Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren - Nederland

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven:

Wereldhuis Amsterdam

In Amsterdam leven naar schatting 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen, en slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie. Ongedocumenteerde migranten kunnen in het Wereldhuis even op adem te komen en elkaar ontmoeten. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit ontmoetingscentrum. Het centrum biedt informatie, advies en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers. Ze kunnen een sociaal netwerk opbouwen, nadenken over hun situatie en samen met anderen toekomstplannen maken. Kortom, het Wereldhuis stimuleert dat mensen eigen initiatieven ontplooien en het heft in eigen hand nemen.

Stap Verder in Amsterdam Zuidoost

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. Een deel heeft geen geldige verblijfspapieren. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’. Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost en heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en heeft een ouder-kindproject. Medewerkers van ‘Dokters van de wereld’ verzorgen een medisch spreekuur. Zo is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

Pauluskerk Rotterdam - Ondersteuning Mensen Zonder verblijfspapieren

Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en daarbuiten, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. De Stichting OMZO helpt mensen zonder verblijfspapieren met als visie dat mensen zonder verblijfspapieren recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen. De Pauluskerk verzorgde in 2017 ongeveer een kwart van de in totaal 110 Bed-Bad-Brood-opvangplaatsen in Rotterdam. Het project geeft hulp, zorg, opvang en bijstand aan mensen zonder verblijfsgunning. Er is financiële ondersteuning voor levensonderhoud, juridische bijstand, medische en tandheelkundige zorg, tijdelijk onderdak, taallessen en dagbesteding. Zo bouwt men aan persoonlijke waardigheid en bevordert ook onderling contact. Samen met de Internationale Organisatie voor Migratie stimuleert de Pauluskerk, waar dat niet anders kan, terugkeer naar het land van herkomst op vrijwillige basis en met opgeheven hoofd.

Stek Den Haag - Tijdelijke opvang in De Halte

In Den Haag komen ongedocumenteerde vrouwen met enige regelmaat op straat te staan zonder enig recht op opvang. Deze vrouwen (en hun minderjarige kinderen) zijn te kwetsbaar voor de grootschalige Bed-Bad-Brood (BBB) opvang van de gemeente Den Haag. De Halte biedt hen tijdelijke opvang tot over een vervolgstap is besloten. Ook is er plaats voor drie ongedocumenteerde mannen met ernstige gezondheidsproblemen. De opvang is een veilige plek waar de bewoners tot rust kunnen komen. Het verblijf is tijdelijk en gericht op het komen tot een vervolgplek, waarbij gestreefd wordt naar uitstroom binnen 5 maanden. De twee panden voor de opvang van vrouwen van maximaal 10 vrouwen en 6 kinderen en het pand voor de opvang van drie mannen zijn nagenoeg permanent gevuld.

Villa Vrede Utrecht - Een veilige plek

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten. De vrijwilligers van Villa Vrede helpen deze mensen waar ze kunnen. Omdat mensen door het wachten in een afhankelijke en uitzichtloze situatie terecht komen wil Villa Vrede de komende jaren meer investeren in het werken met de bezoekers richting een realistisch toekomstperspectief.

Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt - meldpunt vreemdelingendetentie

Vreemdelingen zonder verblijfsstatus kunnen tijdelijk vastgehouden worden door de Nederlandse overheid in een detentiecentrum. Soms is dat in afwachting van uitzetting, soms worden mensen na verloop van tijd weer vrijgelaten. Het doel van het Meldpunt Vreemdelingendetentie is om de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra te verbeteren. Daartoe is er een helpdesk die op een gratis telefoonnummer te bereiken is. Deze krijgt ongeveer 550 telefoontjes per jaar vanuit de drie detentiecentra in Schiphol, Rotterdam en Zeist. De helpdesk onderzoekt de meldingen, geeft juridische bijstand en bezoekt de detentiecentra. Ook spreekt het meldpunt beleidsmakers aan om de omstandigheden te verbeteren.

INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen

Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. In de stad Groningen geeft INLIA aan ruim 300 vreemdelingen Bed-Bad-Brood - opvang. INLIA werkt daarbij samen met haar gasten aan een toekomstperspectief. INLIA heeft o.a. daarvoor juridische, maatschappelijke en perspectief spreekuren. Ook worden er diverse activiteiten in de Bed-Bad-Brood – opvang georganiseerd zoals taalcursussen en naai -en handwerkcursussen. Daarnaast vormt INLIA een netwerk met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp te voorzien. Die hulp kan variëren van ondersteuning bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot en met ‘kerkasiel’. Een netwerk van ruim tachtig lokale kerken en geloofsgemeenschappen heeft zich aangesloten bij het Charter van Groningen, een manifest dat verwoordt dat uitgeprocedeerde mensen altijd een beroep kunnen doen op hun solidariteit.

Wat Kerk in Actie kan doen met uw bijdrage

Villa Vrede

 • Een ontbijtje bij Villa Vrede kost ongeveer 50 cent, een maaltijd 1 euro.
 • Voor 3 euro kun je in de stad heen en weer met de bus.
 • Voor 5 euro kun je even bellen met thuis.
 • Voor 20 euro koop je een nieuwe broek.
 • Voor 50 euro koop je een nieuwe jas.
 • Voor 100 euro per maand huurt Villa Vrede 1x per week een sportzaal voor sportactiviteiten. 

Stichting LOS

 • Het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS kan voor € 100,- een vreemdeling in het detentiecentrum ondersteunen met zijn klacht over detentie-omstandigheden.

INLIA - Hulp aan dakloze vluchtelingen

INLIA kan voor de bewoners in de Bed-bad-brood en begeleiding opvang:

 • Voor € 50,00 een tandartsbehandeling betalen (consult € 16,50 en trekken van een tand of kies € 48,50).
 • Voor € 75,00 kan iemand naar de podo-therapeut voor steunzolen.
 • Voor € 150,00 kan iemand een bril krijgen.
  Deze kosten worden helaas niet vergoed uit de regeling ‘medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerbare vreemdelingen’.

Lees hier een gebed voor mensen zonder verblijfspapieren

 

Nodig voor dit werk: € 87.000

Doe mee! Geef ook

Persoonlijk verhaal Eerst verhuizen, dan patat

Geschreven door Karel Jungheim op 19 mei 2020

De gasten in de opvang van INLIA in Groningen moesten afgelopen maand verhuizen in verband met de corona-maatregelen. De gemeente heeft voor drie maanden een extra slaapboot gehuurd, zodat iedereen...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Werken in tijden van corona

Geschreven door Karel Jungheim op 27 maart 2020

Ze schuift het onderste luikje een centimeter of tien open. Daar kan ze dan nét de envelop met het leefgeld en de brief met de nieuwste corona-instructies doorheen steken. Door het raam van de...

Lees dit bericht

Nieuws Coronavirus en opvang asielzoekers

Geschreven op 19 maart 2020

Woensdag 18 maart maakte staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bekend dat er voor asielzoekers die door het coronavirus niet terecht kunnen in de asielzoekerscentra van het COA toch noodopvang komt....

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal "We geven niet op. Nooit."

Geschreven op 03 december 2019

"Ik ben heel trots op wat we doen", zegt verpleegkundige Alfa de Bruijn, "We laten mensen niet op straat staan, we blijven hen de hand reiken, ook als het heel moeilijk is en alles...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal BBB+ in Emmen; de ‘jonge meiden’ doen het goed

Geschreven op 24 oktober 2019

“We hebben er zeker geen spijt van”, zegt Bert Vastenburg opgeruimd. De voorzitter van Stichting Op ’t Stee blikt terug op de overdracht van de ‘bed, bad, brood’-opvang in Emmen aan...

Lees dit bericht

Deel dit project

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.