Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen - IsraŽl

Joden en christenen in IsraŽl komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in IsraŽl, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. Onze joodse partnerorganisatie Rossing Center for Education and Dialogue (voorheen Jerusalem Center for Jewish Christian Relations) wil hier verandering in brengen.

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.

In alle activiteiten die het Rossing Center voor kinderen organiseert, staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden, en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van Joods-Christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.

Dit doet het Rossing Center onder andere door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Met het thema ‘ken je buren’ wordt zo geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009506' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 35.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal ďAls volwassenen geen vrede maken, dan kunnen kinderen het doenĒ

Geschreven op 12 december 2019

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Men ziet de ander niet meer als mens, maar als...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Rossing Center for Education and Dialogue 

In het bestuur van het Rossing Center for Education and Dialogue zitten mensen die verschillende groepen behartigen. Zowel Joodse Israëli’s als Palestijnse, en zowel joden, christenen als moslims. Men legt in het werk de nadruk op onderwijs en onderwijsinstellingen. Er worden veel cursussen gegeven, tours en workshops voor Joodse en Arabische groepen georganiseerd. Dit gebeurd vaak in samenwerking met onderwijzersopleidingen en instellingen voor informeel onderwijs. Er zijn seminars op maat met politieke partijen en organisaties, bestuurlijke instanties en onderdelen van de veiligheidsdiensten. Er zijn symposia en conferenties om ook het bredere publiek te informeren. Er wordt veel materiaal ontwikkeld, zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch. Het Rossing Center begeleidt tal van contactgroepen in het hele land (Israël) waar joden en Palestijnse christenen elkaar ontmoeten. Een deel van die ontmoetingsprogramma’s wordt georganiseerd in Nes Ammim. Bij de contactgroepen zijn veel jongeren en vrouwen betrokken.

Hulp aan ontmoeting en dialoog

Kerk in Actie steunt van het Rossing Center een ontmoetingsprogramma voor Joodse en Arabische (Christelijke en Moslim) leerlingen uit de hoogste klassen van het lager onderwijs. Het Rossing Center doet dat met inschakeling van scholen en leerkrachten. De scholen worden erbij betrokken, instemming van schoolhoofden gezocht, en dan gewerkt via de eigen leerkrachten van de scholieren. De betrokken leerkrachten worden daartoe getraind door een team van specialisten en ervaringsdeskundigen. De uitwisseling op zich is de uitkomst van een lang proces van voorbereiding, waarbij scholen, leerkrechten en leerlingen een proces doorgaan om de ander en zijn godsdienst beter te begrijpen en te leren waarderen. Jaarlijks worden 270 leerlingen (50 % Joods, 50 % Arabisch) van acht verschillende lagere scholen in het programma betrokken. Daarnaast draagt Kerk in Actie ook bij aan een dialooggroep in Jeruzalem.

Informatiecentrum

Daarnaast ontwikkelt het Rossing Center voor Education and Dialogue zich als een informatiecentrum voor alle sectoren van Joodse en Palestijns-Christelijke gemeenschappen, waar ze zich goed en eerlijk kunnen informeren over ‘de ander’ in hun samenleving. Het informatiecentrum biedt ook goede achtergrondinformatie voor lokale en buitenlandse journalisten, diplomatieke diensten, overheidsinstellingen, religieuze organisaties en wetenschappelijke instituten. Er is een database met artikelen in het Engels, Arabisch en Hebreeuws, een database met religieuze instituties, organisaties, heilige plaatsen etc. Er zijn twee begrippenlijsten met Joodse en Christelijke terminologie. Er zijn kalenders met alle feestdagen en uitleg daarover.

Onderzoek en publicaties

De afdeling onderzoek en publicaties geeft veel aandacht aan zaken die te maken hebben met het belasteren dan wel belachelijk maken van andermans godsdienstige opvattingen en gebruiken, of het schenden van heilige plaatsen, plaatsen van eredienst, begraafplaatsen, voorwerpen of het verstoren van religieuze bijeenkomsten. Daarnaast doet men ook onderzoek naar de ontwikkeling van Joods-Christelijke relaties in het Heilige Land.

 

Bekijk de website van het Rossing Center for Education and Dialogue

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.