Meer jongeren in de kerk - Rwanda

Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda. Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk.

Activiteiten voor en door jongeren

Mede dankzij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.

Meer werkgelegenheid in het eigen dorp

Ook begeleidt de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer zij naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

Uitgezonden medewerkers

De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda wil graag meer jongeren bereiken met deze activiteiten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor het werk in de kerk. Zomer 2018 hoopt Kerk in Actie Henk en Anne-Mieke Spaan met hun kinderen Sem en Sarah uit te zenden naar de EPR in Rwanda. Henk is techniek-docent en Anne-Mieke heeft pastoraal werk en theologie gestudeerd en heeft veel jongerenwerk in de kerk gedaan. Volg hen t.z.t. via hun weblogs. Bekijk alle materialen.

  • Voor 3,50 kan een jongere meedoen met een vakantieprogramma
  • Voor 20 euro kan een jongere meedoen met een jongerenkamp
  • Voor 25 euro kan een gemeente een jongerencomité trainen
  • Voor 45 euro wordt een jeugdleider of predikant getraind in jongerenwerk

Steun dit werk

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009058' of doneer online. Er zijn voldoende toezeggingen binnen voor 2018. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 20.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Meer jongeren in de kerk in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog Daar gaan onze spullen!

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 19 juli 2018

Het is woensdagmiddag. We kijken vooral toe hoe de verhuizers al onze spullen naar de vrachtwagen sjouwen. Gek hoor om zo toe te kijken hoe anderen voor je werken… Vooral ook gek om niet zo veel...

Lees dit bericht

Blog “Doe alleen kleine dingen met grote liefde” (moeder Theresa)

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 09 juli 2018

Vanmorgen liepen we door onze tuin en mijmerden samen nog na over alle mooie ontmoetingen en gesprekken rondom onze uitzenddienst gisteren in Zutphen. Tussendoor viel ons oog op de eerste...

Lees dit bericht

Blog Gezegend om tot zegen te zijn!

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 25 juni 2018

Het is zondagmorgen 24 juni. Vroeg in de morgen stappen we met de kinderen in de auto. Ze gaan een dagje spelen bij hun oom en tante die in Friesland wonen. Zonder papa en mama, want voor ons wacht...

Lees dit bericht

Blog Fit for duty

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 04 juni 2018

Met deze conclusie kwamen we afgelopen december bij de Travel Clinic vandaan in Rotterdam. Na de medische keuring en diverse controles werden we fysiek fit genoeg bevonden om naar Rwanda te gaan.

Lees dit bericht

Blog Een rugzak vol!

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 28 mei 2018

Het is eind mei. Het einde nadert van ons voorbereidingstraject. Zijn we er klaar voor? Hebben we genoeg geleerd? Zit er voldoende in onze rugzak om eind juli richting Kigali te vertrekken?

Lees dit bericht

Blog Op weg naar Rwanda

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 28 april 2018

Inmiddels zijn we twee maanden verder in onze nieuwe job. Wat hebben we al veel meegemaakt in deze periode. Het lijkt al wel veel langer dan die twee maanden.. Veel nieuwe indrukken hebben we...

Lees dit bericht

Nieuws Kerk in Actie partner uit Rwanda op tv bij EO Metterdaad

Geschreven op 22 maart 2018

Binnenkort vraagt de EO Metterdaad op televisie aandacht voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda voor aidswezen en hun verzorgers. De komende drie zondagen kunt u korte uitzendingen van tien...

Lees dit bericht

Blog Een nieuw begin!

Geschreven door Anne-Mieke en Henk Spaan op 21 maart 2018

Als we buiten om ons heen kijken zien we inmiddels de eerste tekenen van het voorjaar komen. Al vriest het op dit moment, toch zie je dat de natuur de omslag aan het maken is naar het voorjaar. De...

Lees dit bericht

Reisverslag Op reis naar Rwanda: Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn

Geschreven op 01 mei 2017

Vanaf 1 tot 22 mei reizen Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn voor Kerk in Actie naar Rwanda. Zij zullen daar trainingen geven aan zondagsschoolleiders voor 2 partnerorganisaties van Kerk in Actie:...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Een langdurige band

Als Protestantse Kerken in Nederland hebben we al meer dan vijftig jaar contact met deze kleine protestantse kerk in Rwanda met zo’n 200 gemeenten door het hele land.

