Jongerenwerk in Oost-Groningen - Nederland

Het Neon jongerenwerk met jongerencentrum ’t Schienvat is er voor kinderen en jongeren in Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta en omstreken.

In Oost-Groningen krimpt de bevolking en staan voorzieningen voor jongeren onder druk. Tegelijk is het een regio waar nogal wat jonge mensen opgroeien onder ongunstige omstandigheden. Er is sprake van werkloosheid, armoede, lage of geen opleiding en schulden.

Het Neon jongerenwerk met jongerencentrum ’t Schienvat is er voor kinderen en jongeren in Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta en omstreken. Vanuit het jongerencentrum en het straathoekwerk wordt aan kinderen en jongeren hulp geboden en worden activiteiten georganiseerd. Het uitgangspunt daarbij zijn de talenten van deze jonge mensen, niet hun problemen en gebreken. Ze krijgen waardering en worden gestimuleerd om zich verder te ontplooien.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 085102' of doneer online. Hartelijk dank.

Nodig voor dit werk: € 30.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Jongerenwerk in Oost-Groningen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Het Neon jongerenwerk heeft een ambulante tak, met onder andere een Sportbus. Daarnaast is er het werk binnen het jongerencentrum ’t Schienvat. Er is onder andere een Jongeren Informatiepunt (JIP) en huiswerkbegeleiding. Ook worden er verschillende activiteiten voor en door kinderen en jongeren georganiseerd:

Kinderwerk

Kinderen van 4 -12 jaar kunnen in een veilige omgeving gewoon lekker spelen. Het kinderwerk heeft ook een signalerende functie en versterkt de sociale netwerken in de dorpen. Geboden activiteiten zijn: knutselen, sport, kinderdisco, kindervakantieweken, kinderkerstfeest en moestuin. Wekelijks komen er zo’n 40 kinderen bij de activiteiten, met de vakantieweken worden 200 kinderen bereikt.

Tienerwerk

Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar zijn er huiskameravonden, creatieve en sportieve activiteiten en excursies naar bijvoorbeeld een fabriek, bakkerij of radio/tv-station. Ook worden er EHBO- en DJ-cursussen georganiseerd. Er is een aparte meidenclub.

Jongerensoos

De soos (12-23 jarigen) is een belangrijke regionale voorziening, vooral voor jongeren die niet in horecagelegenheden komen. Er zijn weinig andere plaatsen waar ze in een prettige en veilige omgeving kunnen samenkomen. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de soos. Ze organiseren de bardiensten, de muziek en het optreden van een band. Binnen de soos is er ook voorlichting aan jongeren, bijvoorbeeld over alcoholgebruik. Elke vrijdagavond komen er rond de 50 jongeren naar deze grotendeels bewust alcoholvrije soos.

Award project

Dit project is voor jongeren tussen de 14-24 jaar, met name degenen in kansarme situaties. Internationaal (in 120 landen!) zijn er veel positieve ervaringen met dit project opgedaan. Jongeren worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Ze werken aan vier doelen:

  • Persoonlijk talent – nieuwe talenten ontdekken en ontwikkelen. 
  • Maatschappelijke betrokkenheid – belangeloos iets voor een ander doen. 
  • Sport – een sportieve uitdaging aangaan door een zelf gesteld doel te halen. 
  • Expeditie – doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en samenwerken versterken door een tocht te voet of met fiets, paard, kano of boot.

Als een doel bereikt is, krijgt de deelnemer een deelcertificaat.

Het werk van Neon en ’t Schienvat is diaconaal werk voor kinderen en jongeren in de knel. Vaak worden de problemen in de gezinnen van deze jongeren van generatie op generatie doorgegeven. De jongerenwerkers staan voor deze kinderen en jongeren klaar. Op de website verwoorden de werkers het als volgt:

Wij, van Neon en van 't Schienvat, zijn van 't jongerenwaark. Het echte. We helpen jongeren bij van alles en nog wat. We helpen bij het organiseren van hun leven, bij het oplossen van problemen en bij het regelen van soms heel gewone en ongewone zaken. We zijn luisterend oor, gesprekspartner, en mensen waar je mee kunt lachen én huilen. Hail mooi waark! En dat maken we er samen van. We zijn bevlogen en eigenzinnig en hebben één groot doel: we maken jongeren zichtbaar.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.