Milieuvriendelijker koken en stoken - Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika gebruikt meer dan de helft van de inwoners brandhout of kolen om te koken en hun huis te verwarmen. Bij het stoken van kolen komt veel rook en andere vervuiling vrij. Veel mensen hebben daardoor last van infecties aan ogen en luchtwegen. NOVA introduceert alternatieven die goed zijn voor mens en milieu.

Via Kerk in Actie kunt u verschillende delen van het werk van NOVA ondersteunen: 

1. De Basa Magogo-methode: een efficiënte manier van verbranding bij het koken. De voordelen zijn enorm. Veel minder rookontwikkeling en productie van schadelijke stoffen. Vooral vrouwen en kinderen hebben daardoor minder last van infecties aan de ogen en de luchtwegen.

2. Biogasprogramma: koken op organisch afval en uitwerpselen van koeien. NOVA is bezig met de ontwikkeling van biogasinstallaties die in de regio zelf gemaakt en onderhouden kunnen worden.

3. Elektriciteitsverbruik verminderen: NOVA stimuleert mensen zuiniger met energie om te gaan om het elektriciteitsverbruik met 10 procent te kunnen verminderen.

4. Verbetering houtovens: de biomassa ovens van NOVA verbranden de brandstof schoner en efficiënter door een bepaalde vergassingstechniek. De brandstof moet lokaal beschikbaar zijn, zowel in de stad als op het platteland, zoals tuinafval, zaagsel, mest zijn of ander afval.

Daarnaast ondersteunt NOVA ook kinderen. Binnenkort leest u meer over dit werk. De helft van onderstaande bijdrage is bestemd voor het koken en stoken. De andere helft voor de steun aan kinderen.
Bekijk alle materialen.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´W 001738´ of 'doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 80.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Milieuvriendelijker koken en stoken in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Rosina

Geschreven op 19 april 2014

Jarenlang kookte Rosina op een enorme oven die een derde van de keuken in beslag nam. Al haar buren kwamen kijken, toen ze een nieuwe oven in gebruik nam.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Klimaatverandering en energie

Zuid-Afrika heeft een CO2-uitstoot die ongeveer net zo hoog is als in Nederland. In dit opzicht is het geen ontwikkelingsland. Er zijn in Zuid-Afrika echter grote verschillen in rijkdom en daarmee in uitstoot van broeikasgassen. Een grote minderheid van de bevolking is erg welvarend. Zij hebben een grote CO2-voetafdruk. Het grootste deel van de bevolking leeft echter nog in armoede. Hun voetafdruk is erg beperkt. Zuid-Afrika is net de wereld in het klein.

Basa Magogo-methode

De basa magogo-methode is een efficiëntere manier van verbranding. De traditionele manier van aansteken van een kooktoestel in Zuid-Afrika is dat men een krant en wat aanmaakhout op de bodem legt. Dit wordt aangestoken waarna kolen worden toegevoegd. Het vuur baant zich vervolgens een weg door de kolen. Pas dan is de hitte bovenop beschikbaar om op te koken of voor verwarming. Bij de basa magogo-methode is dit juist omgekeerd. Eerst de steenkool en daar bovenop wat papier en aanmaakhout. Dit wordt aangestoken en na enkele minuten beginnen de bovenste kolen al te gloeien en kan worden begonnen met koken. Deze andere manier van aansteken is ontwikkeld door een oude vrouw. Daarom heet de methode Basa Magogo. Dat betekent: 'Steek het aan, grootmoeder!' in het Zulu.

Biogas-programma

In 2008 startte NOVA met een biogas-programma. Het gebruik van biogas is een interessante en duurzame manier van energievoorziening. In de eerste plaats om het gas te gebruiken om op te koken. In landen als India, China en Nepal gebeurt dat al op grote schaal. Het gaat dan om kleine installatie van ongeveer 2 kubieke meter. Als daarin de mest van minimaal twee koeien en wat organisch afval wordt gestopt, ontstaat door vergisting methaangas. Daarop kan dan gedurende ongeveer drie uur worden gekookt. Het is een prima vervanging van hout of steenkool. De kosten daarvan kunnen dan worden uitgespaard. De reststof, die overblijft na vergisting, is prima mest voor de akkers. 

Elektriciteitsverbruik verminderen

Het Peoples Power Project start in drie verschillende gemeenschappen in en rond Pretoria, die verschillen in inkomensniveau en die representatief zijn voor een groot deel van Zuid-Afrikaanse stadsbevolking. Het programma wil ook kijken hoe op huishoudniveau meer duurzame energiebronnen ingevoerd kunnen worden. De Nederlandse organisatie IMTECH investeert in het kader van haar inzet voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in dit programma.

Verbetering van houtovens

Met de verbetering van houtovens richt NOVA zich op huishoudens die hout, paraffine of kolen (binnenshuis) gebruiken. Het stoken met hout of kool brengt veel giftige stoffen in de lucht. Het stoken met paraffine is gevaarlijk, huizen vliegen gemakkelijk in brand en in sommige gemeenschappen leeft de uitspraak "We live in fire and burn in it". Jaarlijks zijn er 2.500 tot 3.000 paraffine slachtoffers en zeker 4.000 kinderen worden door de uitstoot vergiftigd. Ongeveer 600.000 huishoudens gebruiken kolen, meestal in de steden. Afhankelijk van de prijs wordt er gekozen tussen hout of kolen. Luchtvervuiling in huishoudens door gebruik van kolen veroorzaakt naar schatting 45 ‘minder gezonde dagen’ per economisch actief gezinslid per jaar. 

Het NOVA-instituut

Het NOVA instituut is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die zich richt op verbetering van de levenstandaard van arme huishoudens in Zuid-Afrika. Het is ontstaan in 1994 vanuit de theologische faculteit van de Universiteit van Pretoria. Nog steeds heeft NOVA veel banden met kerken en kerkelijke organisaties in Zuid-Afrika. De vaste staf van NOVA bestaat uit vier mensen. Een aantal van hen is van oorsprong theoloog. Op de achtergrond speelt het vraagstuk van klimaatverandering. Dat is de reden dat het NOVA instituut zich vooral richt op de introductie van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing.

Klimaatneutraal worden door aankoop van CO2-credits

ICCO & Kerk in Actie hebben het FairClimateFund opgericht. Het FairClimateFund koopt CO2-rechten van NOVA. Het gaat hierbij om twee keer 24.000 ton CO2. Ze verkopen deze rechten door op de Nederlandse markt aan particulieren, instellingen en bedrijven. Onze CO2-voetafdruk in Nederland is immers veel te groot. Die kan worden verkleind door te bezuinigen op energie, over te stappen op duurzame vormen van energie of door een deel van de te grote voetafdruk te vergoeden. Voor deze laatste stap worden de CO2-rechten gebruikt. U kunt klimaatneutraal worden via het FairClimateFund.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.