Strijden tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen - Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale problemen. De Apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Het Beyers Naudé Centrum (BNC) zoekt welke rol kerk en geloof kunnen spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving en stimuleert kerken om te werken aan eenheid en verzoening.

Het centrum wil Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen bij alle uitdagingen, die voortkomen uit de Apartheid (1948-1990). Samenwerken om de jonge democratie (sinds 1994) vorm te geven. Het Beyers Naudé Centrum rust kerken toe en versterkt hen om zich positief in te zetten voor de samenleving. Tijdens een jaarlijkse conferentie komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken.

Tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen

Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van zusterkerken in Zuid-Afrika: theologisch onderwijs, diaconaal gemeentewerk en vorming en toerusting van gemeenten. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Juist in de armste gemeenschappen wordt duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Uitgezonden medewerker

Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch werkt Rineke mee aan toerusting van gemeenten en voorgangers in de regio van de West Kaap. Rineke zegt daarover: "Ik krijg vooral energie van de mensen die ik ontmoet. Ik onderzoek of de ondersteuning die we kerken bieden ook aansluit bij hun behoefte. Of het nut heeft voor hun gemeenschap. Het is een mooie combinatie tussen theorie en praktijk."

Volg Rineke via haar weblogs of via Facebook.
Bekijk een gefilmd gesprek over Rinekes werk.
Bekijk alle materialen bij dit project.

Steun dit werk

Steun dit werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z009085' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 20.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Strijden tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog Alledaagsheid

Geschreven door Rineke van Ginkel op 06 november 2018

Soms denk ik: wat heb ik eigenlijk te vertellen? Maar dan herinneren mijn collega’s me eraan dat wat ik ‘normaal’ en ‘onbeduidend’ vind, misschien wel helemaal zo saai niet is om te delen. Daarom...

Lees dit bericht

Blog Ek het verkaaps...

Geschreven door Rineke van Ginkel op 01 oktober 2018

…omdat die Boland die blouste berge en die langste winters het: jy kan reken op ses maande reën en die groenste tussenposes as die son die sagste en die stilste skyn... (Lina Spies, Vooruitsig).

Lees dit bericht

Blog Ungubani igama lakho?

Geschreven door Rineke van Ginkel op 20 augustus 2018

Dat is één van de eerste zinnen die ik vorige week leerde in mijn eerste isiXhosa les. Letterlijk: ‘wie ben je naam van jou’? Oftewel: wat is je naam? Ik hou van talen. Niet voor niks koos ik, lang...

Lees dit bericht

Blog Known to all and to all a stranger

Geschreven door Rineke van Ginkel op 10 juli 2018

Af en toe merk ik dat ik ineens stilsta en denk: is de tijd nu echt zo snel voorbij gegaan? Alsof je naar je eigen leven kijkt met de ogen van een ander. Op dit moment zijn we ruim anderhalf jaar...

Lees dit bericht

Blog Umntu ngumntu ngabantu

Geschreven door Rineke van Ginkel op 15 mei 2018

Als ik het leven in (Zuid-)Afrika zou moeten typeren in een paar woorden, dan zouden het deze woorden zijn. Umntu ngumntu ngabantu (ubuntu). Ik ben omdat wij zijn. A person is a person through /...

Lees dit bericht

Blog Een andere kijk op de werkelijkheid

Geschreven door Rineke van Ginkel op 09 april 2018

We hebben onze eerste twee conferenties van dit jaar achter de rug. De derde staat voor begin mei op de planning. Dit jaar is het thema ‘Alternative Economic Models’. Heel concreet dus: hoe zit...

Lees dit bericht

Blog Water is leven

Geschreven door Rineke van Ginkel op 02 maart 2018

Inmiddels zijn de eerste twee conferenties van dit jaar alweer achter de rug. Het waren mooie dagen, met waardevolle gesprekken. Daarover in een latere blog meer. Dit keer iets heel anders: WATER.

Lees dit bericht

Blog Van zomer naar winter en weer terug

Geschreven door Rineke van Ginkel op 26 januari 2018

Het lijkt alweer lang geleden, die winterse weken in Nederland. Maar op het moment dat ik dit schrijf zijn we pas vier dagen terug in Kaapstad en omstreken. “Ik hou van dit land, als ik ooit...

