De kerk bloeit op Cuba - Cuba

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bij bel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

Download de film

Bekijk alle materialen

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 012866' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 20.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

De kerk bloeit op Cuba in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Ds. Alison in Nederland: Kerk van Cuba én Nederland ontmoeten elkaar

Geschreven op 21 maart 2019

In deze Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus´ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen, zoals...

Lees dit bericht

Nieuws Kerken collecteren op zondag 10 maart voor kerken op Cuba. Doet u ook mee?

Geschreven op 07 maart 2019

Zondag 10 maart a.s. wordt in veel kerken gecollecteerd voor het werk van de kerken in Cuba. Zij hebben onze steun nodig! Nu kerken in Cuba niet meer in zichzelf gekeerd zijn, groeien ze weer en...

Lees dit bericht

Nieuws Ds. Alison: ´Hoe kerken in Cuba een nieuw begin maken´ - ontmoet deze jonge bevlogen predikant deze week in Nederland!

Geschreven op 04 maart 2019

Woensdag 6 maart start de Veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD)

In 1991 brak in Cuba de ‘Speciale Periode’ aan. Er brak een economische crisis uit als gevolg van het stopzetten van de steun uit Rusland. Tegelijkertijd kwam er wat meer openheid in Cuba, ook voor de kerken. In die tijd is het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD) opgericht. Het is een centrum dat mensen binnen en buiten de kerk wil toerusten voor werk in de lokale gemeenschappen. Het is een oecumenisch instituut: veel verschillende kerken en theologische opleidingscentra hebben een relatie met het CCRD.

Het CCRD wilde op de veranderingen in Cuba inspelen door verschillende activiteiten op het gebied van mensenrechten, ecologie en gezin te organiseren. Langzamerhand is het centrum zich gaan ontwikkelen naar een centrum van dialoog en reflectie op verschillende thema's die de ontwikkeling van lokale gemeenschappen bevorderen. Ze doen dit door middel van het geven van cursussen, uitleg over ecologische land- en tuinbouw en het verlenen van pastorale zorg aan kwetsbare groepen (zoals alcoholisten, ex-gedetineerden, mensen met hiv/aids, gehandicapten). Het CCRD richt zich daarbij op de volgende thema’s:

  • positie van mannen en vrouwen in de maatschappij
  • rechten en plichten van ieder mens
  • cultuur van vrede
  • spiritualiteit en vorming van waarden
  • rurale gemeenschappen, ecosystemen en diaconie
  • zendingsthema's als interreligieuze dialoog (met inheemse, van oorsprong Afrikaanse religies)

Trainen van kerkleiders

Het CCRD ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd in het trainen van kerkleiders. Zo organiseren ze diverse workshops voor predikanten en kerkleiders uit heel Cuba en van alle denominaties over thema’s die in de Cubaanse samenleving actueel zijn, zoals: Hoe zien wij onze diaconale taak ten opzichte van de zwakkeren in de samenleving?

Praktische hulp

Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen, leven door de crisis in armoede en ontvangen praktische hulp. Zo is er een tafeltje-dek-je project voor 200 ouderen en gehandicapten in de stad. Ook kunnen mensen die het nodig hebben kleding en toiletartikelen krijgen, of hun kleding laten wassen. Soms worden er activiteiten voor de ouderen georganiseerd. De 72-jarige Jose Luis is dankbaar voor deze steun in de rug. “Ik krijg niet alleen een goede voedzame maaltijd, maar ontmoet ook leeftijdgenoten. Het is goed dat de kerk ons ouderen helpt.”

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.