Kinderen en ouderen worden gezien - MoldaviŽ

Door hoge werkloosheid en armoede in MoldaviŽ, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen ťn kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kinderen

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Ouderen

Vele ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Doe mee

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Opvang Moldavië' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 30.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Kinderen en ouderen worden gezien in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Directeur Bethania in MoldaviŽ: nieuwe initiatieven reden voor hoop

Geschreven op 14 mei 2020

Igor Kohaniuk, directeur van Bethania in MoldaviŽ, ziet hoe de coronacrisis kinderen en ouderen die toch al kwetsbaar waren, extra hard raakt. ďMaar ik put hoop uit de vele mooie initiatieven die...

Lees dit bericht

Nieuws Help een stille coronaramp in MoldaviŽ voorkomen

Geschreven op 29 april 2020

In MoldaviŽ lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in West-Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet...

Lees dit bericht

Nieuws De impact van de coronacrisis in Oost-Europa

Geschreven op 20 maart 2020

De gevolgen van het coronavirus dat zich sinds 7 januari 2020 vanuit de Chinese provincie Wuhan in razend tempo over de hele wereld verspreidt, zijn ongekend. De coronacrisis gaat ook MoldaviŽ en...

Lees dit bericht

Nieuws Geef licht aan Simona in MoldaviŽ

Geschreven op 23 december 2019

Voor miljoenen kinderen op deze wereld zoals Simona is het elke dag donker. In deze donkere dagen kijken we uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. Met Kerst wil Kerk in Actie dit...

Lees dit bericht

Blog Kinderen vinden een veilige plek bij Bethania

Geschreven door Elise Kant op 23 september 2019

Door hoge werkloosheid en armoede, werkt ongeveer een kwart van de bevolking van MoldaviŽ in het buitenland. Kinderen blijven dikwijls alleen achter, voelen zich eenzaam en verlaten en gaan...

Lees dit bericht

Blog Als kind alleen opgroeien in MoldaviŽ - wat doet dat met je?

Geschreven door Elise Kant op 03 september 2019

In MoldaviŽ, het armste land van Europa groeien kinderen op in moeilijke omstandigheden. Ouders zijn naar het buitenland vertrokken voor een beter inkomen voor hun gezin, kinderen ťn ook ouderen...

Lees dit bericht

Blog Plakzoenen bij de deur

Geschreven door Hanneke v/d Biggelaar op 25 juli 2019

Els vertelt in deze blog over de bezoeken aan de eenzame ouderen in Rotunda en de jongeren doen verslag van hun laatste dag in het zomerkamp.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Wat heeft Bethania in 2018 bereikt?

Geschreven op 06 juni 2019

In MoldaviŽ, het armste land van Europa, zoeken veel volwassenen voor korte of langere tijd werk in het buitenland. Kinderen en ouderen, zeker in de dorpen, blijven verweesd achter. De organisatie...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Bij Bethania kunnen kinderen weer gewoon even kind zijn

Geschreven op 05 maart 2019

Werkloosheid en armoede heeft veel MoldaviŽrs gedwongen werk in het buitenland te zoeken. Kinderen blijven dikwijls alleen achter en groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Bethania,...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Ouderen

Ouderen verzwakken door slechte voeding

In de dorpen Tintareni en Bulboaca wonen 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand. Hun pensioen is niet genoeg om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken. Velen gaan als eerste bezuinigen op voedsel en koken niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk.

Thuiszorg voor ouderen

De afgelopen winter was streng en de kou drong in de oude, slecht geïsoleerde huisjes van de ouderen, die ze niet voldoende konden warm stoken. In deze onmenselijke situatie probeert de organisatie Bethania deze ouderen te helpen waar ze kan; fysiek, sociaal en spiritueel. Dat doet ze met activiteiten in haar dagcentrum voor ouderen (kleding kan er gewassen worden en men kan er douchen), met een een ‘tafeltje-dekje’ service en thuiszorg.

Inzet van vrijwilligers

De thuiszorg wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers in het dorp (o.a. uit de kerk) georganiseerd, waardoor de hele bevolking en met name jongeren meer betrokken raakt bij de situatie van deze ouderen. Bethania lobbyt bij de lokale overheid om in elk geval gratis water ter beschikking te stellen aan ouderen. Zo'n 100 maaltijden in het tafeltje-dekje werk worden zelf bereid en rondgebracht aan ouderen in verschillende plaatsen. Ook hier worden jongeren voor ingezet. Deze zorg is van onschatbare waarde.

Via uitzending gemist kunt u het programma Nederland helpt van de EO bekijken waar het werk van Bethania centraal staat.

Kinderen

Kindercentrum Bethania in Tintareni

Bethania is actief in twee dorpen in Moldavië. Zij ondersteunen met hulp van Kerk in Actie zowel ouderen als kinderen. Hieronder informeren wij u over het werk in het kindercentrum van Tintareni. Het Christian Community Centre (CCC) is opgericht in 2000 en biedt gratis ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun families, die dikwijls in moeilijke omstandigheden leven. Ze hebben te maken met armoede, vaak is er in het gezin sprake van alcoholisme en zijn de ouders nauwelijks in staat om hun kinderen op te voeden. Huiselijk geweld komt veel voor. Vaak zijn de ouders helemaal afwezig, aangezien veel vaders en moeders in het buitenland werken vanwege de slechte economische situatie in Moldavië. De ouders laten de kinderen achter bij familie of bekenden of zelfs helemaal alleen. Veel kinderen wonen bij hun grootouders. Het leven in de dorpen is hard. Grootouders zijn vaak zwak en arm en niet in staat om de kinderen goed te begeleiden. Kinderen krijgen onvoldoende en eenzijdige voeding. Vijfenvijftig kinderen komen na schooltijd naar het centrum. Hier hebben zij een veilige plek en krijgen ze een goede warme maaltijd. Daarna krijgen de kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk. Ook is er tijd voor sport en spel en het vieren van een verjaardag en andere feesten.

Een belangrijk probleem waar het Christian Community Centre mee te maken heeft is dat de kinderen van huis uit niet gemotiveerd worden om onderwijs te volgen. In de meeste situaties hebben hun ouders ook weinig onderwijs gevolgd en zien zij het belang ervan niet in. Zij vinden school zonde van de tijd. Veel kinderen verlaten dan ook voortijdig de school. Bij Bethania krijgen kinderen van jongs af aan begeleiding. Dit helpt hen om goed te presteren op school, en hierdoor leren ook de ouders dat het wel degelijk zin heeft hun kinderen naar school te laten gaan, zodat ze later meer kans op werk hebben. Door ouders te betrekken, raken zij meer betrokken op hun kind, wat helpt om de relatie te verbeteren.

De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil met dit project de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.

Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke kinderwerk met een bedrag van € 10.000,00 in zowel 2018 als 2019. Daarnaast geeft Kerk in Actie steun aan het ouderenwerk van Bethania.

In 2012 heeft EO metterdaad een uitzending gewijd aan het kinderwerk van Bethania. Deze is terug te zien via deze link

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.