De kracht van bijbelverhalen - Golfstaten

Kerk en Bijbel

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 1 maart 2020.

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt?

Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met veel succes de Storytelling methode (Simply the Story) om gastarbeiders met de Bijbel in aanraking te brengen. De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven.

Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo’n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.

Steun dit werk!

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´Z 009195´ of doneer online. Hartelijk dank!


Nodig voor dit werk: € 50.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

De kracht van bijbelverhalen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

In de rijke Golfstaten werken 15 miljoen gastarbeiders. Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Onder hen zijn zeker vijf miljoen christenen (10% van de totale bevolking). Ze kwamen naar de Golf om geld te verdienen en te sparen voor hun familie. Maar hun werk wordt slecht betaald en is zwaar. Vrouwen, die als huishoudster werken, lopen het risico te worden mishandeld of misbruikt. Ze maken lange dagen en voelen zich eenzaam. Het Bijbelgenootschap in de Golf steunt hen - met verhalen!

De kracht van het verhaal

De kerken in deze regio hebben de handen ineengeslagen om de gastarbeiders welkom te heten en hen diaconale en pastorale zorg te geven. Het Bijbelgenootschap in de Golf ondersteunt de kerken met de bijbelvertelmethode ‘Simply the Story’. Voorgangers en gemeenteleden worden getraind om verhalenvertellers te worden. Ze leren om op een pakkende manier bijbelverhalen te vertellen tijdens bijbelstudies, vrouwenbijeenkomsten en kerkdiensten en erover door te praten in kleine groepen. De methode sluit perfect aan bij de behoeftes van de vaak ongeletterde gastarbeiders. Een van hen vertelt: ‘Ik onthoud de verhalen veel beter. Ze laten allemaal iets zien van de grote kracht van God. Ik wil deze verhalen graag delen met mijn vrienden!’ Gewoon een verhaal, maar de zeggingskracht is zo groot dat veel christenen in de Golfstaten de verhalen blijvend meedragen in hun hart en doorgeven aan anderen. En kan dat niet in levende lijve bij familieleden, dan gaat dat tegenwoordig heel gemakkelijk via een gesproken WhatsApp-bericht.

Open uw handen

Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten wil ieder jaar 280 mensen opleiden tot bijbelverhalenvertellers. Samen bereiken zij zo’n 5500 mensen. De training kost € 100 euro per persoon. Geeft u 25 euro, dan bemoedigt u drie christelijke gastarbeiders in de Golfstaten met een goed verteld bijbelverhaal!

 

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.