Noodhulp in Zuid-Soedan - Zuid-Soedan

Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedenezen om zich af te scheiden van het islamtische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Hulp via internationaal kerkelijk netwerk

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie.

Doe mee

Steun ons

Draag bij aan ons noodhulpwerk in Zuid-Soedan. Maak uw bijdrage over onder vermelding van Zuid-Soedan op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht.

Kerk in Actie vraagt onderstaand bedrag aan kerken en donateurs voor noodhulp in Zuid-Soedan. Het stelt ons ook in staat om extra geld te vragen bij andere donoren voor aanvullende noodhulp. Zo maken ICCO en Kerk in Actie deel uit van een consortium van elf Nederlandse hulporganisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van het geweld in Zuid-Soedan. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van 11 miljoen euro van Buitenlandse Zaken vanuit het Dutch Relief Fund. Kerk in Actie en ICCO ontvangen hiervan 1,1 miljoen euro om de hulp die wij via ACT Alliance geven uit te voeren.

Nodig voor dit werk: € 100.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Noodhulp in Zuid-Soedan in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws 2,1 miljoen mensen Hoorn van Afrika geholpen door Giro555-actie

Geschreven op 17 mei 2018

Een jaar na de Giro555-actie voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, SomaliŽ en Jemen hebben meer dan twee miljoen mensen in deze gebieden hulp ontvangen met...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Margarit bouwt een energiezuinige oven en deelt haar kennis

Geschreven op 11 april 2018

Margarit is een vrouw van rond de 30 met drie kinderen. Ze woont in het dorp Elogun met ongeveer 1200 inwoners. In 2016 kreeg ze de kans om een vak te leren, samen met 35 andere vrouwen. Van zes...

Lees dit bericht

Nieuws Voedselhulp in Torit aan vrouwen en kinderen

Geschreven op 06 maart 2018

In de stad Torit in Zuid-Soedan begon ooit de onafhankelijkheidsstrijd. In het centrum van deze stad heeft de Zuid-Soedanese Anglicaanse Kerk een flink terrein in bezit. In de loop der jaren is...

Lees dit bericht

Nieuws We hebben nu meer te eten dan vorig jaar

Geschreven op 08 februari 2018

In het eerste kwartaal van 2017 werd de noodklok geluid vanwege voedselgebrek in diverse delen van Oost-Afrika, waaronder Zuid-Soedan. Nog steeds is er in grote delen tekort aan voedsel. In...

Lees dit bericht

Nieuws Honger op de loer in Zuid-Soedan

Geschreven op 23 januari 2018

Er is nog steeds een grote voedselcrisis in Zuid-Soedan. In een groot deel van het land is de situatie nog steeds kritiek, ondanks het feit dat de oogst net weer geweest is. Veel gezinnen zullen in...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Atjoni liep dagen met haar kinderen door de bush

Geschreven op 07 april 2017

Naar schatting 20 miljoen mensen lijden op dit moment honger. Daarom houdt Giro555 een landelijke actie om geld in te zamelen voor hulpverlening. ICCO en Kerk in Actie zijn deelnemer aan die...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Waterpompen bouwen in vluchtelingenkampen

Geschreven op 03 januari 2017

In Zuid-Soedan zijn duizenden mensen op de vlucht voor het aanhoudende geweld in het land. Laurens den Dulk van Kerk in Actie bezocht Zuid-Soedan eind oktober 2016 en brengt kort verslag uit van...

Lees dit bericht

Nieuws Opnieuw een crisisjaar voor Zuid-Soedan

Geschreven op 10 mei 2016

De situatie in Zuid-Soedan bleef in 2015 zorgwekkend. Daarom hebben Kerk in Actie en ICCO de noodhulp uitgebreid. De hulp was met name gericht op de deelstaten Centraal- en Oostelijk-Equatoria en...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Zuid-Soedan hoorde eerst bij Soedan

