Ondersteuning diaconaat in arme regio´s - Nederland

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst?

Verdere informatie over de 3 proefprojecten vindt u bij ´Meer informatie´ hieronder.

Steun dit werk

Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in Nederland vorm te geven? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Diaconaat Nederland' of doneer online. Hartelijk dank!

 

Nodig voor dit werk: € 70.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Deel dit project

Meer Informatie

Oost-Groningen
In Oost-Groningen wordt namens 35 kerken gezocht naar een goede invulling van de diaconale taak. Deze regio kent de hoogste armoedecijfers van Nederland. Er gaat in het najaar van 2019 een verkenner aan de slag om uit te zoeken waar bij kerken de meeste behoefte aan is: wat gebeurt er, waar kunnen diaconieën ondersteund worden, wat zouden juist de kerken kunnen doen in het complexe armoedebeleid dat er in de regio is? Kerken hopen daar een antwoord op te vinden zodat in 2020 mogelijk een diaconaal werker aan de slag kan om daadwerkelijk gestalte te geven aan de diaconale roeping van de kerk.

Limburg
In Limburg zal op 2 plekken een pilot gestart worden.

Roermond
In Roermond wordt een diaken een dag per week vrijgesteld om het diaconale werk van de enige protestantse kerk verder vorm te geven. Hij gaat zich inzetten voor arbeidsmigranten, statushouders, bewoners van het AZC, kinderen in de knel en kwetsbare mensen in de stad. Hij gaat ontmoetingen organiseren en faciliteren. Daarmee hoopt de kerk dat deze kwetsbare groep mensen hun netwerk kan vergroten en daarmee ook hun zelfredzaamheid. Doel van dit traject is om mensen in hun kracht te zetten.

Parkstad
Parkstad is een verzameling van 7 burgerlijke gemeenten. De kerken daar hebben de handen ineen geslagen en willen een diaconale pilot starten. Juist in deze regio waar veel mensen opgroeien in kwetsbare omstandigheden, willen de kerken een rol spelen. Ze zullen zich gaan richten op ontmoetingen in Heerlen in een pop-up locatie: Kom op de soep. an de hand van deze concrete activiteit wordt verder onderzocht wat er nodig is voor de kwetsbare doelgroep en welke rol de kerken daar in kunnen spelen. Vanuit deze verkenning in het najaar van 2019 worden er plannen voor 2020 gemaakt.

Doel van de pilotprojecten

Kerk in Actie hoopt met deze pilotprojecten 2 dingen te bereiken:

  • Kerken aan de randen van Nederland te ondersteunen in hun diaconale werk. Deze kerken zijn klein, hebben weinig middelen en kunnen expertise en financiële middelen zeker gebruiken. Kerk in Actie zoekt daarin ook naar het koppelen van welgestelde kerken aan deze kwetsbare regio’s.

  • Ervaring opdoen met nieuwe vormen van diaconaat door pilots in nieuwe presentieplekken. De toekomst van de kerken in Nederland ziet er zo uit dat steeds meer kerken te maken krijgen met minder taakdragers. Hoe kun je als kerk dan toch je rol spelen in een samenleving die verandert, waar de verschillen tussen arm en rijk, succesvol en kwetsbaar groter worden? Kerk in Actie hoopt van deze pilots te leren en modellen te ontwikkelen voor de toekomst zodat meerdere kerken in het land hier mee aan de slag kunnen.

In 2020 zal Kerk in Actie deze pilots uitbreiden tot 10 plaatsen.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.