Geen kindslaven in de visserij - Ghana

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.

Op Lake Volta (8502 km2) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger.  Een derde is tussen de 15 en 18 jaar oud.

Wat doet Challenging Heights met de bijdrage van Kerk in Actie?

  • 35 kinderen uit slavernij in de visserij bevrijden
  • 50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden
  • 50 kinderen terugbrengen naar hun familie
  • 50 kinderen twee jaar lang begeleiden na terugkeer

Wat kan Challenging Heights met uw bijdrage doen?

  • De reddingsoperatie kost 543 euro per kind
  • Het kost 392 euro om een kind een maand lang op te vangen
  • Het kost 82 euro per maand om een kind te begeleiden na terugkeer

Meer info

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer K 021163 of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 60.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Geen kindslaven in de visserij in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Een nieuw leven voor Dela, dankzij uw steun

Geschreven op 08 januari 2019

De Ghanese organisatie Challenging Heights zet zich in om kinderen, die op het enorme stuwmeer Lake Volta in of rondom de visserij werken, te bevrijden en een nieuw bestaan te bieden. Mede dankzij...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Elf kinderen weer thuis na slavernij

Geschreven op 11 september 2018

Op het enorme Voltameer in Ghana werken ruim 20.000 kinderen onder dwang in de visserij. Afgelopen week werden tien jongens en één meisje weer teruggebracht naar hun gemeenschap. Deze elf kinderen...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Hoe red je kinderen uit de slavernij op een mega-groot meer?

Geschreven op 21 februari 2018

In december 2017 vertrok het reddingsteam van Challenging Heights naar het grote stuwmeer Lake Volta in Ghana met een lijst namen van 15 verhandelde kinderen, die daar aan het werk zijn in de...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

De werkwijze van Challenging Heights

Challenging Height werkt in de districten Effutu, Awutu/Senya en Gomoa West. In deze regio’s werken families al generaties lang in de visserij, sinds het stuwmeer in 1965 ontstond. Families leven hier in extreme armoede. Hun kinderen zijn een makkelijke prooi voor mensenhandel en slavernij.

1. Kinderen bevrijden

Een paar keer per jaar gaan medewerkers een aantal dagen het reusachtige stuwmeer op. Als zij kinderen vinden die hier aan het werk zijn, halen zij die weg bij hun baas. De kinderen die de eerste dag gevonden zijn verblijven in een tijdelijke opvang aan de rand van het meer, totdat men alle kinderen tegelijk mee kan nemen naar de opvang van Challenging Heights. Ook andere organisaties brengen kinderen naar onze opvang.

2. Kinderen 6 tot 9 maanden opvangen

De bevrijde kinderen gaan 6 tot 9 maanden naar een opvanghuis van Challenging Heights. Ze krijgen eten, kleding, onderdak en liefdevolle zorg. Ze krijgen medische zorg. Veel kinderen hebben huidziekten opgelopen. Ze leren lezen en schrijven, om hen klaar te stomen voor regulier onderwijs. Ze krijgen psychosociale hulp na al het leed dat hen is aangedaan. Hoe lang een kind in de opvang blijft hangt af van het herstel van het kind en of zijn of haar familie snel gevonden is.

3. Hereniging met familie

Challenging Heights legt contact met familie van het kind. Niet alleen het kind wordt voorbereid op terugkeer, maar ook de familieleden. Als de redenen waardoor het kind is vertrokken niet verholpen zijn, kan het immers snel weer mis gaan. Familieleden krijgen voorzieningen en trainingen om hun gezin te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld zeep maken, groenten verbouwen en visverwerking. Ook worden leningen verstrekt om hun bedrijfjes op te starten of uit te breiden. Dat wordt betaald uit andere fondsen. Als dat enigszins op orde is kan het kind naar de familie gebracht worden, voorzien van een stel nieuwe kleren en schoenen en schoolmaterialen. Jongere kinderen gaan naar scholen in hun buurt. Jongeren leren een vak, zoals computertrainingen.

4. Twee jaar begeleiden na terugkeer

Twee jaar lang houden medewerkers nog contact met het kind. Het kind wordt thuis en op school bezocht. Per kind verschilt hoe vaak dat nodig is: bij sommigen komt men eerst twee keer per week langs, bij anderen één keer per kwartaal. Challenging Heights houdt nauwkeurig bij hoe het met de kinderen gaat.

5. Kinderarbeid voorkomen

De organisatie onderneemt ook allerlei acties om nieuwe gevallen van kinderarbeid te voorkomen door:

  • Via vrijwilligers bijeenkomsten te organiseren om mensen bewust te maken dat kinderen recht hebben op onderwijs en liefdevolle opvang. Voor veel mensen is dit geen vanzelfsprekendheid.
  • Druk uit te oefenen op de Ghanese overheid om hiertegen op te treden.
  • Aandacht te vragen voor kinderhandel en -slavernij bij het grote publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.