Dialoog tussen verschillende culturen en religies - BraziliŽ

De Braziliaanse organisatie COMIN ondersteunt de inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder hun rechtspositie, gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil COMIN de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land door middel van onderwijs en uitwisseling.

Brazilië telt zo’n 300 inheemse volken. Door de eeuwen heen hebben zij enorm geleden onder de kolonisering van hun land. Er is weinig aandacht voor en kennis van hun specifieke leef- en bestaanswijze en leven ze in de marges van de Braziliaanse samenleving. Er bestaan veel vooroordelen over inheemsen en er zijn regelmatig conflictsituaties over land en hun leefgebieden.

Door onderwijs en publicaties leren niet-inheemsen over inheemse culturen en manieren van leven. COMIN stimuleert de dialoog met en het onderwijs over inheemsen binnen kerken, scholen en universiteiten. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religies van de inheemse volken.

Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en –materialen.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009426' of doneer online. Hartelijk dank!

 

Nodig voor dit werk: € 28.800

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Dialoog tussen verschillende culturen en religies in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog Van harte welkom!

Geschreven op 14 maart 2019

Afscheid nemen gebeurt niet alleen in BraziliŽ, maar ook in Nederland. Op 7 april om 10.00 zal in Eibergen de terugkomdienst plaatsvinden. U bent en jullie zijn van harte welkom. Meer informatie...

Lees dit bericht

Blog En, in ander nieuwsÖ

Geschreven op 12 februari 2019

Vorige week is naar de gemeenten die mijn uitzending de afgelopen jaren, of in sommige gevallen helaas korter, hebben gevolgd de volgende brief verzonden:

Lees dit bericht

Blog Met elkaar zoeken naar recht en rechtvaardigheid. Tekst bij de presentatie tijdens mijn verlof.

Geschreven op 10 februari 2019

Aan het einde van 2018 was ik een aantal weken op verlof in Nederland en mocht ik op verschillende plaatsen komen vertellen over mijn werk bij COMIN Ė de afgelopen jaren. Ik had een uitgebreide...

Lees dit bericht

Blog Een impressie van het werk van COMIN

Geschreven op 29 november 2018

Voor de Landelijke Diaconale Dag had ik een diareeks gemaakt om een indruk te geven van het werk van COMIN. In het filmpje hieronder komen de verschillende aspecten van het werk langs. De muziek...

Lees dit bericht

Blog Creatief en veerkrachtig

Geschreven op 29 november 2018

**Dit blog verscheen begin november al op Facebook omdat de applicatie van het blog niet functioneerde** Tijdens het weekend van de presidentsverkiezingen schreef ik op Facebook: ďDeze dagen...

Lees dit bericht

Blog Verhalen van verleden, heden en toekomst Ė deel 2

Geschreven op 14 juli 2018

Al een tijd geleden vroeg iemand aan mij: Wanneer komt het volgende deel over de Arara-vrouwen? Daar had ik toen geen antwoord op, want het boek zat nog in de pijplijn. Tussen de interviews doen en...

Lees dit bericht

Blog Strijden om land, strijden voor de aarde. April Ė maand van de inheemse volkeren

Geschreven op 27 april 2018

In BraziliŽ is 19 april de Dag van de Inheemse Volkeren. Dit betekent in de praktijk dat de hele maand april een maand van hard werken is voor de medewerkers van COMIN: er worden heel veel lessen...

Lees dit bericht

Blog Verlof!

Geschreven op 26 april 2018

Twee keer herfst in ťťn jaar. Nu in BraziliŽ en in oktober en november in Nederland. Want in de periode 28 oktober tot en met 11 november ben ik terug voor verlof!

Lees dit bericht

Blog Presente!

Geschreven op 26 maart 2018

Soms, soms kan ik niet helpen dat pessimisme over onze wereld me in haar greep krijgt. Als het onrecht dat ik om me heen zie overweldigend wordt. BraziliŽ is geen land voor doetjes. Je kan je ogen...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Brazilië: een multiculturele samenleving

De Braziliaanse samenleving is opgebouwd uit veel verschillende volken: de inheemse bevolking als oorspronkelijke bewoners, afstammelingen van Afrikaanse slaven en Europese immigranten en recenter Aziaten. De Braziliaanse samenleving staat nauwelijks stil bij de historische oorsprong van haar bevolking. Door de historie heen hebben de inheemse bevolkingsgroepen, maar ook de afstammelingen van slaven veel te lijden gehad van de dominantie van de Europese bevolkingsgroepen. Voor hun leef- en bestaanswijze is weinig aandacht, respect en begrip.

