De kerk bloeit op Cuba - Cuba

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 10 maart 2019.

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in zín voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bij bel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrij willigers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

Download de film

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 012866' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 20.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

De kerk bloeit op Cuba in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD)

In 1991 brak in Cuba de ‘Speciale Periode’ aan. Er brak een economische crisis uit als gevolg van het stopzetten van de steun uit Rusland. Tegelijkertijd kwam er wat meer openheid in Cuba, ook voor de kerken. In die tijd is het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD) opgericht. Het is een centrum dat mensen binnen en buiten de kerk wil toerusten voor werk in de lokale gemeenschappen. Het is een oecumenisch instituut: veel verschillende kerken en theologische opleidingscentra hebben een relatie met het CCRD.

Het CCRD wilde op de veranderingen in Cuba inspelen door verschillende activiteiten op het gebied van mensenrechten, ecologie en gezin te organiseren. Langzamerhand is het centrum zich gaan ontwikkelen naar een centrum van dialoog en reflectie op verschillende thema's die de ontwikkeling van lokale gemeenschappen bevorderen. Ze doen dit door middel van het geven van cursussen, uitleg over ecologische land- en tuinbouw en het verlenen van pastorale zorg aan kwetsbare groepen (zoals alcoholisten, ex-gedetineerden, mensen met hiv/aids, gehandicapten). Het CCRD richt zich daarbij op de volgende thema’s:

  • positie van mannen en vrouwen in de maatschappij
  • rechten en plichten van ieder mens
  • cultuur van vrede
  • spiritualiteit en vorming van waarden
  • rurale gemeenschappen, ecosystemen en diaconie
  • zendingsthema's als interreligieuze dialoog (met inheemse, van oorsprong Afrikaanse religies)

Trainen van kerkleiders

Het CCRD ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd in het trainen van kerkleiders. Zo organiseren ze diverse workshops voor predikanten en kerkleiders uit heel Cuba en van alle denominaties over thema’s die in de Cubaanse samenleving actueel zijn, zoals: Hoe zien wij onze diaconale taak ten opzichte van de zwakkeren in de samenleving?

Praktische hulp

Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen, leven door de crisis in armoede en ontvangen praktische hulp. Zo is er een tafeltje-dek-je project voor 200 ouderen en gehandicapten in de stad. Ook kunnen mensen die het nodig hebben kleding en toiletartikelen krijgen, of hun kleding laten wassen. Soms worden er activiteiten voor de ouderen georganiseerd. De 72-jarige Jose Luis is dankbaar voor deze steun in de rug. “Ik krijg niet alleen een goede voedzame maaltijd, maar ontmoet ook leeftijdgenoten. Het is goed dat de kerk ons ouderen helpt.”

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.