Noodhulp en werken aan vrede - Nigeria

Thema Op zoek naar veiligheid Noodhulp

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 23 juni 2019.

In het noorden van Nigeria is de verhouding tussen christenen en moslims gespannen. De inwoners lijden al jarenlang onder conflicten en geweld. Veel conflicten worden veroorzaakt door onduidelijkheid over grondrechten of oneerlijk verdeelde rijkdom. De organisatie JPRM stimuleert christenen en moslims om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Zo worden verschillen tussen mensen overbrugd en armoede overwonnen. Dankzij JPRM houden dorpelingen in Nigeria stand te midden van geweld en onveiligheid.

50 dorpen lossen hun problemen samen op

In 50 dorpen werken christenen en moslims samen aan een betere toekomst. In ieder dorp zijn twee of drie vrijwillige veldwerkers actief, die door JPRM getraind zijn. Zo is JPRM actief in het dorp Farana. Daar bouwden de dorpsbewoners samen een waterpomp en schoollokalen voor 120 kinderen. Ze verbouwen samen gierst, bonen, soja, haver en tarwe. Een deel van de oogst verkopen ze op de markt om aan geld te komen voor het dorp. Vrouwen maken zelf producten, zoals zeep en kaarsen, en leren naaien en breien. “Wij betrekken vrouwen altijd actief bij de ontwikkeling van hun dorp”, vertelt JPRM-medewerker Nemi. Zo ontstaat in deze 50 dorpen meer veiligheid, meer welvaart en en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren. Steun dorpsbewoners in Noord-Nigeria bij het bouwen aan vrede:

  • Voor € 25 euro kunnen dorpelingen 100 stenen aanschaffen om een school te bouwen.
  • Een jaar alfabetisering voor 30 personen kost € 200
  • Een waterput slaan kost € 1.500

Bekijk alle materialen (foto's, Powerpoint, kerkbladbericht, folder)

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 004624' of doneer online. De helft is bestemd voor structurele hulp en de andere helft voor noodhulp. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 110.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Noodhulp en werken aan vrede in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Nodig een buitenlandse theologiestudent uit in uw kerk

Geschreven op 17 april 2019

Van september tot en met november 2019 zullen twaalf theologiestudenten uit tien verschillende landen naar Amsterdam komen voor theologisch onderwijs en uitwisseling. Protestantse kerken in...

Lees dit bericht

Nieuws Dringend voedselhulp nodig in Noordoost-Nigeria

Geschreven op 22 januari 2019

In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram in eigen land. Sinds het geweld uitbrak in 2009 zijn meer dan 20.000 mensen gedood en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd....

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Op de vlucht voor Boko Haram: Vader van een groot gezin

Geschreven op 30 juni 2016

Ik ben geboren als oudste zoon in een Moslimfamilie uit Chibok. Op mijn 19e bekeerde ik mij tot het christendom. Ik werd nog in datzelfde jaar toegelaten tot de theologische opleiding van de...

Lees dit bericht

Reisverslag Een put en een school in Frana

Geschreven door Rian Binnendijk op 21 april 2016

We hobbelen met de four-wheel drive over een pad dat iedere meter een venijnige aanslag op de ruggenwervels pleegt. Na een half uur zoeken en het ontwijken van een onoversteekbare rivier komen we...

Lees dit bericht

Reisverslag Herinneren en veranderen

Geschreven door Rian Binnendijk op 19 april 2016

Zesentwintig paar ogen staren me aan. Ogen die gezien hebben wat ik nooit hoop te zien. Ogen die machteloos moesten aanzien hoe hun oogsten verwoest zijn. Ogen die hun huizen in vlammen zagen...

Lees dit bericht

Reisverslag Moet gij dan ook niet zwichten?

Geschreven door Rian Binnendijk op 14 april 2016

We zijn in Nigeria op weg van Abudja naar Jos als halverwege de telefoon gaat. Het is de telefoon van Justina Ngwobia, de directeur van Justice, Peace and Reconcilliation Movement. Het...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Ester: “Ik hoop op vrede voor Nigeria”

Geschreven op 28 januari 2016

“Toen de terreursoldaten van Boko Haram bij ons dorp kwamen, renden wij van Lasa naar Eskeroba”, vertelt Ester (17).