Vooroordelen doorbreken

Er bestaan over de inheemse bevolkingsgroepen veel vooroordelen, ook onder de leden van de grootste Lutherse Kerk (IECLB), die in oorsprong een kerk van Duitse immigranten was. De meest voorkomende vooroordelen zijn dat inheemsen een primitieve cultuur hebben, weerstand tegen technologische ontwikkeling hebben, lui zijn, niet vooruit kijken, en geen arbeidsethos hebben. Er zijn ook veel conflictsituaties over grond waar inheemsen en niet-inheemsen, waaronder ook veel kleine en grote boeren (afstammelingen van Europese immigranten) tegenover elkaar staan. Vanaf 1970 zijn de Lutherse Kerk en ook andere kerken zich gaan openstellen voor de Braziliaanse multi-etnische werkelijkheid. Het is erg belangrijk dat de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen bekend worden bij toekomstige predikanten, leraren en catecheten van de Lutherse en andere kerken en onderwijsorganisaties.

COMIN

COMIN (Conselho de Missão entre Povos Indígenas – Raad voor zending onder inheemse volken) is de organisatie van de Lutherse kerk die zich inzet voor inheemse volken. In verschillende deelstaten zet COMIN zich in voor inheemse volken op het gebied van (grond)rechten, landbouw, gezondheid en onderwijs. Daarnaast geeft COMIN voorlichting aan de Lutherse kerkgemeenschappen waar inheemse volken wonen. Ook draagt COMIN bij aan de cursussen en onderwijsprogramma’s van scholen over de inheemse volken en hun cultuur. Sinds 1988 zijn scholen verplicht om in hun curriculum aandacht te besteden aan de geschiedenis van Brazilië en de rol van de inheemsen daarin, maar er is nog veel onwetendheid. Door de enorme ervaring van COMIN kunnen zij veel betekenen in de opleiding van docenten en kerkelijk werkers.

 

Dialoog tussen inheemsen en niet-inheemsen

 

COMIN wil dat binnen kerken en in de samenleving meer begrip komt voor inheemsen en de rijkdom van hun culturen. COMIN wil theologiestudenten en docenten, (toekomstige) pastores en kerkelijk werkers gevoelig maken voor culturele patronen en waardeoordelen. Dit wordt gedaan door het organiseren van cursussen, trainingen en het ontwikkelen van lesmateriaal en andere publicaties.

 

Meer respect en begrip voor inheemsen

Comin heeft zich onder andere ingezet voor het volk van de Kanamari. Er was weinig bekend over de leefwijze van dit inheemse volk. Comin ontwikkelde samen met de Kanamari een boek over de mythen van het volk en een tijdschrift over hun cultuur. Voor de Kanamari een gebeurtenis van grote betekenis. Manoël behoort tot het volk van de Kanamari en vertelt over het project: “Comin is de eerste en enige organisatie die onze cultuur verspreidt in Brazilië. Zo kunnen onze kinderen en kleinkinderen onze traditie en taal niet vergeten. Wij bestuderen de geschiedenis van Brazilië en het Portugees om de wereld van de niet-inheemsen beter te leren kennen. Nu kunnen anderen onze cultuur bestuderen, zodat wij elkaar beter begrijpen.”

Uitgezonden medewerker Nienke Pruiksma

Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie werkzaam bij COMIN. Zij verzorgt onder meer lessen en cursussen, en denkt mee over de lesstof en –materialen. Nienke heeft veel respect voor de kennis en het inzicht van COMIN: “COMIN werkt in dialoog met inheemse volken, geeft hen de mogelijkheid het gesprek te bepalen en gehoord te worden.” Deze dialoog ziet Nienke als een uitdaging. “Het gaat om een complexe uitwisseling tussen een meerderheid en een minderheid. Die minderheid, de inheemse bevolking, is anders en wordt minderwaardig gevonden. Ik hoop bij COMIN een klein steentje bij te dragen aan deze uitwisseling, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Anders is immers niet minder. Uit de bijbel leer ik dat je de ander juist vanuit zijn of haar anders-zijn tegemoet mag komen. In de ontmoeting met anderen leer je ook jezelf goed kennen.”

Als uitgezonden medewerker wil Nienke ook gemeenten in Nederland betrekken bij inheemse volken in Brazilië. “We zijn als kerk één wereldwijde gemeenschap. Ik hoop een schakel te kunnen zijn tussen Brazilië en Nederland, omdat onze leefstijl en hang naar economische groei hier gevolgen hebben voor het leven van inheemse volken daar. Door de stem van de inheemse bevolking in Brazilië ook in Nederland te laten horen, wil ik mensen kennis laten maken met een andere realiteit waar we in Nederland veel van kunnen leren. Als onderdeel van de wereldkerk voel ik me daartoe geroepen.”

Eigen website

Portugeestalige website van COMIN: www.comin.org.br.

 

 

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.