimuleert kerken om te werken aan eenheid en verzoening.

Het centrum wil Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen bij alle uitdagingen, die voortkomen uit de Apartheid (1948-1990). Samenwerken om de jonge democratie (sinds 1994) vorm te geven. Het Beyers Naudé Centrum rust kerken toe en versterkt hen om zich positief in te zetten voor de samenleving. Tijdens een jaarlijkse conferentie komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken.

Tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen

Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van zusterkerken in Zuid-Afrika: theologisch onderwijs, diaconaal gemeentewerk en vorming en toerusting van gemeenten. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Juist in de armste gemeenschappen wordt duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Uitgezonden medewerker

Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch werkt Rineke mee aan toerusting van gemeenten en voorgangers in de regio van de West Kaap. Rineke zegt daarover: "Ik krijg vooral energie van de mensen die ik ontmoet. Ik onderzoek of de ondersteuning die we kerken bieden ook aansluit bij hun behoefte. Of het nut heeft voor hun gemeenschap. Het is een mooie combinatie tussen theorie en praktijk."

Volg Rineke via haar weblogs of via Facebook.
Bekijk een gefilmd gesprek over Rinekes werk.
Bekijk alle materialen bij dit project.

Steun dit werk

Steun dit werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z009085' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 65.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Samen bijbellezen rust predikanten toe in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Zuid-Afrika: oma die 16 kleinkinderen verzorgt vermoord #corona

Geschreven op 28 mei 2020

De Zuid-Afrikaanse weduwe Duduzile (66), die voor haar zestien kleinkinderen zorgde en moet rondkomen van een pensioentje en wat kinderbijslag, werd deze maand om onbekende redenen voor de ogen van...

Lees dit bericht

Blog De reis gaat door

Geschreven door Rineke van Ginkel op 21 mei 2020

Terwijl men meer en meer begint te morren in Zuid Afrika nu de lockdown maar voortduurt, ben ik wat tot rust gekomen aan deze kant van de wereld. Het nieuws uit Zuid Afrika volg ik natuurlijk nog...

Lees dit bericht

Nieuws Er gaan doden vallen onder migranten in Zuid-Afrika #corona

Geschreven op 20 mei 2020

In Zuid-Afrika zijn migranten door de lockdown vanwege corona in een onmogelijke situatie beland. Ze kunnen niet meer in restaurants, winkels, kinderverzorging of als huishoudelijke hulp werken....

Lees dit bericht

Nieuws Zuid-Afrika: mensen uit huis gezet door lockdown

Geschreven op 06 mei 2020

Op 14-jarige leeftijd werd Shane uit Kaapstad in Zuid-Afrika van school gestuurd, omdat hij betrokken zou zijn bij een bende. Hij werd bedreigd en durfde niet terug te gaan naar school. Via een...

Lees dit bericht

Nieuws Vriendschap en liefde door alle corona-verdriet heen

Geschreven op 24 april 2020

Wat betekent corona in een behandelcentrum in Zuid-Afrika voor kinderen en volwassenen, die ziek zijn vanwege hiv/aids of kanker? Zij lopen nu extra groot risico. Daarom hebben de Zuid-Afrikaanse...

Lees dit bericht

Blog We want food

Geschreven door Rineke van Ginkel op 16 april 2020

Vandaag is de dag dat in Zuid-Afrika de oorspronkelijke periode van lockdown (21 dagen) zou eindigen. Inmiddels verlengd tot eind april, lijkt het er op dat die drie weken het maximum waren wat met...

Lees dit bericht

Nieuws Naast bedreiging door lockdown ook online kerkdiensten

Geschreven op 09 april 2020

Zuid-Afrika is op dit moment het zwaarst getroffen land door het corona-virus op het Afrikaanse continent met 1845 corona-besmettingen, 18 doden en 45 genezen mensen bekend. De Zuid-Afrikaanse...

Lees dit bericht

Nieuws Angst in Zuid-Afrika voor wat komen gaat ...

Geschreven op 02 april 2020

Op het Afrikaanse continent is Zuid-Afrika het zwaarst getroffen door de corona-pandemie. Op 1 april zijn 1380 besmettingen vastgesteld en 5 doden. De noodtoestand is uitgeroepen en alles is op...

