Noodhulp in Zuid-Soedan - Zuid-Soedan

Sinds op 15 december van 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Soedan verspreid.

Ruim 1,5 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land of daarbuiten (volgens de Verenigde Naties, juli 2014). Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. De komende maanden krijgen miljoenen mensen te maken met ernstige voedseltekorten. 

Doe mee

Steun ons

Draag bij aan ons noodhulpwerk in Zuid-Soedan. Maak uw bijdrage over onder vermelding van Zuid-Soedan op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht.

Kerk in Actie vraagt onderstaand bedrag aan kerken en donateurs voor noodhulp in Zuid-Soedan. Het stelt ons ook in staat om extra geld te vragen bij andere donoren voor aanvullende noodhulp. Zo maken ICCO en Kerk in Actie deel uit van een consortium van elf Nederlandse hulporganisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van het geweld in Zuid-Soedan. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van 11 miljoen euro van Buitenlandse Zaken vanuit het Dutch Relief Fund. Kerk in Actie en ICCO ontvangen hiervan 1,1 miljoen euro om de hulp die wij via ACT Alliance geven uit te voeren.

Nodig voor dit werk: € 50.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Noodhulp in Zuid-Soedan in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws In Zuid-Soedan komt hulp per kano

Geschreven op 06 juni 2017

De provincie Leer in Zuid-Soedan is getroffen door ernstige voedseltekorten. Een partnerorganisaties van ICCO en Kerk in Actie gebruikt kano’s om mensen in afgelegen gebieden te voorzien van...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Atjoni liep dagen met haar kinderen door de bush

Geschreven op 07 april 2017

Naar schatting 20 miljoen mensen lijden op dit moment honger. Daarom houdt Giro555 een landelijke actie om geld in te zamelen voor hulpverlening. ICCO en Kerk in Actie zijn deelnemer aan die...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Waterpompen bouwen in vluchtelingenkampen

Geschreven op 03 januari 2017

In Zuid-Soedan zijn duizenden mensen op de vlucht voor het aanhoudende geweld in het land. Laurens den Dulk van Kerk in Actie bezocht Zuid-Soedan eind oktober 2016 en brengt kort verslag uit van...

Lees dit bericht

Nieuws Opnieuw een crisisjaar voor Zuid-Soedan

Geschreven op 10 mei 2016

De situatie in Zuid-Soedan bleef in 2015 zorgwekkend. Daarom hebben Kerk in Actie en ICCO de noodhulp uitgebreid. De hulp was met name gericht op de deelstaten Centraal- en Oostelijk-Equatoria en...

Lees dit bericht

Nieuws Noodklok voor verslechterende situatie in Zuid-Soedan en omliggende landen

Geschreven op 22 april 2014

De komende maanden dreigt de situatie in Zuid-Soedan verder te verslechteren.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Met de grond gelijk

Geschreven op 17 april 2014

Een kwart van de huizen en gebouwen is met de grond gelijk gemaakt. Wat nog wel is blijven staan, is geplunderd, vernield en door rebellen beklad met graffiti. Wilde honden zoeken onder de...

Lees dit bericht

Nieuws Hulp aan vluchtelingen Zuid-Soedan

Geschreven op 07 maart 2014

Het geweld dat op 15 december in Zuid-Soedan oplaaide, heeft ertoe geleid dat bijna één miljoen mensen op de vlucht is geslagen.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

De aanleiding van de gevechten in Zuid-Soedan is een politieke machtsstrijd tussen president Salva Kiir en zijn voormalige vice-president Riek Machar. De complexe achtergrond van een jong nieuw land met een gewelddadige geschiedenis, verschillende etnische groeperingen en grote onzekerheid over de toekomst bemoeilijken de vredesonderhandelingen.

Ondanks vredesonderhandelingen tussen de Zuid-Soedanese regering en de oppositie gaan de gevechten nog steeds door, vooral in het noordoosten van Zuid-Soedan. Zuid-Soedan, het jongste land van de wereld, dat twee jaar geleden na jaren van oorlog enthousiast zijn onafhankelijkheid vierde, dreigt in hoog tempo uit elkaar te vallen.

Kerk in Actie en ICCO zetten zich er met lokale partners in Zuid-Soedan voor in om vluchtelingen in het zuidelijke Centraal en Oostelijk Equatoriaal op te vangen. In een vluchtelingenkamp rond de stad Nimule (Oostelijk Equatoria) worden dekens, plastic matten, muskietennetten en zeep uitgedeeld aan 3.500 families. Verder wordt gezorgd voor schoon drinkwater, door watertanks te installeren en waterzuiveringstabletten uit te delen.

In een ander vluchtelingenkamp bij Yei (Centraal Equatoria) krijgen vluchtelingen en hun kinderen psychosociale hulp. Door een goed registratiesysteem wordt geprobeerd om gezinnen waarvan de gezinsleden elkaar tijdens het conflict en de vlucht zijn kwijtgeraakt, weer met elkaar te herenigen. Ook wordt er aandacht besteed aan de positie van kinderen door in het kamp voorlichting te geven over kinderrechten en door incidenten die inbreuk doen op dit recht te registreren.

Kerk in Actie en ICCO doen dit werk in coördinatie met de ACT Alliance, dat ook in andere delen van Zuid-Soedan hulp verleent. Wij ondersteunen het werk van twee van deze ACT leden met een bijdrage. Zij delen noodhulp pakketten en voedsel uit, zorgen voor schoon drinkwater, en bieden gezondheidszorg in verschillende delen van het land, waaronder in het district Upper Nile. In een van de kampen waar Kerk in Actie en ICCO met haar lokale partner werkt, heeft een van deze twee ACT partners een gezondheidskliniek. Lokaal vindt zo goede samenwerking en coördinatie plaats. 

Daarnaast richt de ACT Alliance zich ook op ondersteuning van opvang van vluchtelingen in de omringende landen, zoals Oeganda, Kenia en Ethiopië.

Dutch Relief Alliance

Kerk in Actie is samen met ICCO één van de 12 hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance. Samen krijgen deze organisaties over een periode van drie jaar (2015-2017) € 120 miljoen uit het Relief Fund van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor noodhulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen. Bij elke crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt er samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens stellen de hulporganisaties een gezamenlijk plan van aanpak op, dat wordt ingediend bij het Ministerie. De Dutch Relief Alliance richt zich uitsluitend op de besteding van noodhulpgeld, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar stelt uit het Relief Fund. Daarnaast blijven bijdragen van kerken en particulieren dus hard nodig. Hartelijk dank voor uw steun.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.