Samen bijbellezen rust predikanten toe - Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale problemen. De Apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Het Beyers Naudé Centrum (BNC) zoekt welke rol kerk en geloof kunnen spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving en stimuleert kerken om te werken aan eenheid en verzoening.

Het centrum wil Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen bij alle uitdagingen, die voortkomen uit de Apartheid (1948-1990). Samenwerken om de jonge democratie (sinds 1994) vorm te geven. Het Beyers Naudé Centrum rust kerken toe en versterkt hen om zich positief in te zetten voor de samenleving. Tijdens een jaarlijkse conferentie komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken.

Tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen

Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van zusterkerken in Zuid-Afrika: theologisch onderwijs, diaconaal gemeentewerk en vorming en toerusting van gemeenten. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Juist in de armste gemeenschappen wordt duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Uitgezonden medewerker

Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch werkt Rineke mee aan toerusting van gemeenten en voorgangers in de regio van de West Kaap. Rineke zegt daarover: "Ik krijg vooral energie van de mensen die ik ontmoet. Ik onderzoek of de ondersteuning die we kerken bieden ook aansluit bij hun behoefte. Of het nut heeft voor hun gemeenschap. Het is een mooie combinatie tussen theorie en praktijk."

Volg Rineke via haar weblogs of via Facebook.
Bekijk een gefilmd gesprek over Rinekes werk.
Bekijk alle materialen bij dit project.

Steun dit werk

Steun dit werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z009085' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 95.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Samen bijbellezen rust predikanten toe in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Angst in Zuid-Afrika voor wat komen gaat ...

Geschreven op 02 april 2020

Op het Afrikaanse continent is Zuid-Afrika het zwaarst getroffen door de corona-pandemie. Op 1 april zijn 1380 besmettingen vastgesteld en 5 doden. De noodtoestand is uitgeroepen en alles is op...

Lees dit bericht

Blog En je denkt aan wat je moet opgeven

Geschreven door Rineke van Ginkel op 01 april 2020

Het zal je niet verbazen, een blog naar aanleiding van het corona virus. Alles lijkt er tegenwoordig over te gaan. Ook ik kan er niet onderuit. Het is een vreemde gewaarwording hoe snel dit virus...

Lees dit bericht

Nieuws Afrikaanse landen bereiden zich voor op coronacrisis

Geschreven op 20 maart 2020

Sinds het corona-virus zich begin januari 2020 over de wereld verspreidt, weten Afrikanen dat het virus op hen afkomt als een tikkende tijdbom. Ze volgen het verloop van de ziekte in China en...

Lees dit bericht

Blog Inkeer en terugkeer

Geschreven door Rineke van Ginkel op 02 maart 2020

Vorige week begon de veertigdagentijd met as-woensdag. Het raakte me diep om het teken van het kruis op het hoofd te krijgen. De woorden bleven echoën: ‘From dust you came, and to dust you shall...

Lees dit bericht

Blog Waar ek jy word

Geschreven door Rineke van Ginkel op 25 januari 2020

Als ik de afslag richting de township neem, komen de rookwalmen van tientallen braaien me tegemoet. Golfplaten krotten, honden, mensen, chaos alom.

Lees dit bericht

Blog Mag het licht aan

Geschreven door Rineke van Ginkel op 16 januari 2020

De groepsapp van de buurt staat de laatste tijd weer roodgloeiend: “Hallo, weet iemand wat stadium 6 betekent?” “Zitten we zonder stroom dit weekend?” “Is er nu wel of niet loadshedding vandaag?”...

Lees dit bericht

Blog Ik woon niet waar ik ben geboren

Geschreven door Rineke van Ginkel op 05 december 2019

Vaak wordt er aan mij gevraagd naar ‘thuis’. Dat gaat dan in de meeste gevallen over Nederland. Vanmorgen nog in de sportschool vroeg iemand ‘ga je deze maand nog naar huis, voor de kerstdagen?’ Ik...

Lees dit bericht

Blog Genade

Geschreven door Rineke van Ginkel op 06 november 2019

Onderweg naar het werk en naar huis zie ik ze elke dag: bedelaars. Op vrijwel elk kruispunt met stoplichten staat wel iemand. Met een zelfgemaakt kartonnen bord: werkloos, honger, help. Vaak ook op...