Lees dit bericht

Blog En je denkt aan wat je moet opgeven

Geschreven door Rineke van Ginkel op 01 april 2020

Het zal je niet verbazen, een blog naar aanleiding van het corona virus. Alles lijkt er tegenwoordig over te gaan. Ook ik kan er niet onderuit. Het is een vreemde gewaarwording hoe snel dit virus...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie

Het BNC werkt vanuit de theologische universiteit van Stellenbosch. Het centrum houdt zich bezig met Publieke Theologie. Dat is theologie die zich bezig houdt met het ‘publieke leven’: politiek, economie, ethiek, het sociale leven en de media. Het werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. Ds. Beyers Naudé is vooral geroemd om zijn rol in het opheffen van de Apartheid. Hij was een voorvechter van mensenrechten. Een profeet en pastor voor een ieder, die leed onder de Apartheid. Ook speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan van de oecumenische beweging in Zuid-Afrika.

Tegenstellingen tussen kerken

Tussen Zuid-Afrikaanse kerken bestaan nog steeds veel verschillen. Vaak vanwege verschillende huidskleuren, historische banden of economische kansen. Tijdens de Apartheid ondersteunde een deel van de kerken deze rassenscheiding vanuit bepaalde theologische overtuigingen. Een ander deel streed juist tegen Apartheid vanuit Bijbelse motieven. Nu willen kerken samen werken aan eenheid en verzoening.

Apartheid en geweld

In Zuid-Afrika zijn veel problemen te herleiden tot de Apartheid (1948-1990), toen veel menselijke waarden werden geschonden. Zo is er nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Daarnaast is de economie zwak en sociale samenleving kwetsbaar. De criminaliteit, het geweld en de chronische armoede zijn de nalatenschappen van kolonialisme, rassenscheiding en Apartheid. Mondiale veranderingen leiden regelmatig tot nog meer werkloosheid en daarmee een instabiele samenleving. De hoge werkloosheid is een voedingsbodem voor georganiseerde misdaad, misbruik en huiselijk geweld. Hoe kunnen kerken reageren op de problemen van hun gemeenteleden? Om dit bespreekbaar te maken start het BCN vanuit de thuissituatie. Daders en slachtoffers maken immers deel uit van dezelfde geloofsgemeenschap.

Bijbel leren lezen vanuit mensen die buitengesloten worden

Het BCN wil dat mensen de Bijbel ‘leren zien’ vanuit het perspectief van de armen en ‘leren lezen’ met diegenen die worden uitgesloten. Lees de Bijbel niet alleen met een gelijkgestemden, mensen met dezelfde achtergrond, die grotendeels hetzelfde denken. Breek de beperkte cirkel van je eigen wereld open. Dat helpt in actie te komen vóór eenheid en tégen discriminatie, vóór verzoening en tégen ontmenselijking, vóór gerechtigheid en tégen onrecht. Als we mensen buitensluiten, sluiten we God buiten. Zo spreken kerken over de kwetsbaarheid van vrouwen in Zuid Afrika (zoals Naomi en Ruth in de Bijbel), bijvoorbeeld als zij hun man verliezen en zelf nooit met geld hebben leren omgaan. Het gaat dan over armoede, machtsspel, afhankelijkheid, en hoe al die thema’s in verbinding met elkaar staan. En wat kerken kunnen doen om dit onrecht te bestrijden.

Conferenties waar Oost en West elkaar ontmoeten

Via conferenties wil het BNC de Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen om de samenleving te vernieuwen en te veranderen. Hier komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar. Een enorm uitgestrekt gebied met grote onderlinge verschillen. In de meer landelijke Oost-Kaap woont vooral de zwarte bevolking. In de West-Kaap zijn meer steden zijn, waar ook meer kleurlingen wonen. Predikanten worden dagelijks geconfronteerd met armoede en ongelijkheid. De conferenties van het BNC zijn plekken van ontmoeting en bemoediging voor predikanten uit de regio. Hier krijgen lokale kerkleiders inzicht in de structuren in hun samenleving en gaan ze in gesprek hoe ze dit kunnen veranderen.

In de kerk zorgen mensen voor elkaar

Veel predikanten hebben drie tot vijf gemeenten onder hun hoede, die soms wel 80 kilometer uit elkaar liggen. In dorpen zijn veel kerkgebouwen de hele week open met allerlei sociale activiteiten. In de kerkgebouwen is bijvoorbeeld dagopvang voor kinderen. Kerken verdelen voedsel en kleding; ze zetten gaarkeukens op en crèches en daklozen opvang; ze organiseren sociale activiteiten voor ouderen, ze bieden opleidingen en begeleiden werklozen. Mensen die lid zijn van een kerk zorgen voor elkaar. Dit geldt met name in de armste gemeenschappen, waarbij vooral vrouwen heel actief zijn. Zij vormen de ruggengraat van een gemeenschap. Hier wordt eens te meer duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.