Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening - Rwanda

Thema Kinderen in de knel Onderwijs Kinderen

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 16 augustus 2020.

Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda. Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk.

Activiteiten voor en door jongeren

Mede dankzij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.

Meer werkgelegenheid in het eigen dorp

Ook begeleidt de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer zij naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

  • Voor 3,50 kan een jongere meedoen met een vakantieprogramma
  • Voor 20 euro kan een jongere meedoen met een jongerenkamp
  • Voor 25 euro kan een gemeente een jongerencomité trainen
  • Voor 45 euro wordt een jeugdleider of predikant getraind in jongerenwerk

Bekijk alle materialen.

Bestel het gratis boek Christenen in Rwanda.

Steun dit werk

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009058' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 65.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Rwanda: de honger zal hier nog lang duren #corona

Geschreven op 27 mei 2020

De diaconessen in Rwanda maken een moeilijke tijd door. Hun technische school is gesloten. Er is online aanbod, maar die is niet voor iedereen toegankelijk. Hun guesthouse is dicht, waarmee een...

Lees dit bericht

Nieuws Rwanda: stel dat God de mensen een ziekte stuurt…#corona

Geschreven op 19 mei 2020

Kerk in Actie vroeg aan Placide uit Rwanda hoe de wereldwijde corona-pandemie hem persoonlijk raakt. Normaal regelt hij in Rwanda spullen voor kwetsbare kinderen, zodat ze naar school kunnen gaan....

Lees dit bericht

Nieuws Help een stille coronaramp in Rwanda voorkomen

Geschreven op 29 april 2020

In Rwanda lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken...

Lees dit bericht

Nieuws Afrika: dilemma tussen corona-virus en hongervirus door lockdown

Geschreven op 20 maart 2020

Sinds het corona-virus zich begin januari 2020 over de wereld verspreidt, zien de Afrikanen het virus op hen afkomen als een tikkende tijdbom. Ze volgen het verloop van de ziekte in China en Europa...

Lees dit bericht

Blog Zondagsschoolwerk in Rwanda

Geschreven door Janny Oorebeek op 25 februari 2020

Janny Oorebeek geeft een aantal weken trainingen aan zondagsschoolleiders in Rwanda. Ook tijdens haar laatste dagen in Rwanda kan Janny verschillende kerken bezoeken en van advies voorzien voor het...

Lees dit bericht

Blog Bezoek aan Rwandese moskee geeft nieuwe inzichten

Geschreven op 19 februari 2020

Na een verblijf van vijf weken verblijf en les geven in Rwanda zijn Gerard en Auli van 't Spijker weer terug in Nederland. Auli gaf de theologiestudenten les in pastoraat, Gerard in islam. Ze...

Lees dit bericht

Blog Evaluatie van het zondagsschoolwerk in Rwanda

Geschreven door Janny Oorebeek op 18 februari 2020

Janny Oorebeek is in Rwanda om zondagsschoolleiders te trainen in hun vrijwilligerswerk voor zondagsscholen. Ze maakt ook de feestelijke opening van een basisschool van de zusters Diaconessen mee.

Lees dit bericht

Blog Ambitie en vernieuwing in Rwanda

Geschreven op 13 februari 2020

Gerard en Auli van 't Spijker zijn nu vier weken in Rwanda, waar zij theologielessen geven. Wat valt hen het meeste op? Wat is er veranderd sinds zij hier jaren geleden ook les gaven?...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Hoe een schilderij en koeien de relatie kunnen versterken...

Geschreven op 12 februari 2020

In oktober 2019 bracht een groep vertegenwoordigers van Friese kerken in het kader van Fryslân foar Rwanda een bezoek aan de jeugdleiding van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda. De voorzitter van de...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Een langdurige band

Als Protestantse Kerken in Nederland hebben we al meer dan vijftig jaar contact met deze kleine protestantse kerk in Rwanda met zo’n 200 gemeenten door het hele land.

Zondagsschool

Een aantal jaren geleden startte de EPR met zondagsscholen en kindernevendienst. De EPR is al een aantal jaren bezig om zondagsschoolleiding en predikanten te trainen hoe ze het geloof kunnen overdragen aan kinderen. Inmiddels is er in iedere gemeente en huiskerk aandacht voor kinderen. Voor de jongste kinderen gebruikt de kerk een Rwandese vertaling van de Kijkbijbel, mede tot stand gekomen dankzij Kerk in Actie. De EPR maakt een lesprogramma voor drie jaar. Er is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en problemen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, zoals geweld thuis.