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal “We moesten moslim worden, maar dat weigerden we”

Geschreven op 28 januari 2016

Ladi vluchtte midden in de nacht. Nog steeds vindt zij het eng in het donker en kan ze de slaap niet vatten.

Lees dit bericht

Nieuws Op de vlucht voor Boko Haram

Geschreven op 28 januari 2016

“Toen de mannen van Boko Haram mijn dorp aanvielen, ben ik met 3 van mijn kinderen gevlucht. Meer dan 3 uur hebben we ’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn we verder...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Spanningen door oneerlijke verdeling

De enorme olievoorraad zorgt ervoor dat Nigeria in potentie een van de rijkste landen ter wereld is. Toch leeft zeventig procent van de bevolking in armoede en kan een derde van de mensen niet lezen of schrijven. De rijken worden rijker en er wordt niet geïnvesteerd in infrastructuur, een gezond politieapparaat en eerlijke rechtspraak. De spanning en frustratie hierover is overal voelbaar en wordt uitgevochten via religieuze lijnen. De terreurbeweging Boko Haram zet de tegenstellingen nog meer op scherp. In Nigeria heeft altijd al rivaliteit geheerst tussen christenen en moslims. Beide groepen zijn groot en mixen nauwelijks. Iedere groep eist haar burgerrechten op. Door haar enorme netwerk kan JPRM makkelijk mensen bij elkaar roepen en escalatie van conflicten te voorkomen.

Ontwikkeling van dorpen

Dominee Istifa Habila bedacht eind jaren tachtig een oplossing voor de problemen, die even geniaal als praktisch is: Als mensen uit dorpen samen gaan werken aan de ontwikkeling van hun dorp, ontstaat er verbondenheid en veiligheid. "Een vreedzame familie in Afrika is een familie, die genoeg voedsel heeft om zichzelf te voeden," zegt Istifa. 'Mensen de kracht geven om zichzelf te ontwikkelen', is het motto van de Beweging voor Gerechtigheid, Vrede en Verzoening (JPRM, Justice, Peace and Reconciliation Movement).

Gemengde huwelijken tussen christenen en moslims
JPRM werkt vooral in de deelstaat Adamawa. In deze regio zijn veel christenen en moslims nauw bij elkaars leven betrokken door gemengde huwelijken tussen moslims en christenen. Maar de organisatie is ook actief in de deelstaat Plateau, waar bij conflicten honderden doden zijn gevallen.

Werkwijze

De medewerkers van JPRM vragen aan dorpelingen wat hun prioriteiten zijn en helpt hen vervolgens om hun project te realiseren. In Nigeria is water schaars. Veel dorpen willen een waterput. Andere dorpen willen graag een betere toegangsweg, zodat ze makkelijker de markt kunnen bereiken. Of ze pakken met elkaar het achterstallig onderhoud van het schoolgebouw

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De dorpelingen die meedoen worden lid van de JPRM-vredesgroep in het dorp en betalen contributie. Deze contributie dekt een deel van de kosten. Ook op andere manieren proberen ze het project te bekostigen, bijvoorbeeld door de verkoop van de opbrengst van een gemeenschappelijk maïsveld. Hierdoor wordt het project een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer de veiligheid in gevaar komt, verdedigen ze samen hun dorp, hun weg of hun put. Dit is hard nodig. Nigerianen kunnen niet vertrouwen op hun eigen overheid, op politie of op hun rechters.

Verandering moet van binnenuit komen
Ook zorgt JPRM ervoor dat vrouwen weerbaar gemaakt worden en dat mensen leren lezen en schrijven. In ieder dorp geeft JPRM vredeslessen. Want uiteindelijk moet de verandering van Nigeria komen van binnenuit, vanuit de burgers die in vrede met elkaar willen leven en vanuit die verbondenheid samen de schouders willen zetten onder de ontwikkeling van hun land.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.