Zuid-Soedan heeft met twee langdurige burgeroorlogen te kampen gehad sinds Soedan in 1956 onafhankelijk werd van Britse en Egyptische overheersing. Na de eerste burgeroorlog, van 1955 tot 1972, werd het christelijke zuiden van Soedan een bepaalde mate van autonomie beloofd. Toen de Soedanese regering de autonomie ongeldig verklaarde, brak in 1983 een nieuwe opstand uit, aangevoerd door de SPLM (Sudan People’s Liberation Movement). Naar schatting anderhalf miljoen mensen verloren hierbij het leven en tijdens de daaropvolgende 22 jaar durende guerrilla-oorlog, raakten meer dan vier miljoen mensen op drift. Het conflict werd uiteindelijk in 2005 bijgelegd in een vredesakkoord met een referendum over onafhankelijkheid in het vooruitzicht: 99 procent stemde vóór.

Kort na onafhankelijk nieuwe burgeroorlog

Het overwegend christelijke Zuid-Soedan scheidde zich af van het overwegend islamitische Soedan. In 2011 werd Zuid-Soedan het 54e Afrikaanse land. Zuid-Soedan is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld, ondanks de olierijkdom: het staat in rijkdom op de 181e plaats van 188 landen. In december 2013 belandde het land in een crisis door een machtsstrijd tussen de president Salva Kiir en zijn vice-president Riek Machar. Gevechten tussen regeringstroepen en rebellen leidden tot een conflict waarbij duizenden mensen omkwamen en miljoenen op de vlucht sloegen. Een vredesakkoord in augustus 2015 hield niet lang stand.

Hulpverlening via Zuid-Soedanese partners

Christenen vormen de overgrote meerderheid van de bevolking. Kerken spelen een actieve rol in vredesbemiddeling: ze bieden een neutraal platform, zetten in voor verzoening en voedselveiligheid en bieden humanitaire hulp. Kerk in Actie en ICCO zetten zich er met lokale partners in Zuid-Soedan in om vluchtelingen in het zuidelijke Centraal en Oostelijk Equatoriaal op te vangen. In een vluchtelingenkamp rond de stad Nimule (Oostelijk Equatoria) worden dekens, plastic matten, muskietennetten en zeep uitgedeeld aan 3.500 families. Verder wordt gezorgd voor schoon drinkwater, door watertanks te installeren en waterzuiveringstabletten uit te delen.

In een ander vluchtelingenkamp bij Yei (Centraal Equatoria) krijgen vluchtelingen en hun kinderen psychosociale hulp. Door een goed registratiesysteem wordt geprobeerd om gezinnen waarvan de gezinsleden elkaar tijdens het conflict en de vlucht zijn kwijtgeraakt, weer met elkaar te herenigen. Ook wordt er aandacht besteed aan de positie van kinderen door in het kamp voorlichting te geven over kinderrechten en door incidenten die inbreuk doen op dit recht te registreren.

Kerk in Actie en ICCO doen dit werk in coördinatie met ons internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together), dat ook in andere delen van Zuid-Soedan hulp verleent. Wij ondersteunen het werk van twee van deze ACT leden met een bijdrage. Zij delen noodhulp pakketten en voedsel uit, zorgen voor schoon drinkwater, en bieden gezondheidszorg in verschillende delen van het land, waaronder in het district Upper Nile. In een van de kampen waar Kerk in Actie en ICCO met haar lokale partner werkt, heeft een van deze twee ACT partners een gezondheidskliniek. Lokaal vindt zo goede samenwerking en coördinatie plaats. Daarnaast richt de ACT Alliance zich ook op ondersteuning van opvang van vluchtelingen in de omringende landen, zoals Oeganda, Kenia en Ethiopië.

Dutch Relief Alliance

Kerk in Actie is samen met ICCO één van de 12 hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance. Samen krijgen deze organisaties over een periode van drie jaar (2015-2017) € 120 miljoen uit het Relief Fund van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor noodhulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen. Bij elke crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt er samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens stellen de hulporganisaties een gezamenlijk plan van aanpak op, dat wordt ingediend bij het Ministerie. De Dutch Relief Alliance richt zich uitsluitend op de besteding van noodhulpgeld, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar stelt uit het Relief Fund. Daarnaast blijven bijdragen van kerken en particulieren dus hard nodig. Hartelijk dank voor uw steun.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.