Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam - Nederland

Stap Verder is een plek midden in de wijk Amsterdam Zuidoost waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving.

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Alle problemen die bekend zijn in multiculturele achterstandswijken komen hier voor. Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen.

Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’. Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

Wilt u meer weten over dit project? Lees dan het persoonlijke verhaal van diaconaal medewerkster
Erika Feenstra over haar belevingen in het centrum 'Stap verder'.

Dit project stond centraal in de 40dagentijdcampagne 2016.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 050137' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 4.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Veel bewoners van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost zijn nog niet lang in Nederland en verhuizen in de loop van de tijd vaak door naar woningen in bijvoorbeeld Almere of Lelystad. Gemiddeld wonen mensen 7,5 jaar in Zuidoost. Door de doorverhuizingen is de groep permanente bewoners relatief klein.

Het diaconaal centrum ‘Stap verder’ heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers in Zuidoost, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. Het centrum werkt samen met de Sociëteit Afrikaanse Missiën (Afrikahuis) als het Afrikaanse nieuwkomers betreft. Daarnaast is er een apart aanbod voor kinderen en hun ouders.

Het aanbod:

Spreekuren en kenniscentrum voor hulpverlening

Door de talloze reorganisaties is het welzijnswerk in Nederland – en dus ook in Zuidoost – sterk versnipperd. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Zeker als zij de taal niet spreken. In het diaconaal centrum zijn spreekuren voor mensen met vragen over inkomen, huisvesting, gezondheid, opvoeding, scholen, etc. De spreekuren worden geleid door getrainde pastores en vrijwilligers. Medewerkers van ‘Dokters van de wereld’ verzorgen een medisch spreekuur.

Er wordt geprobeerd om mensen goed door te verwijzen en ze niet van het kastje naar de muur te sturen. Verder is er een meertalige databank met informatie van relevante organisaties waar bezoekers zelf kunnen zoeken.

Laagdrempelige taallessen

Er zijn voor nieuwkomers in Nederland inburgeringscursussen waar taallessen bij horen. Mensen die nog in een asielprocedure zitten, uitgeprocedeerd zijn of ongedocumenteerd vallen echter buiten die reguliere taallessen. Daarnaast zijn er arbeidsmigranten die door hun lange werkdagen niet naar taallessen kunnen komen. En vinden analfabeten het heel moeilijk om een passend aanbod te vinden. Voor al deze mensen biedt het centrum ‘Stap verder’ taallessen aan.

Het centrum werkt ook met taalmaatjes. Een taalmaatje is een vrijwilliger die gekoppeld wordt aan iemand die de Nederlandse taal nog niet goed spreekt. Zij kunnen samen boodschappen doen, naar een instantie toe of gewoon een leuke activiteit ondernemen. Dat helpt de nieuwkomer om zich de taal eigen te maken.

Ouder, school en kinderen

Ouders die de taal nauwelijks spreken en het schoolsysteem in Nederland niet kennen, lopen vast als het gaat om het begeleiden van hun kinderen op school. ‘Stap verder’ probeert deze ouders te bereiken en hen uit te leggen hoe het schoolsysteem in Nederland in elkaar zit. Verder biedt het diaconale centrum huiswerkbegeleiding en computerlessen aan voor de kinderen.

Het diaconaal oecumenisch centrum wil mensen een stap verder helpen door zelf een stukje mee te lopen.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.