Kerk helpt kwetsbare mensen - MoldaviŽ

Door de economische situatie zien veel mensen in MoldaviŽ geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan ouderen.

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt deze kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.

Download deze film.

Wat kan Kerk in Actie met uw steun doen?

  • Voor 20 euro krijgt een oudere een hulppakket
  • Voor 60 euro kan één jongere deelnemen aan de summerschool

Doe mee

  • Abonneer u op het projectnieuws (rechtsboven)
  • Bekijk alle materialen (powerpoint, foto's, kleurplaat e.d.)

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 009226' of doneer online. Hartelijk dank! 

Nodig voor dit werk: € 109.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Kerk helpt kwetsbare mensen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Lokale kerk biedt met borduuratelier opleidingen en werkgelegenheid

Geschreven op 02 juli 2020

Partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven, zoals armoedebestrijding of het creŽren van werkgelegenheid. Priestersechtpaar...

Lees dit bericht

Nieuws Help een stille coronaramp in MoldaviŽ voorkomen

Geschreven op 29 april 2020

In MoldaviŽ lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in West-Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet...

Lees dit bericht

Nieuws De impact van de coronacrisis in Oost-Europa

Geschreven op 20 maart 2020

De gevolgen van het coronavirus dat zich sinds 7 januari 2020 vanuit de Chinese provincie Wuhan in razend tempo over de hele wereld verspreidt, zijn ongekend. De coronacrisis gaat ook MoldaviŽ en...

Lees dit bericht

Nieuws Werk van Kerk in Actie voor kwetsbare mensen in MoldaviŽ op tv bij EO Metterdaad

Geschreven op 30 januari 2020

De komende weekenden komt het werk van Kerk in Actie voor kwetsbare mensen in MoldaviŽ op tv bij EO Metterdaad. MoldaviŽ is het armste land van Europa. Veel inwoners zien geen andere mogelijkheid...

Lees dit bericht

Blog Jongeren ťn ouderen helpen en helen elkaar

Geschreven door Elise Kant op 23 september 2019

Door de economische situatie vertrekken veel MoldaviŽrs naar het buitenland om daar te gaan werken. Kinderen en ouderen blijven alleen achter. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers...

Lees dit bericht

Blog Dankzij MCA zien eenzame jongeren eenzame ouderen, en zijn beiden een beetje minder alleen

Geschreven door Elise Kant op 09 september 2019

Door de economische situatie zien veel mensen in MoldaviŽ geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen...

Lees dit bericht

Blog Als kind alleen opgroeien in MoldaviŽ - wat doet dat met je?

Geschreven door Elise Kant op 03 september 2019

In MoldaviŽ, het armste land van Europa groeien kinderen op in moeilijke omstandigheden. Ouders zijn naar het buitenland vertrokken voor een beter inkomen voor hun gezin, kinderen ťn ook ouderen...

Lees dit bericht

Blog Plakzoenen bij de deur

Geschreven door Hanneke v/d Biggelaar op 25 juli 2019

Els vertelt in deze blog over de bezoeken aan de eenzame ouderen in Rotunda en de jongeren doen verslag van hun laatste dag in het zomerkamp.

Lees dit bericht

Blog Moldova VenimÖ..MoldaviŽ wij komen eraan!

Geschreven door Hanneke v/d Biggelaar op 16 juli 2019

Al ruim een jaar zijn de Dorpskerk en de Marcuskerk uit Leusden heel actief met het inzamelen van geld voor de Kerk in Actie partner Moldovan Christian Aid in Moldavie. Er was veel betrokkenheid in...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Het Moldovan Partnership Programme werd opgericht door de Wereldraad van Kerken, die kerken uit Moldavië en (organisaties van) kerken uit andere Europese landen uitnodigde deel te nemen aan dit platform. De (organisaties van) Europese kerken werden uitgenodigd het platform inhoudelijk en financieel te steunen. Alle kerken uit Moldavië werden uitgenodigd mee te doen. Een van de twee Orthodoxe kerken (de Russische Orthodoxe kerk), de Lutherse kerk en de Baptisten traden tot het platform toe. Na een aantal jaar verzelfstandigde dit platform en koos het de naam Moldovan Christian Aid (MCA). De Wereldraad van Kerken en andere kerken bleven MCA steunen.

Steun voor de meest kwetsbaren

In het MCA werken de Moldavische kerken en organisaties samen op het gebied van diaconaal werk. Samen hebben de Russisch Orthodoxe, Lutherse en Baptisten een groot bereik in de samenleving. Zij kunnen hierdoor hun activiteiten richten op die groepen in de samenleving, die de steun het meest nodig hebben. Dat kunnen ouderen zijn, kinderen, maar ook bijvoorbeeld teruggekeerde slachtoffers van mensenhandel. Deze laatsten worden vaak niet geaccepteerd in hun omgeving vanwege het werk dat ze (gedwongen) in de seksindustrie moesten verrichten. Terwijl ze die steun juist hard nodig hebben na alle traumatische ervaringen. De kerk kan een grote rol spelen in de acceptatie van slachtoffers, in voorlichting, opvang en reïntegratie van slachtoffers van mensenhandel. Het platform van kerken stimuleert dat de kerken deze rol op zich nemen. De kerken stemmen hun activiteiten zo veel mogelijk op elkaar af.

Sociaal werk, ontwikkelingswerk, training en beleidsbeïnvloeding

Moldovan Christian Aid werkt in drie sectoren:
a. Sociaal werk (ouderen, kinderen): zoals gaarkeukens, opvang van ouderen en kinderen.
b. Training van kader in de kerk om diaconaal werk te doen en versterking van het platform
c. Gezamenlijke lobby van de kerken bij overheden voor betere bescherming en opvang van slachtoffers van vrouwenhandel. Zelf gaan de kerken ook aan de gang met voorlichting binnen en buiten de kerken ter voorkoming van vrouwenhandel.

Lidkerken en gerelateerde niet-gouvernementele organisaties dragen binnen deze thema’s projectvoorstellen aan bij de MCA. Er wordt vervolgens op grond van vooraf vastgestelde criteria gezamenlijk besloten welke voorstellen ter financiering voorgedragen worden aan de buitenlandse partners van het platform.

In 2019 ondersteunt Kerk in Actie via MCA 5 diaconale projecten. Daarnaast maakt Kerk in Actie trainingen mogelijk die diaconale organisaties en kerken in staat stellen om de projecten beter te plannen, fondsen te werven en te rapporteren.

Kerk in Actie steunt:

  1. Parochie Bahrinest organiseert een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van migratie om zo mensenhandel te voorkomen (€ 6.000).
  2. Parochie Ciucur-Minjir. Ontwikkelen van een dagcentrum voor kwetsbare kinderen (€ 5.000).
  3. Parochie Ulmu Dagopvang en activiteiten voor kinderen (€ 6.800).
  4. Het project van de baptistenorganisatie 'Beginning of Life. Zij bieden onderdak en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld (€ 7.500).
  5. Ondersteuning aan 5 gemeenten in de regio Edinet mobiliseren jongeren om ouderen niet in een sociaal isolement te laten raken (€ 35.000). 

Bekijk ook de website van MCA.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.