Bijbelstudie als voertuig voor sociale verandering - Zuid-Afrika

Het Ujamaa Centrum (Pietermaritzburg) beschouwt religie als het centrum van sociale verandering. Het is de basis voor de Bijbelstudies die met vele kerken en groepen worden gehouden. Zonder religieuze verandering is er geen sociale verandering. Religie is de Ďlijmí van de gemeenschappen en het Ujamaa Centre gaat de discussie aan om verschil te maken.

De Bijbelstudies herstellen de waardigheid van de gestigmatiseerde HIV positieve mens, de (seksueel) misbruikte vrouw, de gehandicapte man, de werkloze enz. Het stelt hen in staat gebruik te maken van alle mogelijkheden die een democratie biedt.

In Zuid-Afrika zijn serieuze economische beperkingen. Daarom maken de Bijbelstudies het mogelijk dat werklozen werk zoeken, doordat ze nu begrijpen dat God hen niet straft met werkloosheid. Ze ontdekken dat God naast hen staat te midden van oneerlijke economische systemen.

Lees de weblogs die Hanna Wapenaar schreef toen ze van januari 2015 tot en met februari 2018 uitgezonden naar het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika.  

Steun dit werk

Steun dit werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´Z 009087´ of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 35.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Bijbelstudie als voertuig voor sociale verandering in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog 16 dagen van activisme tegen geweld en seksuele intimidatie - wat ik dagelijks meemaak

Geschreven door Hanna Wapenaar op 07 december 2017

Het valt me op dat ik de laatste tijd bijna dagelijks lastig gevallen word door mannen. Het komt deels ook omdat de focus van mijn werk met de vrouwen in de gemeenschappen ligt bij Gender Based...

Lees dit bericht

Blog Loslaten of Meenemen

Geschreven door Hanna Wapenaar op 01 november 2017

Vorige week was er een delegatie van de Wereld Raad van Kerken (WCC), een focusgroep om na te denken over Human Sexuality. De menselijke seksualiteit in al haar kleuren, vormen en uitingen. Gerald...

Lees dit bericht

Blog Abahlali Basemjondolo - de Krot Bewoners

Geschreven door Hanna Wapenaar op 02 oktober 2017

Als je hier een stad uit rijdt dan zie je soms mooie buitenwijken maar meestal rij je langs gebieden met krotten of hutjes. De beelden zijn u vast wel bekend: hutjes van allerlei materialen,...

Lees dit bericht

Blog Januari weer in Nederland

Geschreven door Hanna Wapenaar op 02 oktober 2017

De tijd gaat nu opeens heel snel, het is al weer oktober en er is veel werk te doen. Ik loop een paar blogs achter maar die komen er nog wel! Nu is het eerst van belang om het over mijn werkverlof...

Lees dit bericht

Blog DinosauriŽrs in het zand

Geschreven door Hanna Wapenaar op 01 augustus 2017

Door het werk rond Ruth en het toneelstuk van de vrouwen krijg ik meer en meer werk dat te maken heeft met Kunst, Drama, Muziek en Dans. Ik vind het geweldig maar het is tegelijkertijd ook een...

Lees dit bericht

Blog Huis, tuin en keuken-blog: het WEER

Geschreven door Hanna Wapenaar op 20 juni 2017

Het is niet zo dat ik niets beter te vertellen heb, dat komt wel weer in een volgende blog, bijvoorbeeld over een protestmars tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Ik ga het nu eerst eens even...

Lees dit bericht

Blog Kunst en seksuele voorlichting voor jongeren

Geschreven door Hanna Wapenaar op 17 mei 2017

Praten over seks heeft altijd iets lastigs en gÍnants maar het is wel een belangrijk onderwerp. Laatst mocht ik mee naar een eerste workshop waarbij we kunstvormen gebruiken om met tieners te...

Lees dit bericht

Blog Wij zijn Tamar, Wij zijn Ruth

Geschreven door Hanna Wapenaar op 31 maart 2017

Al jaren heeft het Ujamaa Centrum een Tamar campagne, om te praten over Gender Based Violence, geweld tegen (mannen en) vrouwen en met name; verkrachting. We lezen dan de tekst uit 2 Samuel 13 met...

Lees dit bericht

Blog Transformatie en Reformatie

Geschreven door Hanna Wapenaar op 14 maart 2017

In mijn vorige blog schreef ik over profetische theologie. Naar boven halen wat oncomfortabel is, de worstelingen en aandachtspunten binnen onze context. Tijdens het bijbellezen in Nederland hadden...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

In 2015 vierde Zuid-Afrika dat de jonge democratie 21 jaar oud was, de leeftijd waarop een mens geacht wordt volwassen te zijn. Hoewel er veel is om te vieren, zijn er ook veel problemen over. Het werk van het Ujamaa Centre heeft direct met deze problemen te maken.

