Meer jongeren in de kerk - Rwanda

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk wanneer zij gaan verhuizen voor school of werk. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR), partner van Kerk in Actie, maakt jongeren daarom juist volop actief in de eigen kerk. Ook biedt de kerk een nieuwe toekomst voor jongeren.

De EPR zorgt ervoor dat iedere gemeente activiteiten ontwikkelt voor jongeren die de jongeren zelf moeten dragen. De jongeren krijgen een eigen plek in de gemeente, zoals een bijbelstudiegroep of een muziekgroep. En de jongeren denken mee met de kerkenraad over het beleid voor jongeren in de gemeente, zoals een aanpassing van de vieringen. Op deze manier houden de jongeren ook tijdens een opleiding of werk in de stad een band met de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats. Zo leren ze de kerk beter kennen en neemt hun betrokkenheid toe.

Activiteiten
Met steun van Kerk in Actie organiseert de EPR allerlei activiteiten. De jongeren delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep of koor, met sportevenementen of jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.

Kansen voor de toekomst
Ook biedt de kerk kansen voor hun toekomst. De jongeren krijgen bijvoorbeeld ondersteuning bij het volgen van een beroepsopleiding, en leren hoe ze een eigen onderneming starten. Ze vormen kleine solidariteitsgroepen en investeren samen in veelbelovende initiatieven.

Steun dit werk

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009058' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 20.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Meer jongeren in de kerk in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Reisverslag Op reis naar Rwanda: Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn

Geschreven op 01 mei 2017

Vanaf 1 tot 22 mei reizen Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn voor Kerk in Actie naar Rwanda. Zij zullen daar trainingen geven aan zondagsschoolleiders voor 2 partnerorganisaties van Kerk in Actie:...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda. Een aantal jaren geleden constateerde de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen. De jongeren gingen voor onderwijs of werk naar een andere stad en sloten zich daar niet aan bij de kerk. Ze kwamen ook niet terug naar hun dorp of gemeente. Soms maakten ze de overstap naar meer evangelicale en charismatische kerken.

De EPR kwam tot de conclusie dat de jongeren onvoldoende toegerust waren om goed om te gaan met grote uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. De kerk biedt hen graag passende begeleiding en vroeg een aantal predikanten om advies. Samen kwamen ze tot de conclusie dat kerken kinderen en jongeren actief moeten betrekken.

Veelzijdig
De EPR, een kleine protestantse kerk in Rwanda (met een grote impact / uitstraling), is al meer dan vijftig jaar partner van de Protestantse Kerk. Zij heeft een veelzijdig aanbod aan activiteiten. Voor kinderen en jongeren: zondagsschool, jongerenbestuur, bijbelclubs, koren en muziekgroepen, sportevenementen, jongerendagen, solidariteitsgroepen en opleidingskansen (Best Future Today). Door zelf actief te zijn, krijgen de jongeren een eigen plek in de gemeente en raken ze betrokken bij de kerk. Bovendien daagt de kerk hen uit om na te denken over hun toekomst.

Zondagsschool
Een aantal jaren geleden startte de EPR een zondagsschool en een kindernevendienst. Sinds 2008 gebruikt de kerk een Rwandese vertaling van de Kijkbijbel, mede tot stand gekomen dankzij Kerk in Actie. Omdat veel voorgangers en de leiding aanvankelijk geen idee hebben wat te doen met kinderen, trainde de EPR hen de afgelopen jaren in het gebruik van de kinderbijbel en in het geven van zondagsschoollessen. Nu is er in iedere gemeente en huiskerk aandacht voor de kinderen.

Voor nieuwe leiding van de kinderdiensten is er vaak weinig overdracht. Daarom wil de EPR graag nieuwe trainingen organiseren voor zondagsschoolleiders en predikanten, waar ze niet alleen methoden en technieken leren, maar ook meer te weten komen over de ontwikkeling van kinderen en problemen waar kinderen mee te maken kunnen hebben, zoals geweld thuis. De EPR wil bovendien een lesprogramma voor drie jaar maken dat gebruikt kan worden tijdens de kindernevendienst en de zondagsschool.

