Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen - Myanmar

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

Doe mee

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. vluchtelingen Myanmar of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 45.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Mooie ontwikkelingen bij de Mae Tao Kliniek

Geschreven op 02 september 2019

De Mae Tao Kliniek bestaat bijna 30 jaar. Dr. Cynthia Muang heeft deze kliniek toen opgericht. Ze vertelt ons over de ontwikkelingen van afgelopen jaar.

Lees dit bericht

Nieuws Nodig een buitenlandse theologiestudent uit in uw kerk

Geschreven op 17 april 2019

Van september tot en met november 2019 zullen twaalf theologiestudenten uit tien verschillende landen naar Amsterdam komen voor theologisch onderwijs en uitwisseling. Protestantse kerken in...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Taw K'lu kan nu middelbaar onderwijs volgen

Geschreven op 25 oktober 2017

De Mae Tao Clinic heeft een kindercentrum waar 850 kinderen uit Myanmar les krijgen. Er zijn 23 klassen, dus zon 37 kinderen per klas. 159 kinderen die van ver komen kunnen overnachten in een...

Lees dit bericht

Nieuws Migrantenkinderen veilig op school in Thailand

Geschreven op 10 mei 2016

In het Thaise Mae Sot, op de grens met Myanmar (Birma), vallen veel kinderen van migranten uit Myanmar tussen wal en schip. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar school en wonen niet in een fatsoenlijk...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Een fiets met vleugels

Geschreven op 10 maart 2015

Adriane de Feijter woont met haar man, Hendrie van Maanen (door Kerk in Actie uitgezonden) en kinderen in Thailand. Terwijl Hendrie doceert aan het Mc Gilvary institute of Theology in Chiang Mai...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Saw

Geschreven op 18 april 2014

De ouders van Saw konden niet meer voor hun vier kinderen zorgen. Na veel omzwervingen belandde Saw uiteindelijk bij CDC. Gelukkig gaat het nu goed met hem.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Nu Nu

Geschreven op 18 april 2014

Na het plotselinge vertrek van haar ouders moest Nu Nu met haar zeven broers en zussen bij haar tante wonen. Een moeilijke tijd voor iedereen. Maar dankzij CDC veranderde alles.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

In 1989 begon Dr. Cynthia de Mae Tao Clinic in Mae Sot (Thailand). Behorend tot de etnische groep van de Karen had ze zich tijdens het juntabewind in Myanmar beziggehouden met pro-democratische activiteiten. Reden waarom ze uiteindelijk het land uitvluchtte en daarna de kliniek begon. De kliniek begon nagenoeg zonder middelen en werd een toevluchtsoord voor velen die het geweld en gebrek aan hulp in Myanmar ontvluchtten. Nog steeds maken ca. 150.000 mensen per jaar gebruik van de kliniek. Voor de helft zijn dit mensen die vanuit Myanmar de grens oversteken om de kliniek te bezoeken. De andere helft bestaat uit Birmese vluchtelingen/migranten die veelal ongedocumenteerd verblijven in het grensgebied. Vanaf 1995 ontwikkelde MTC noodgedwongen naast de medische zorg ook een programma voor bescherming en onderwijs van de kinderen. Het komt nog regelmatig voor dat kinderen worden achtergelaten bij MTC zonder dat duidelijk is waar hun ouders/familie is. In samenwerking met contacten en organisaties in Myanmar probeert MTC ervoor te zorgen dat de kinderen op een gegeven moment toch weer met hun familie kunnen worden herenigd.