Lees dit bericht

Blog Alsof je dit al kende voor je het zag

Geschreven door Rineke van Ginkel op 15 december 2017

Er geweest was voor je er zou komen. Zo thuis. (‘Thuis’, Kees Spiering)

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie

Het BNC werkt vanuit de theologische universiteit van Stellenbosch. Het centrum houdt zich bezig met Publieke Theologie. Dat is theologie die zich bezig houdt met het ‘publieke leven’: politiek, economie, ethiek, het sociale leven en de media. Het werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. Ds. Beyers Naudé is vooral geroemd om zijn rol in het opheffen van de Apartheid. Hij was een voorvechter van mensenrechten. Een profeet en pastor voor een ieder, die leed onder de Apartheid. Ook speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan van de oecumenische beweging in Zuid-Afrika.

Tegenstellingen tussen kerken

Tussen Zuid-Afrikaanse kerken bestaan nog steeds veel verschillen. Vaak vanwege verschillende huidskleuren, historische banden of economische kansen. Tijdens de Apartheid ondersteunde een deel van de kerken deze rassenscheiding vanuit bepaalde theologische overtuigingen. Een ander deel streed juist tegen Apartheid vanuit Bijbelse motieven. Nu willen kerken samen werken aan eenheid en verzoening.

Apartheid en geweld

In Zuid-Afrika zijn veel problemen te herleiden tot de Apartheid (1948-1990), toen veel menselijke waarden werden geschonden. Zo is er nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Daarnaast is de economie zwak en sociale samenleving kwetsbaar. De criminaliteit, het geweld en de chronische armoede zijn de nalatenschappen van kolonialisme, rassenscheiding en Apartheid. Mondiale veranderingen leiden regelmatig tot nog meer werkloosheid en daarmee een instabiele samenleving. De hoge werkloosheid is een voedingsbodem voor georganiseerde misdaad, misbruik en huiselijk geweld. Hoe kunnen kerken reageren op de problemen van hun gemeenteleden? Om dit bespreekbaar te maken start het BCN vanuit de thuissituatie. Daders en slachtoffers maken immers deel uit van dezelfde geloofsgemeenschap.

Bijbel leren lezen vanuit mensen die buitengesloten worden

Het BCN wil dat mensen de Bijbel ‘leren zien’ vanuit het perspectief van de armen en ‘leren lezen’ met diegenen die worden uitgesloten. Lees de Bijbel niet alleen met een gelijkgestemden, mensen met dezelfde achtergrond, die grotendeels hetzelfde denken. Breek de beperkte cirkel van je eigen wereld open. Dat helpt in actie te komen vóór eenheid en tégen discriminatie, vóór verzoening en tégen ontmenselijking, vóór gerechtigheid en tégen onrecht. Als we mensen buitensluiten, sluiten we God buiten. Zo spreken kerken over de kwetsbaarheid van vrouwen in Zuid Afrika (zoals Naomi en Ruth in de Bijbel), bijvoorbeeld als zij hun man verliezen en zelf nooit met geld hebben leren omgaan. Het gaat dan over armoede, machtsspel, afhankelijkheid, en hoe al die thema’s in verbinding met elkaar staan. En wat kerken kunnen doen om dit onrecht te bestrijden.

Conferenties waar Oost en West elkaar ontmoeten

Via conferenties wil het BNC de Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen om de samenleving te vernieuwen en te veranderen. Hier komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar. Een enorm uitgestrekt gebied met grote onderlinge verschillen. In de meer landelijke Oost-Kaap woont vooral de zwarte bevolking. In de West-Kaap zijn meer steden zijn, waar ook meer kleurlingen wonen. Predikanten worden dagelijks geconfronteerd met armoede en ongelijkheid. De conferenties van het BNC zijn plekken van ontmoeting en bemoediging voor predikanten uit de regio. Hier krijgen lokale kerkleiders inzicht in de structuren in hun samenleving en gaan ze in gesprek hoe ze dit kunnen veranderen.

In de kerk zorgen mensen voor elkaar

Veel predikanten hebben drie tot vijf gemeenten onder hun hoede, die soms wel 80 kilometer uit elkaar liggen. In dorpen zijn veel kerkgebouwen de hele week open met allerlei sociale activiteiten. In de kerkgebouwen is bijvoorbeeld dagopvang voor kinderen. Kerken verdelen voedsel en kleding; ze zetten gaarkeukens op en crèches en daklozen opvang; ze organiseren sociale activiteiten voor ouderen, ze bieden opleidingen en begeleiden werklozen. Mensen die lid zijn van een kerk zorgen voor elkaar. Dit geldt met name in de armste gemeenschappen, waarbij vooral vrouwen heel actief zijn. Zij vormen de ruggengraat van een gemeenschap. Hier wordt eens te meer duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.