Een stabiel thuis voor kinderen - Nederland

Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

Via deze link kunt u meer materialen bekijken en downloaden.

Bekijk hieronder een filmpje over wonen in jeugddorp De Glind:


Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'De Glind' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 72.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Een stabiel thuis voor kinderen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Coronatijd in gezinshuizen: lockdown roept bij kinderen oude angsten op

Geschreven op 18 mei 2020

In gezinshuis Home4You in jeugddorp De Glind vinden vijf uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis bij Wim en Diane. Het principe van een gezinshuis is 'de kracht van het gewone leven'....

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal ‘Er is altijd iemand om mee te spelen’

Geschreven op 28 januari 2020

Voorheen woonde Jeevan bij zijn oma, maar zij kon steeds minder goed voor hem zorgen. Sinds drie jaar woont hij in De Glind, een dorp vlakbij Barneveld waar naast reguliere woningen achtentwintig...

Lees dit bericht

Nieuws Gezinshuisouders maken het verschil in het leven van kinderen

Geschreven op 02 december 2019

Wim en Diane Verwoerd hadden het prima. Een fijn gezin, allebei een leuke baan. Altijd al was iets in hen naar buiten gericht. Gericht op anderen die hulp of zorg nodig hebben. En als je daar...

Lees dit bericht

Nieuws Gezinshuisouder Sandra: “Dit is net zo goed jouw huis”

Geschreven op 28 juni 2018

Sandra (32) en haar man Wolter (37) hebben samen een gezinshuis. Eerst 5 jaar in Uithoorn. “Daar werd ook onze dochter geboren.” Twee jaar geleden zijn ze verhuisd naar Jeugddorp De Glind om te...

Lees dit bericht

Nieuws Veilig opgroeien in gezinshuis

Geschreven op 10 mei 2016

Soms worden kinderen uit huis geplaatst vanwege complexe problemen thuis. Kerk in Actie steunt de Rudolphstichting, die ervoor zorgt dat deze kinderen toch veilig kunnen opgroeien in een...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Jeugddorp De Glind

In De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, voornamelijk in de 25 gezinshuizen. Door allerlei problemen kunnen deze kinderen niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf.

De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. Zij biedt een tiental organisaties de ruimte voor hulp en zorg aan uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Daarnaast subsidieert de stichting voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij, de voetbalclub en het dorpscentrum. In dat dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, knutselen, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook biedt het centrum horeca- en concertmogelijkheden. Door een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca.

Opvang in een gezin

De Rudolphstichting is sterk vóór opvang in gezinsvormen, omdat deze vorm voor kinderen heel goed werkt. In de reguliere jeugdzorg krijgen kinderen in een leefgroep binnen vierentwintig uur met steeds weer andere begeleiders te maken. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Dit is een wezenlijk verschil. Daarom werkt de Rudolphstichting, samen met andere partijen, aan de groei van het aantal gezinshuizen in Nederland.

Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen

In Nederland zijn maar liefst 45.000 kinderen en jongeren uithuisgeplaatst en kunnen niet meer in het gezin van hun biologische ouders wonen. Het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind schrijft dat: “een kind dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip”. Dit geldt dus ook voor uithuisgeplaatste kinderen.

Ruim 20.000 uithuisgeplaatste kinderen wonen in een pleeggezin, de andere helft in een leefgroep. Slechts 700 van hen kunnen in een gezinshuis wonen. Dat is té weinig. Daarom hebben de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Kinderpostzegels Nederland het initiatief genomen voor Alliantie Kind in Gezin.

Alliantie Kind in Gezin wil de huidige opvang in gezinsvormen versterken en uitbreiden, zodat meer kinderen en jongeren van deze zorg kunnen profiteren. De doelstelling van de Alliantie is om binnen 10 jaar te bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen. Zodat nog meer uithuisgeplaatste jongeren kunnen zeggen: “Het was een familie en een familie was precies wat ik nodig had. Gewoon een gezinsleven.” Kerk in Actie is één van de partners van Alliantie Kind in Gezin en ondersteunt de missie.

Eerdere projecten

Het werk van de Rudolphstichting is een voorbeeld van diaconaal werk voor kinderen in moeilijkheden. Door opvang en begeleiding in gezinshuizen geeft de Rudolphstichting veel kinderen een hoopvolle toekomst. ‘Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten we een samenleving creëren waarin zij wel welkom zijn.’Deze uitspraak komt van dominee R.J.W. Rudolph (1861-1914), grondlegger van jeugddorp De Glind. Een man met visionaire ideeën over de opvang van kinderen en jongeren die niet langer bij hun ouders kunnen wonen. Deze man is nog steeds inspirator van de Rudolphstichting. 

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.