Muziek, dans en jongerendiensten

Muziek en dans spelen een belangrijke rol in het leven van de jongeren. In elke gemeente zijn daarom koren en muziekgroepen. Elke maand organiseren kerken nu een themadienst met jongeren. De jongeren werken mee aan de dienst en zetten hun eigen talenten in. Ook organiseert iedere gemeente een concert van koren. De muziekgroepen die de koren muzikaal begeleiden, krijgen muziekonderwijs om de kwaliteit van de muziek te verbeteren en sommige groepen ontvangen nieuwe instrumenten. Een brassband in een van de gemeenten treedt op bij feesten en ceremonies. Hiermee verdienen de jongeren geld, dat ze deels gebruiken voor nieuwe initiatieven. In een andere gemeente richtten de jongeren een dansgroep op. Ze voeren traditionele Rwandese dansen op bij feesten en ceremonies en verdienen hier ook geld mee.

Sport verbindt

De EPR organiseert ook voetbalbalwedstrijden, zodat jongeren van verschillende gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens elk toernooi is er een viering om het geloof te delen. Sport versterkt de onderlinge samenwerking en het vertrouwen tussen jongeren. In Rwanda is dit extra belangrijk vanwege de genocide in 1994, die diepe sporen heeft nagelaten. Tijdens deze burgeroorlog stonden de verschillende bevolkingsgroepen elkaar naar het leven. De jongeren van nu bouwen aan een nieuw Rwanda, waarin saamhorigheid een onmisbaar element vormt.

Vorming en voorlichting

De EPR organiseert ook bijeenkomsten voor jongeren over christelijke waarden en normen. De kerk werkt daarin samen met scholen en gezondheidscentra. Ze praten over seksualiteit, eenheid en verzoening, het huwelijk, en zetten activiteiten op waarmee jongeren een inkomen kunnen verdienen. Ieder jaar bereikt de EPR zo’n 1200 leerlingen op middelbare scholen, 800 scholieren die lid zijn van Rwandese kerken en 600 studenten op beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten.

Solidariteitsgroepen

Bij het programma Best Future from Today gaat het om een beroepsopleiding of nascholing voor jongeren. Jongeren vormen solidariteitsgroepen: elk groepslid legt een klein bedrag in. Met dit geld kan één jongere een korte opleiding volgen of een kleine onderneming starten. Zo heeft een aantal jongeren bijvoorbeeld een muziekstudio opgezet, waar liederen van koren worden opgenomen. Een deel van de opbrengst gaat weer in de solidariteits-pot, zodat andere jongeren ook een initiatief kunnen opstarten.

Jongeren zelf actief

Bij alle activiteiten zijn jongeren zelf actief: ze denken mee, ze enthousiasmeren andere jongeren en zijn betrokken in de kerk. Iedere gemeente heeft een jongeren-comité, die activiteiten organiseert. Jongeren denken mee over het jongerenbeleid van de kerk. Vieringen worden aangepast. Op deze manier houden de jongeren ook tijdens een opleiding of werk in de stad een band met de gemeente. Ze leren de kerk beter kennen, waardoor hun betrokkenheid toeneemt.

Trainingen

De jongeren worden hierin getraind. Sommige jongeren leren bijvoorbeeld plannen, organiseren, toezicht houden en meedenken over problemen van kleine ondernemingen. Andere jongeren krijgen trainingen over het bijbelonderwijs en de kerkelijke organisatie: hoe leid je een bijbelgroep, hoe doe je mee met de kerkenraadsvergadering, hoe zet je bijvoorbeeld een evangelisatiebijeenkomst, een koor of een voetbalwedstrijd op? Ook de predikanten en evangelisten krijgen trainingen, bijvoorbeeld over de begeleiding en ondersteuning van jongeren, over het opzetten van activiteiten, over het signaleren van armoede en geweld en over het leiden van een huisbijeenkomsten.

Landelijke jongerenbijeenkomst

De EPR wil ieder jaar een grote landelijke jongerenbijeenkomst organiseren, waar jongeren hun geloof en ervaringen kunnen delen, en waar ze de activiteiten, bijeenkomsten en projecten kunnen evalueren.

Dankzij uw steun zijn deze jongerenactiviteiten mogelijk. Hartelijk dank!

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.