"We kunnen niet langer spreken van een ‘overgang’ naar democratie in Zuid Afrika. We moeten onze volwassen democratie omarmen en verantwoordelijkheid nemen voor het werken aan een toekomst voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren in de samenleving". Aldus Ujamaa-directeur Gerald West.

Hij schrijft verder: "Wij zien religie als motor voor sociale transformatie. Dat is onze basis waaruit we werken. Zonder religieuze verandering geen sociale verandering zijn. Religie is de ‘lijm’ van onze gemeenschappen en we moeten de discussie aangaan met de religie om verschil te kunnen maken.

Er zijn serieuze economische beperkingen, daarom is ons Bread Theology Programme zo belangrijk. Onze Bijbelstudies maken het mogelijk dat werklozen werk gaan zoeken, doordat ze nu begrijpen hun werkloosheid geen straf van God is. Ze ontdekken inderdaad, dat God naast hen staat waar het de oneerlijke economische systemen betreft.

Het Public Theology Programme biedt een profetische stem. De dominante vorm van theologie in Zuid Afrika en op het Afrikaanse continent, is wat het Kairos Document in 1985 noemt ‘kerk theologie’, een vorm van individuele theologie, die zich terugtrekt uit het publieke domein. Het Ujamaa Centrum is één van de weinige op geloof gebaseerde organisaties, die trouw is gebleven aan wat het Kairos Document noemt ‘profetische theologie’. Een voorbeeld daarvan is de Elmina Verklaring over homoseksualiteit.

In het programma Earth Theology stellen we op een profetische wijze land- en mileukwesties aan de orde. In het People’s Theology Programme erkennen we de religieuze kant van sociale bewegingen in Afrikaanse onafhankelijke kerken."

Theologie over lichamelijkheid

In het programma van de Body Theology schept Ujamaa ruimte voor het bespreken van seksualiteit, HIV en gender thema’s in groepen en in de kerk. Religie blijkt vaak een rol te hebben in het geweld en in de onderdrukking van kwetsbare groepen zoals mensen met een andere geaardheid, HIV positieve mensen, en slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

Volgens het Ujamaa predikt de kerk van God een theologie van de liefde voor allen die naar zijn beeld zijn geschapen ongeacht hun seksuele geaardheid. De kerk heeft hierin een cruciale rol. Maar hoewel de kerk in het verleden profetisch is geweest op politiek en economisch gebied, heeft de kerk, als gemeenschap van God, haar profetische opdracht verlaten. De kerk vormt vaak onderdeel van het probleem en bevordert de twisten.

De Bijbelstudies van het Ujamaa gaan in op de conservatieve geluiden in de kerken. De Bijbel is leidraad in de dialogen in de gemeenschappen en in de kerken over seksualiteit, met name de relatie tussen de bijbel en de homoseksualiteit. Via gesprekken, cursussen en openbare lezingen leren mensen de Bijbel kritisch lezen en laat het Ujamaa hen de transformerende kracht ervaren.

Genezing van een blinde

Aan de hand van de tekst in Johannes 9:1-41 maakt Ujamaa het thema van stigmatisering en discriminatie bespreekbaar. Jezus geneest een blinde man, maar de Farizeeën veroordelen zijn daad en blijven hem zien als zondaar. Ujamaa stelt nieuwe vragen bij dit verhaal. Wat leren we van de houding van Jezus ten opzichte van de man die blind geboren is? Volgens Jezus (vers 3) is de man geen zondaar .. “en zijn ouders ook niet, […] maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.” Door zijn reactie leert Jezus ons een andere theologische kijk op de wereld. De verschillende groepen mensen in deze tekst reageren verschillend.

Het Ujamaa maakt de link tussen dit verhaal en de veroordeling van HIV en AIDS geïnfecteerde mensen in de (Zuid-Afrikaanse) samenleving. De vraag die wordt gesteld is of de mensen de verschillende reacties herkennen in hun kerk of in hun samenleving. En vervolgens hoe je een ander geluid richting deze kwetsbare groepen kunt laten horen. Wat is er in de kerk nodig voor verandering tegen het veroordelen van de kwetsbaren in de samenleving?

Kerk in Actie steunt het Ujamaa Centre de komende jaren vooral in haar Body en in haar Earth programma. Voor meer voorbeelden van Bijbelstudies verwijzen wij u naar: www.kerkinactie.nl/cbl

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.