Een steun in de rug voor vrouwen in de prostitutie - Nederland

Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Vaak hebben de vrouwen meerdere problemen zoals schulden, psychische klachten, gebrek aan een sociaal netwerk en geen goede opleiding. Het Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doen ze door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. Met steun van Kerk in Actie zet het Scharlaken Koord een nieuw digitaal hulpaanbod op dat actief op zoek gaat naar onze doelgroep (outreachend).

Scharlaken Koord is een christelijke organisatie en houdt zich bezig met hulpverlening rond prostitutie. Ze biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen door met een positieve boodschap contact te leggen met de prostituees via internet en sociale media. En vooral ook om dit hulpaanbod op een laagdrempelige, proactieve manier voor hen beschikbaar te stellen. Naar schatting zou het in de regio waar Scharlaken Koord actief is, gaan om ruim 9.000 prostituees met een uniek telefoonnummer.

In de sector internetprostitutie is mensenhandel een groot probleem. Er wordt een verschuiving waargenomen waar steeds meer illegale praktijken via het internet plaatsvinden. Scharlaken Koord wil digitale hulpverlening ontwikkelen en dit delen met andere organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan prostituees.

Digitale (outreachende) hulpverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het bereiken en in contact komen met prostituees die middels internet of (sociale) applicaties klanten werven;

  • het bieden van hulpverlening via het internet of (sociale) applicaties;

  • het als organisatie vindbaar zijn voor prostituees die graag hulp zouden willen of anderszins contact willen zoeken met een hulpverleningsorganisatie.

Steun dit werk!

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer D060135 of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 8.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Persoonlijk verhaal Karin werkte als prostituée: “Het heeft me stuk gemaakt”

Geschreven op 05 november 2019

"Ik had geen huis, ik had schulden en mijn uitkering werd gekort. Ik worstelde met depressies maar moest van het UWV toch weer aan het werk. Toen kwamen er steeds meer problemen. Uiteindelijk...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Straatwerk
Wat is het verhaal achter vrouwen in de prostitutie? Met deze vraag lopen de medewerkers en vrijwilligers op straat. Ze leggen contact, luisteren en maken de vrouwen bekend met het hulpaanbod van Scharlaken Koord. Ze laten hen weten dat ze waardevol zijn! Drie keer per week gaan de medewerkers in tweetallen langs de ramen. Dat gebeurt in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Deventer.

Preventie
Scharlaken Koord doet aan preventie door middel van foldermateriaal, trainingen, lezingen en workshops. Zo geven medewerkers weerbaarheidstrainingen aan meiden die een verhoogd risico lopen om in contact te komen met loverboys.

Hulpverlening

Maatjesproject
Wanneer vrouwen een nieuw leven willen opbouwen, is de praktische uitvoering vaak niet gemakkelijk. De meeste vrouwen hebben door hun verleden weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Hun sociale leven speelde zich vooral binnen de prostitutiewereld af en ze zijn vervreemd van hun familie (vaak uit Oost-Europa). Een maatje betekent daarom veel voor deze vrouwen.

‘Ik kon echt niet meer. Het ging niet goed met me. Ik woog nog maar 49 kilo en ik knapte gewoon. Toen heb ik Marit van Scharlaken koord opgebeld. Ik dacht: ik kan wellicht met ze praten en kijken wat ze me te bieden hebben. Na een aantal gesprekken groeide het vertrouwen en besloot ik uit te stappen.’ (Monique)

Uitstapprogramma’s
Atelier en winkel Second Step
In atelier en winkel Second Step zoeken vrouwen tweedehands kledingstukken uit, en wassen, verstellen en verkopen deze. Het atelier biedt vrouwen, die aan het uitstapprogramma van Scharlaken Koord meedoen, een vorm van dagbesteding en een plek om elkaar te ontmoeten.

Vakantie Second Step (zorgboerderij)
In 2015 gingen vier vrouwen een paar dagen naar zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld. De structuur op de boerderij gaf de mogelijkheid om tot rust te komen en talenten te (her)ontdekken. Scharlaken Koord geeft hier in 2016 een vervolg aan omdat het heel goed uitwerkt voor de vrouwen in het uitstapprogramma.

Scharlaken Koord is een project van de stichting Tot Heil des Volks, een christelijke koepelorganisatie met een missie (hulpverlening, evangelisatie).

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.