Lees dit bericht

Blog Ze wilde de wereld zien

Geschreven door Rineke van Ginkel op 12 september 2019

Ze was 19 jaar, eerstejaars student aan de Universiteit van Kaapstad. Ze wilde studeren, en de wereld zien. Maar ze maakte de fout om op klaarlichte dag een pakketje op te gaan halen bij het...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie

Het BNC werkt vanuit de theologische universiteit van Stellenbosch. Het centrum houdt zich bezig met Publieke Theologie. Dat is theologie die zich bezig houdt met het ‘publieke leven’: politiek, economie, ethiek, het sociale leven en de media. Het werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. Ds. Beyers Naudé is vooral geroemd om zijn rol in het opheffen van de Apartheid. Hij was een voorvechter van mensenrechten. Een profeet en pastor voor een ieder, die leed onder de Apartheid. Ook speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan van de oecumenische beweging in Zuid-Afrika.

Tegenstellingen tussen kerken

Tussen Zuid-Afrikaanse kerken bestaan nog steeds veel verschillen. Vaak vanwege verschillende huidskleuren, historische banden of economische kansen. Tijdens de Apartheid ondersteunde een deel van de kerken deze rassenscheiding vanuit bepaalde theologische overtuigingen. Een ander deel streed juist tegen Apartheid vanuit Bijbelse motieven. Nu willen kerken samen werken aan eenheid en verzoening.

Apartheid en geweld

In Zuid-Afrika zijn veel problemen te herleiden tot de Apartheid (1948-1990), toen veel menselijke waarden werden geschonden. Zo is er nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Daarnaast is de economie zwak en sociale samenleving kwetsbaar. De criminaliteit, het geweld en de chronische armoede zijn de nalatenschappen van kolonialisme, rassenscheiding en Apartheid. Mondiale veranderingen leiden regelmatig tot nog meer werkloosheid en daarmee een instabiele samenleving. De hoge werkloosheid is een voedingsbodem voor georganiseerde misdaad, misbruik en huiselijk geweld. Hoe kunnen kerken reageren op de problemen van hun gemeenteleden? Om dit bespreekbaar te maken start het BCN vanuit de thuissituatie. Daders en slachtoffers maken immers deel uit van dezelfde geloofsgemeenschap.

Bijbel leren lezen vanuit mensen die buitengesloten worden

Het BCN wil dat mensen de Bijbel ‘leren zien’ vanuit het perspectief van de armen en ‘leren lezen’ met diegenen die worden uitgesloten. Lees de Bijbel niet alleen met een gelijkgestemden, mensen met dezelfde achtergrond, die grotendeels hetzelfde denken. Breek de beperkte cirkel van je eigen wereld open. Dat helpt in actie te komen vóór eenheid en tégen discriminatie, vóór verzoening en tégen ontmenselijking, vóór gerechtigheid en tégen onrecht. Als we mensen buitensluiten, sluiten we God buiten. Zo spreken kerken over de kwetsbaarheid van vrouwen in Zuid Afrika (zoals Naomi en Ruth in de Bijbel), bijvoorbeeld als zij hun man verliezen en zelf nooit met geld hebben leren omgaan. Het gaat dan over armoede, machtsspel, afhankelijkheid, en hoe al die thema’s in verbinding met elkaar staan. En wat kerken kunnen doen om dit onrecht te bestrijden.

Conferenties waar Oost en West elkaar ontmoeten

Via conferenties wil het BNC de Zuid-Afrikaanse kerken ondersteunen om de samenleving te vernieuwen en te veranderen. Hier komen kerkleiders uit de hele Kaap regio bij elkaar. Een enorm uitgestrekt gebied met grote onderlinge verschillen. In de meer landelijke Oost-Kaap woont vooral de zwarte bevolking. In de West-Kaap zijn meer steden zijn, waar ook meer kleurlingen wonen. Predikanten worden dagelijks geconfronteerd met armoede en ongelijkheid. De conferenties van het BNC zijn plekken van ontmoeting en bemoediging voor predikanten uit de regio. Hier krijgen lokale kerkleiders inzicht in de structuren in hun samenleving en gaan ze in gesprek hoe ze dit kunnen veranderen.

In de kerk zorgen mensen voor elkaar

Veel predikanten hebben drie tot vijf gemeenten onder hun hoede, die soms wel 80 kilometer uit elkaar liggen. In dorpen zijn veel kerkgebouwen de hele week open met allerlei sociale activiteiten. In de kerkgebouwen is bijvoorbeeld dagopvang voor kinderen. Kerken verdelen voedsel en kleding; ze zetten gaarkeukens op en crèches en daklozen opvang; ze organiseren sociale activiteiten voor ouderen, ze bieden opleidingen en begeleiden werklozen. Mensen die lid zijn van een kerk zorgen voor elkaar. Dit geldt met name in de armste gemeenschappen, waarbij vooral vrouwen heel actief zijn. Zij vormen de ruggengraat van een gemeenschap. Hier wordt eens te meer duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeenschap, en delen in geloof, hoop en liefde.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.