Diaconaal werk door kerken - MoldaviŽ

Het Moldovan Christian Aid (MCA) is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in MoldaviŽ. Ze bieden hulp aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken aan om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. De kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

MCA begeleidt en traint kader en vrijwilligers van de (plaatselijke) kerken, zodat zij beter toegerust zijn om hun sociaal-diaconale werk op te bouwen en uit te voeren. Jongeren zijn hier actief bij betrokken en ontdekken op deze manier ook hun eigen mogelijkheden.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 49.500

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Diaconaal werk door kerken in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Zoveel mensen in mijn buurt die me zomaar helpen!

Geschreven op 16 november 2017

Moldovan Christian Aid (MCA), partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in MoldaviŽ. Ze bieden hulp aan ouderen, kinderen en slachtoffers van...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Grigore

Geschreven op 18 april 2014

Maar vijf van de tien kinderen van Grigore en zijn vrouw werden volwassen. Alle vijf zijn ze inmiddels vertrokken naar het buitenland. Grigore staat er alleen voor, maar krijgt hulp van Moldavian...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Christina

Geschreven op 18 april 2014

Christina is nog maar 15 als ze moeder wordt van de kleine Irina. Maar dankzij de hulp van Moldavian Christian Aid kan ze nu genieten van haar dochtertje.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Het Moldovan Partnership Programme werd opgericht door de Wereldraad van Kerken, die kerken uit Moldavië en (organisaties van) kerken uit andere Europese landen uitnodigde deel te nemen aan dit platform. De (organisaties van) Europese kerken werden uitgenodigd het platform inhoudelijk en financieel te steunen. Alle kerken uit Moldavië werden uitgenodigd mee te doen. Een van de twee Orthodoxe kerken (de Russische Orthodoxe kerk), de Lutherse kerk en de Baptisten traden tot het platform toe. Na een aantal jaar verzelfstandigde dit platform en koos het de naam Moldovan Christian Aid (MCA). De Wereldraad van Kerken en andere kerken bleven MCA steunen.

Steun voor de meest kwetsbaren

In het MCA werken de Moldavische kerken en organisaties samen op het gebied van diaconaal werk. Samen hebben de Russisch Orthodoxe, Lutherse en Baptisten een groot bereik in de samenleving. Zij kunnen hierdoor hun activiteiten richten op die groepen in de samenleving, die de steun het meest nodig hebben. Dat kunnen ouderen zijn, kinderen, maar ook bijvoorbeeld teruggekeerde slachtoffers van mensenhandel. Deze laatsten worden vaak niet geaccepteerd in hun omgeving vanwege het werk dat ze (gedwongen) in de seksindustrie moesten verrichten. Terwijl ze die steun juist hard nodig hebben na alle traumatische ervaringen. De kerk kan een grote rol spelen in de acceptatie van slachtoffers, in voorlichting, opvang en reïntegratie van slachtoffers van mensenhandel. Het platform van kerken stimuleert dat de kerken deze rol op zich nemen. De kerken stemmen hun activiteiten zo veel mogelijk op elkaar af.

Sociaal werk, ontwikkelingswerk, training en beleidsbeïnvloeding

Moldovan Christian Aid werkt in drie sectoren:
a. Sociaal werk (ouderen, kinderen): zoals gaarkeukens, opvang van ouderen en kinderen.
b. Training van kader in de kerk om diaconaal werk te doen en versterking van het platform
c. Gezamenlijke lobby van de kerken bij overheden voor betere bescherming en opvang van slachtoffers van vrouwenhandel. Zelf gaan de kerken ook aan de gang met voorlichting binnen en buiten de kerken ter voorkoming van vrouwenhandel.

Lidkerken en gerelateerde niet-gouvernementele organisaties dragen binnen deze thema’s projectvoorstellen aan bij de MCA. Er wordt vervolgens op grond van vooraf vastgestelde criteria gezamenlijk besloten welke voorstellen ter financiering voorgedragen worden aan de buitenlandse partners van het platform.

In 2015 geeft Kerk in Actie geoormerkte steun aan MCA voor 9 goedgekeurde projecten van het platform in de categorie sociaal werk en voor training van aanvragers op het gebied van projectbeschrijvingen en rapportages. 

Kerk in Actie steunt:

  1. het project van een baptisten NGO 'Beginning of Life. Zij bieden onderdak en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld (€8.000,-).
  2. het project van het baptisten NGO "Viata fara limita". Zij organiseren zomerkampen voor kwetsbare jongeren (€4.000,-)
  3. Parochie "Sf Imparati Constantin si Elena" uit Hansca. Zij renoveren het gemeenschappelijk gezondheidscentrum in Hansca (€4.000,-). 
  4. het project van het broederschap St Gheorge uit Drochia. Zij organiseren zomerschoolactiviteiten voor 30 kwetsbare jongeren (€5.980,-). 
  5. het NGO uit Calauza, zij willen onderdak verzorgen voor kinderen die slachtoffer zijn van huiswelijk geweld (€6.500,-).
  6. het project van het St. Gheorghe klooster in Suruceni. Zij trainen 60 meiden die willen gaan werken als maatschappelijk werkers in de parochies (€8.270,-).
  7. het St. Paul Luthers sociale centrum waar een Lutherse vrijwilligers gemeenschap zich wil inzetten voor ouderen in Transnistria (€5.000,-)
  8. de parochie in Brinza die jongeren mobiliseert om ouderen niet in een sociaal isolement te laten raken (€4.780,-).
  9. de parochie in Tigheci die vrijwilligers aanstuurt om onderdak voor ouderen te verzorgen (€4.000,-). 

Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie het trainen van kader in de kerken.  

Bekijk ook de website van MCA.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.