Met zusters werken aan voldoende eten - Rwanda

Thema Kerken staan op tegen armoede Landbouw Armoede

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 18 oktober 2020.

Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren.

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ongeveer 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen.

Vanuit Kerk in Actie zien wij het belang van dit project voor de regio, en tevens een belangrijke nevendoelstelling in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding. Ook de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt door het project verbeterd, zodat zij bijvoorbeeld geld hebben om voor het onderwijs van hun kinderen te betalen.

Bekijk alle materialen (foto's, Powerpoint, kerkbladbericht, e.d.)

Bestel Rwandese kaarten en kettingen.
Bestel het gratis boek Christenen in Rwanda.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009060' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 30.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Met zusters werken aan voldoende eten in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog Evaluatie van het zondagsschoolwerk in Rwanda

Geschreven door Janny Oorebeek op 18 februari 2020

Janny Oorebeek is in Rwanda om zondagsschoolleiders te trainen in hun vrijwilligerswerk voor zondagsscholen. Ze maakt ook de feestelijke opening van een basisschool van de zusters Diaconessen mee.

Lees dit bericht

Blog Ambitie en vernieuwing in Rwanda

Geschreven op 13 februari 2020

Gerard en Auli van 't Spijker zijn nu vier weken in Rwanda, waar zij theologielessen geven. Wat valt hen het meeste op? Wat is er veranderd sinds zij hier jaren geleden ook les gaven?...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Kerstgroet uit Rwanda

Geschreven op 11 december 2019

Onderstaande kerstgroet van de zusters diaconessen uit Rwanda geven we graag aan u door.

Lees dit bericht

Blog Sister Act

Geschreven door Gerdine Klein op 24 oktober 2019

Woensdag zijn een aantal deelnemers onder het wakend oog van de leiding de dag gestart met een heerlijke frisse duik in het Kivu meer. Het eruit komen was een heuse uitdaging door de flinke laag...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Rwandese vrouwen staan samen sterk

Geschreven op 16 juli 2019

Veel mensen in de heuvels van Rwanda hebben een stukje tuin bij hun huis, waarop ze groenten en andere gewassen verbouwen voor hun gezin. Sinds een paar jaar hebben de Rwandese organisatie...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal 25 jaar na Rwandese genocide: hoe genees je diepe wonden?

Geschreven op 26 maart 2019

Mogen daders bij de dodenherdenking zijn? Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is dat nog een heikel punt in Nederland. Laat staan in Rwanda, waar bijna 1 miljoen Rwandezen 25 jaar geleden...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Cyriaque

Geschreven op 17 april 2014

Cyriaque was een ijverige leerling tijdens de cursus landbouw bij de zusters van Rubengera. Zijn bedrijf is volop in ontwikkeling, voortdurend bedenkt hij nieuwe dingen.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Clementine

Geschreven op 10 maart 2014

Clementine heeft geen grond, maar wel een gezin met drie kinderen. De zusters van Rubengera zorgden ervoor dat zij varkens ging fokken. Een geweldige oplossing voor deze hardwerkende vrouw.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

De doelstelling van het project is om kleine boeren/boerinnen toe te rusten met meer productieve duurzame landbouwmethoden. Per jaar kunnen 150 boeren deelnemen aan de opleiding. Voor de praktische training en voorlichting komen zij cursussen volgen op de voorbeeld boerderij. Nadat zij de opleiding op het voorbeeld terrein hebben gevolgd, worden zij in hun eigen omgeving nog regelmatig vanuit het programma begeleid en kunnen zij met praktische vragen ook altijd bij de voorlichters terecht (op het centrum of bij hen thuis). 

De deelnemers worden geselecteerd uit de meest arme groep van de bevolking. De regio van het project, Rubengera, is een gebied met bijna alleen landbouw. Er was vroeger veel sprake van monocultuur en traditionele manieren van landbouw. Het gevolg was een lage opbrengst per perceel. Bovendien werd er relatief weinig geproduceerd om te voorzien in de eigen voedselbehoefte van de gezinnen. In de opleiding leren de boeren andere methoden en leggen ze zich ook toe op diversificatie van hun productie. Vervolgens kunnen zij de opgedane kennis doorgeven aan anderen in hun gemeenschap/dorp. Het programma beoogt: voedselzekerheid, gezondheid en het bevorderen van vreedzaam samenleven.

De meest arme boeren leren op drie manieren hoe zij hun productie konden verbeteren:

1) Verbetering van huidige landbouwmethoden door advies en begeleiding op maat op locatie. De deelnemende boeren worden thuis begeleid in het verbeteren van eigen producten, het aanplanten van nieuwe gewassen en het bouwen van een stal, of een kippen- of konijnenhok.

2) Vernieuwing van landbouw en veeteelt door gebruikmaking van een voorbeeld terrein/boerderij. Op dit terrein leren de boeren tuinen aan te leggen met vruchtbomen, diverse nieuwe gewassen en diervoeder. Ook worden voorbeeldstallen voor koeien, geiten en varkens onderhouden, alsmede hokken voor konijnen en kippen.

3) De deelnemende boeren ontvangen een theoretische opleiding die naast aandacht voor landbouw, veeteelt en voedselverwerking ook ingaat op relevante thema’s zoals gezondheid (hiv/aids), familieplanning, man-vrouw verhoudingen, huiselijk geweld, microkredieten en toegang tot lokale banken, milieu bescherming, etcetera.

Bekijk de website van Vriendenstichting van de diaconessen.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.