In het programma richt MTC zich op kinderbescherming door geboorteregistratie, psychosociale ondersteuning, basiszorg voor huisvesting & voeding (in geval van kinderen zonder familie) en scholing. Het Community Development Centre is uitgegroeid tot een onderwijsinstelling voor kleuteronderwijs t/m de middelbare school. De school heeft ieder jaar ongeveer 850 leerlingen. Het is een van de migrantenscholen die in het gebied zijn opgericht door lokale en internationale organisaties om het grote aantal kinderen in het gebied op te vangen. Er zijn nu 61 scholen voor ongeveer 10.800 kinderen. Dat is nog veel te weinig, want er wordt geschat dat er zo’n 30.000 Birmese kinderen in het gebied verblijven. Voor kinderen die in het grensgebied verblijven zonder familie heeft MTC ook hostels, in totaal zijn dit er 34. Hier verblijven gemiddeld ca. 2000 kinderen. Al deze monden voeden is een enorme uitdaging voor de organisatie. Via een voedselprogramma zorgt MTC dat 23 pensions iedere maand voedsel krijgen voor meer dan tweeduizend kinderen: 11,25 kilo rijst, 0,5 liter olie, 2 blikjes vis, 500 gram bonen en 650 mg zout. Daarnaast proberen de hostels zelf groenten te verbouwen of andere manieren te ontwikkelen om in dagelijkse voedsel te voorzien. In het gehele programma heeft MTC de kinderrechten op de voorgrond staan.

In 2005 heeft de regering van Thailand een wet aangenomen waarin staat dat alle kinderen die in Thailand leven toegang tot onderwijs moeten krijgen, ongeacht ras, nationaliteit of wettelijke status. MTC werkt er samen met anderen aan dat de kinderen van het CDC deze toegang en erkenning ook daadwerkelijk krijgen. Helaas lukt het voorlopig nog maar in enkele gevallen om een soepele aansluiting te realiseren met het onderwijssysteem in Thailand. Er zijn nog veel obstakels te overwinnen. Sinds 2014 lukt het MTC ook om plaatsen te krijgen voor jongeren in beroepsonderwijs in Thailand. Gemiddeld krijgen zo´n 40 leerlingen per jaar inmiddels deze mooie kans. MTC probeert de CDC school nu officieel geregistreerd te krijgen als onderdeel van het Thaise onderwijssysteem.

Situatie van de kinderen

De kinderen zijn onder te verdelen in drie groepen: kinderen met ouders die ergens anders werken, wezen of kinderen die om veiligheids- of sociaal-economische redenen niet terug kunnen naar Myanmar. Deze kinderen worden opgevangen in de hostels. Er zijn grote groepen kinderen op drift geraakt. Vanwege de onveilige situatie in Myanmar en de kans op kinderhandel of gedwongen opname in het leger, worden kinderen - vaak zonder begeleiding - de grens overgestuurd naar Thailand. Andere kinderen zitten in de internaten, omdat hun ouders wel werk hebben, maar als hun kinderen wat ouder worden, dwingt de werkgever hen om de kinderen te laten werken. Als ouders dat niet willen, moeten de kinderen weggestuurd worden.

Kinderbeschermingsprogramma MTC

Vanaf 1995 geeft de Mae Tao Clinic (MTC) al onderwijs aan kinderen die uit Myanmar komen en in het Mae Sot gebied verblijven. Het kinderbeschermingsprogramma was oorspronkelijk een ad hoc project om problemen op te lossen waar die zich voordeden. Uiteindelijk groeide het uit tot een totaalprogramma waarin alle problemen gezamenlijk aangepakt werden. Het ging om zaken als voedsel, gezondheid en onderdak. De volgende stap was dat de Mae Tao Clinic onderwijs ging verzorgen, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. Om dit te kunnen doen, moet er een sterk ondersteunend en beschermend netwerk zijn. Daarbij zijn zaken als geboorteregistratie, kinderbescherming en psychosociale ondersteuning van groot belang. Inmiddels vallen 1500 kinderen onder de bescherming van MTC: de helft is afkomstig uit de eigen kindercentra, de andere helft uit 12 andere centra. Per jaar regelt MTC zo'n 1400 geboortebewijzen, waardoor kinderen recht krijgen op een ziektekostenverzekering en op onderwijs. Uw bijdrage aan dit project, komt vooral ten goede aan geboorteregistratie, onderwijs en voedselvoorziening. 

Bekijk de website van MTC: http://maetaoclinic.org/.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.