Samen werken aan een stabiele toekomst - Kameroen

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

Wat kan de Lutherse Broederkerk doen met uw bijdrage?

• Een schaap die melk en mest levert kost 45 euro.
• Een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro.
• Eén jaar opleiding van 1 student kost 2.000 euro (omdat de gemeente die de kandidaat steunt meebetaalt aan de opleiding). 

Doe mee

Steun dit werk

Driekwart van de bijdrage voor dit werk is voor landbouw en een kwart voor de predikantenopleiding. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw/voorgangers Kameroen of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 107.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Samen werken aan een stabiele toekomst in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Afrika: dilemma tussen corona-virus en hongervirus door lockdown

Geschreven op 20 maart 2020

Sinds het corona-virus zich begin januari 2020 over de wereld verspreidt, zien de Afrikanen het virus op hen afkomen als een tikkende tijdbom. Ze volgen het verloop van de ziekte in China en Europa...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Visionair kerkleider Kameroen maakt plaats voor opvolger

Geschreven op 07 november 2018

Dominee Robert Goyek was 27 jaar de visionaire leider van de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen. In november 2018 stemt de kerk over zijn opvolging. We blikken terug en vooruit. Onder zijn...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Pasen vieren in Kameroen

Geschreven op 22 februari 2017

De Lutherse Broederkerk heeft 911 gemeenten en 467 filiaal-gemeenten. Totaal zijn er 1.378 plaatsen waar kerkdiensten gehouden worden. Dit gebeurt onder leiding van 192 predikanten, 838...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Dominee Wadou Emmanuel studeert weer verder

Geschreven op 09 november 2016

Dominee Wadou Emmanuel is negen jaar predikant van de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Hij zit recent weer in de schoolbanken voor een theologische opleiding op bachelor-niveau.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Dorpshoofd Bakhari is blij met landbouwsteun

Geschreven op 25 augustus 2016

Meneer Bakhari is boer en dorpshoofd van een klein dorp in de buurt van Guider in het noorden van Kameroen. Zijn dorp wordt nu twee jaar ondersteund door ASAPE, het landbouwwerk van de Lutherse...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Ik dank God iedere dag voor deze verbetering

Geschreven op 11 mei 2016

Vincent Dukina kreeg twee geiten van de Lutherse Broederkerk. Hij woont samen met zijn vrouw en kinderen in een klein dorp vlakbij Garoua.

Lees dit bericht

Nieuws Kerk voor boeren in Kameroen

Geschreven op 10 mei 2016

Door klimaatverandering hebben boeren in noord-Kameroen te maken met droogte en overstromingen. Het weer is minder goed voorspelbaar, daardoor zaaien boeren soms te vroeg. De Lutherse Broederkerk...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal "Ik wil het geloof van vrede verkondigen"

Geschreven op 28 januari 2016

Deli is 40 jaar en 3e-jaars student aan het Theologische opleidingsinstituut Kaele. Hij woont met zijn gezin op de campus.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van catecheet Bernard

Geschreven op 13 oktober 2015

Bernard is 41 jaar en catechist in een klein dorp vlakbij Garoua.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Armoede en onvoorspelbare natuur

Het West-Afrikaanse Kameroen kun je op z’n minst grillig noemen. Maar liefst de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er zijn veel vluchtelingen in Kameroen door onrust in omringende landen, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek en Nigeria. De natuur is onvoorspelbaar. Noord-Kameroen raakt langzaam maar zeker haar bron van bestaanszekerheid kwijt, doordat de watertoevoer uit de bergen stopt, rivieren verdrogen en het Tsjaadmeer enkele kilometers per jaar aan omvang verliest. De droogte is niet alleen aan het klimaat te wijten, maar heeft ook veel te maken met het waterbeheer. Bijna alle nomaden zijn van huis uit moslim. Zij trekken rond met hun vee. Christenen leven meestal als boeren in dorpen en zijn een minderheid tussen de moslims. In Noord-Kameroen leven christenen en moslims al decennia lang vreedzaam naast elkaar.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen

Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk is deze boeren en boerinnen tot grote steun. De plattelandskerk van dominee Goyek besloot het regelmatig terugkerende voedseltekort structureel aan te pakken met een landbouwprogramma gericht op duurzaamheid. Het richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. De kerk is breed verspreid over heel Noord-Kameroen. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst, de boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen.

Landbouwprogramma

De dorpscomités zijn de spil in het programma. Zij kunnen zelf aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit:

• Training over en ondersteuning van veeteelt.
• Aandacht voor productie en gebruik van compost.
• Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden.
• Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen.
• Training van vrijwilligers uit de dorpen.
• Herbebossing.
• Speciale aandacht voor de rol en de rechten van vrouwen.

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers.

Vernieuwing predikantenopleiding

Al vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk in het stadje Kaélé predikanten en kerkelijk werkers opgeleid. Veel studenten zijn boer die aan deze school een opleiding tot predikant krijgen op een niveau van ons voortgezet onderwijs. Inmiddels worden er steeds hogere eisen gesteld aan predikantenopleidingen. De Lutherse Broederkerk verzorgt daarom tegenwoordig een opleiding op hoger niveau voor jongeren die de middelbare school al hebben doorlopen. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding en tien een masteropleiding. De kerk hecht eraan om met deze opleiding aan te sluiten op de vragen die spelen in de eigen omgeving, waar veel moslims wonen en christenen een kleine minderheidsgroep zijn. Andere kerken in Noord-Kameroen hebben belangstelling getoond voor deze aanpak en willen graag samenwerken.

Predikanten en leken

De Lutherse Broederkerk bestaat uit 1300 plaatselijke kerken, waarin wel vijftien verschillende talen worden gesproken. Er zijn veel kleine dorpskerken. De Lutherse Broederkerk heeft door de jaren heen 250 predikanten opgeleid, waarvan een vijfde deel inmiddels met pensioen is. In de meeste kerken staan lekenpredikanten. Zij zijn kort opgeleid en ondersteunen de plaatselijke predikant, die soms wel tien kerken onder zijn hoede heeft. De predikant is opgeleid tot academisch niveau (bachelor of master) en krijgt betaald voor zijn werk. Lekenpredikanten zijn bevlogen boeren die bevoegd zijn om het evangelie te verkondigen in hun eigen dorpskerk. Zij verdienen daar geen salaris mee.

Vreedzaam samenleven met moslims

De Lutherse kerk heeft geregeld contact met leiders uit kerk en moskee in de Sahelzone (van Senegal tot de Centraal Afrikaanse Republiek). Zij bespreken oorlogsdreiging en de opkomst van radicale gewelddadige bewegingen zoals Boko Haram in Nigeria. De nabijheid van buurland Nigeria zet de situatie in Kameroen onder druk. Boko Haram heeft meermalen aanvallen uitgevoerd over de grens in Noord-Kameroen. Samen met Kerk in Actie en Afrikaanse organisaties zoeken de kerken van Kameroen contact met moslimleiders om in dit toch al zo kwetsbare gebied de vrede te bewaren.

Namens de Lutherse Broederkerk en inwoners in Noord-Kameroen willen we u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning van dit werk!

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.