Beter bestand tegen het water - Bangladesh

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.

Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?
• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170

Doe mee

Steun dit werk

Steun via kerk in Actie organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in Bangladesh. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'N 00600' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 75.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Beter bestand tegen het water in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Groente verbouwen op braakliggend onbruikbaar land

Geschreven op 07 november 2018

Al zeven jaar heeft Khadiza Begum een stuk land dat braak ligt. Het land is aangetast door het zout uit de zee. Ze woont aan de kust in Zuid-Bangladesh. De overstromingen hebben het land alleen...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Honderd gezinnen blij met zouttolerante groentegewassen

Geschreven op 03 augustus 2017

De 46-jarige Abdul Aziz verbouwt groenten in een gebied dat regelmatig overstroomt. Daardoor is de bodem erg zout. Dat vermindert de opbrengst van zijn oogst. Het is heel onvoorspelbaar of hij een...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Bio-steenkool verbetert overstroomde akkers

Geschreven op 18 april 2017

Boer Vogiroth (60) woont met zijn vrouw en twee zoons in het Bengaalse dorp Khudiyadanga. Hij voorziet in zijn levensonderhoud door aardappels te verbouwen op zijn land en die te verkopen. In...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Pasen vieren in Bangladesh

Geschreven op 22 februari 2017

In Bangladesh vieren christenen Pasen op een traditionele manier, zoals we geleerd hebben van onze voorouders. Vroeg op Paasmorgen hebben we een speciale viering op zondag. We noemen dit De...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Noodhulp en rampenpreventie in Bangladesh

Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het ligt in ’s werelds grootste rivierdelta waar onder meer de rivieren de Ganges en Brahmaputra in zee uitmonden. Deze rivieren ontspringen in het Himalayagebergte. Ze overstromen vaak in de zomer, de tijd van de natte moesson. Deze overstromingen zorgen voor een laagje vruchtbare modder waardoor gewassen het volgend seizoen goed groeien. Maar in de zomer ontstaan ook veel cyclonen boven de Indische oceaan. Deze wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen. Door klimaatveranderingen nemen ze bovendien in kracht en aantal toe. Voor de Bengalen is water zowel vriend als vijand. Wonen in de uitgestrekte delta is niet zonder gevaar. Via Kerk in Actie kunt u kerkelijke Bengaalse organisaties ondersteunen om de bevolking hier zo veilig mogelijk te laten leven.

Ongelijkheid en spanningen

Na een bloedige strijd werd Bangladesh in 1971 onafhankelijk van Pakistan. Een onrustige tijd van armoede, politieke onrust, militaire staatsgrepen en natuurrampen volgde. Sinds 2006 maakt Bangladesh vooral op economisch gebied een indrukwekkende ontwikkeling door. Maar de snelle industrialisatie en de toenemende trek naar de steden veroorzaken ook steeds meer ongelijkheid tussen armen en rijken. Sociale spanningen nemen toe, omdat nog altijd 63 miljoen mensen moeten rondkomen van minder dan een euro per dag. Dat is bijna een derde van de totale bevolking. De politieke situatie in Bangladesh is zeer instabiel. De laatste jaren vormen bloedige aanslagen op bloggers, intellectuelen en buitenlanders een groeiend probleem: het politieke debat en de vrijheid van meningsuiting staan onder grote druk, anders-denken zijn hun leven niet zeker.

Op zoek naar veiligheid

In dit dichtbevolkte land komen natuurrampen regelmatig voor. Stormen en overstromingen zijn niet te voorkomen, maar mensen kunnen zich hier wel op voorbereiden. De inwoners van Bangladesh hebben de afgelopen 25 jaar hard gewerkt om de rampzalige gevolgen van natuurrampen te verminderen. Zo is na massale overstromingen in de jaren tachtig een landelijk waarschuwingssysteem opgezet, zodat mensen tijdig een veilig heenkomen kunnen zoeken. In 1991 kwamen door een hevige cycloon 140.000 mensen om het leven en verloren 10 miljoen Bengalen hun huis. Om herhaling van zo’n ramp te voorkomen heeft de Bengaalse overheid duizenden cycloonbestendige shelters gebouwd. Ook herbebossing en het gebruik van droogteen zoutbestendige gewassen vergroten de weerbaarheid van de bevolking.

Weten wat je moet doen in geval van nood

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT (Action by Churches Together) om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. In Bangladesh leren deze organisaties hoe ze de hulp aan mensen in nood kunnen verbeteren. Tijdens de training stellen organisaties (zoals RDRS en CODEC) rampenplannen op. Ze spelen met elkaar een noodsituatie na om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Ook leren ze tijdens de training van eerdere noodsituaties, bijvoorbeeld van de hulpverlening na de zware aardbeving in Nepal.

In 2016 getroffen door cycloon

Roanu Samen met onze lokale partnerorganisaties bieden we ook directe noodhulp na rampen. Zo raasde op 21 mei 2016 cycloon Roanu over de kustprovincies in het zuiden van Bangladesh. Dankzij het waarschuwingssysteem van de overheid konden 500.000 mensen op tijd in veiligheid komen, maar de materiële schade was groot. Door storm en extreem veel regen werden huizen verwoest, raakten bomen ontworteld en liepen dorpen onder water. De meeste mensen konden 24 uur later alweer naar huis terugkeren, maar hun vee en gewassen waren verloren gegaan. Forkan Mollah, een getroffen boer, vertelt hoe zijn chilipepers bijna rijp waren om geoogst te worden: “Door de cycloon heb ik alle hoop verloren. Mijn oogst is verdwenen. Ik heb voor bijna duizend euro schade.”

Noodhulp voor getroffenen

Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen. Direct na de ramp in 2016 bezochten medewerkers het getroffen gebied. Zij inventariseerden wat er nodig is, zodat de bevolking weer in hun levensonderhoud kan voorzien. In overleg met de bewoners zijn 250 huishoudens geselecteerd in twee zwaar getroffen dorpjes in het district Barguna. Dit zijn vooral gezinnen met een alleenstaande vrouw aan het hoofd. CODEC helpt hen hun leven weer op orde te krijgen, bijvoorbeeld met landbouw. CODEC introduceert daarbij gewassen die beter bestand zijn tegen storm of zware regens. De armste gezinnen krijgen bovendien contant geld om tot de volgende oogst voldoende voedsel te kunnen kopen. Ook verzorgt CODEC via de plaatselijke radio voorlichtingsprogramma’s over wat mensen moeten doen bij een ramp.

Nieuwe overstromingen in 2017

In juni, juli en augustus hebben nieuwe verwoestende overstromingen grote delen van Bangladesh getroffen. Ook de buurlanden Nepal en India. Namens de mensen in het vruchtbare maar kwetsbare Bangladesh bedanken we u voor uw ondersteuning van dit werk!

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.