Muziek en dans
Muziek en dans spelen een belangrijke rol in het leven van de jongeren. In elke gemeente zijn daarom koren of muziek- of dansgroepen. Elke maand organiseren gemeenten van de EPR nu een themadienst met jongeren. De jongeren werken mee aan de dienst en zetten hun eigen talenten in. Ook organiseert iedere gemeente een concert van koren. De muziekgroepen die de koren muzikaal begeleiden, krijgen muziekonderwijs om de kwaliteit van de muziek te verbeteren en sommige groepen ontvangen nieuwe instrumenten. Een fanfare/brassband in een van de gemeenten treedt op bij feesten en ceremonies. Hiermee verdienen de jongeren geld, dat ze deels gebruiken voor nieuwe initiatieven. In een andere gemeente richtten de jongeren een dansgroep op. Ze voeren traditionele Rwandese dansen op bij feesten en ceremonies en verdienen hier ook geld mee.

Sport
De EPR organiseert ook voetbal- en volleybalcompetities, zodat jongeren van verschillende gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens elk toernooi is er een viering waarin de gemeenteleden de boodschap van het geloof delen. Sport is van belang voor het versterken van de onderlinge samenwerking en het vertrouwen tussen jongeren. In Rwanda is dit extra belangrijk vanwege de genocide in 1994, die diepe sporen heeft nagelaten. Tijdens de burgeroorlog stonden de verschillende bevolkingsgroepen elkaar naar het leven. De jongeren van nu bouwen aan een nieuw Rwanda waarin saamhorigheid een onmisbaar element vormt.

Vorming en voorlichting
Sinds 2012 organiseert de EPR trainingen en bijeenkomsten voor jongeren om hen aan het denken te zetten over christelijke waarden en normen. Ook werkt de EPR veel samen met scholen en gezondheidscentra. Doel hiervan is om onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals seksualiteit, eenheid en verzoening, het huwelijk, en het opzetten van inkomstengenerende projecten. Ieder jaar bereikt de EPR dankzij deze samenwerking zo’n 1200 leerlingen op middelbare scholen, 800 scholieren die lid zijn van gemeenten in heel Rwanda en 600 studenten op beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten.

Best Future from Today
Bij het programma BFT draait het om een beroepsopleiding of nascholing voor jongeren. Ook krijgen jongeren ondersteuning wanneer zij nieuwe initiatieven opstarten. Jongeren vormen hiervoor onderling zogenaamde ‘solidariteitsgroepen’. Dit houdt in dat elk groepslid een klein bedrag inlegt. Met dit geld kan één jongere een korte opleiding volgen of een kleine onderneming starten. Zo heeft een aantal jongeren bijvoorbeeld een muziekstudio opgezet, waar liederen van koren worden opgenomen. Een deel van de opbrengst gaat weer in de solidariteitspot, zodat andere jongeren ook een initiatief kunnen opstarten.

Trainingen
Bij alle activiteiten spelen de jongeren zelf een centrale rol: ze denken mee, maken jongeren in de regio enthousiast en zijn aanwezig in de gemeente. In elke gemeente zijn jongerencomités die activiteiten organiseren. De jongeren ontvangen hiervoor trainingen. Sommige jongeren leren bijvoorbeeld plannen, organiseren, toezicht houden en meedenken over problemen van kleine ondernemingen. Andere jongeren krijgen trainingen over het bijbelonderwijs en de kerkelijke organisatie: hoe leid je een bijbelgroep, hoe doe je mee met de kerkenraadsvergadering, hoe zet je bijvoorbeeld evangelisatiebijeenkomsten, koren en voetbalwedstrijden op? Tijdens de trainingen komen ook thema’s aan de orde zoals de bescherming van het milieu.
Ook de predikanten en evangelisten krijgen trainingen, bijvoorbeeld over de begeleiding en ondersteuning van jongeren, over het opzetten van activiteiten, over het signaleren van armoede en geweld en over het leiden van een huisbijeenkomst.
De EPR wil ieder jaar een grote landelijke jongerenbijeenkomst organiseren waar jongeren hun geloof en ervaringen kunnen delen, en waar ze de activiteiten, bijeenkomsten en projecten kunnen evalueren.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.