Zondagsschool

Een aantal jaren geleden startte de EPR met zondagsscholen en kindernevendienst. De EPR is al een aantal jaren bezig om zondagsschoolleiding en predikanten te trainen hoe ze het geloof kunnen overdragen aan kinderen. Inmiddels is er in iedere gemeente en huiskerk aandacht voor kinderen. Voor de jongste kinderen gebruikt de kerk een Rwandese vertaling van de Kijkbijbel, mede tot stand gekomen dankzij Kerk in Actie. De EPR maakt een lesprogramma voor drie jaar. Er is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en problemen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, zoals geweld thuis.

Muziek, dans en jongerendiensten

Muziek en dans spelen een belangrijke rol in het leven van de jongeren. In elke gemeente zijn daarom koren en muziekgroepen. Elke maand organiseren kerken nu een themadienst met jongeren. De jongeren werken mee aan de dienst en zetten hun eigen talenten in. Ook organiseert iedere gemeente een concert van koren. De muziekgroepen die de koren muzikaal begeleiden, krijgen muziekonderwijs om de kwaliteit van de muziek te verbeteren en sommige groepen ontvangen nieuwe instrumenten. Een brassband in een van de gemeenten treedt op bij feesten en ceremonies. Hiermee verdienen de jongeren geld, dat ze deels gebruiken voor nieuwe initiatieven. In een andere gemeente richtten de jongeren een dansgroep op. Ze voeren traditionele Rwandese dansen op bij feesten en ceremonies en verdienen hier ook geld mee.

Sport verbindt

De EPR organiseert ook voetbalbalwedstrijden, zodat jongeren van verschillende gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens elk toernooi is er een viering om het geloof te delen. Sport versterkt de onderlinge samenwerking en het vertrouwen tussen jongeren. In Rwanda is dit extra belangrijk vanwege de genocide in 1994, die diepe sporen heeft nagelaten. Tijdens deze burgeroorlog stonden de verschillende bevolkingsgroepen elkaar naar het leven. De jongeren van nu bouwen aan een nieuw Rwanda, waarin saamhorigheid een onmisbaar element vormt.

Vorming en voorlichting

De EPR organiseert ook bijeenkomsten voor jongeren over christelijke waarden en normen. De kerk werkt daarin samen met scholen en gezondheidscentra. Ze praten over seksualiteit, eenheid en verzoening, het huwelijk, en zetten activiteiten op waarmee jongeren een inkomen kunnen verdienen. Ieder jaar bereikt de EPR zo’n 1200 leerlingen op middelbare scholen, 800 scholieren die lid zijn van Rwandese kerken en 600 studenten op beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten.

Solidariteitsgroepen

Bij het programma Best Future from Today gaat het om een beroepsopleiding of nascholing voor jongeren. Jongeren vormen solidariteitsgroepen: elk groepslid legt een klein bedrag in. Met dit geld kan één jongere een korte opleiding volgen of een kleine onderneming starten. Zo heeft een aantal jongeren bijvoorbeeld een muziekstudio opgezet, waar liederen van koren worden opgenomen. Een deel van de opbrengst gaat weer in de solidariteits-pot, zodat andere jongeren ook een initiatief kunnen opstarten.

Jongeren zelf actief

Bij alle activiteiten zijn jongeren zelf actief: ze denken mee, ze enthousiasmeren andere jongeren en zijn betrokken in de kerk. Iedere gemeente heeft een jongeren-comité, die activiteiten organiseert. Jongeren denken mee over het jongerenbeleid van de kerk. Vieringen worden aangepast. Op deze manier houden de jongeren ook tijdens een opleiding of werk in de stad een band met de gemeente. Ze leren de kerk beter kennen, waardoor hun betrokkenheid toeneemt.

Trainingen

De jongeren worden hierin getraind. Sommige jongeren leren bijvoorbeeld plannen, organiseren, toezicht houden en meedenken over problemen van kleine ondernemingen. Andere jongeren krijgen trainingen over het bijbelonderwijs en de kerkelijke organisatie: hoe leid je een bijbelgroep, hoe doe je mee met de kerkenraadsvergadering, hoe zet je bijvoorbeeld een evangelisatiebijeenkomst, een koor of een voetbalwedstrijd op? Ook de predikanten en evangelisten krijgen trainingen, bijvoorbeeld over de begeleiding en ondersteuning van jongeren, over het opzetten van activiteiten, over het signaleren van armoede en geweld en over het leiden van een huisbijeenkomsten.

Landelijke jongerenbijeenkomst

De EPR wil ieder jaar een grote landelijke jongerenbijeenkomst organiseren, waar jongeren hun geloof en ervaringen kunnen delen, en waar ze de activiteiten, bijeenkomsten en projecten kunnen evalueren.

Dankzij uw steun zijn deze jongerenactiviteiten mogelijk. Hartelijk dank!

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.