Ondersteuning van lokaal gemeentewerk - Palestina

Sabeel heeft een programma, waarin jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken actief deelnemen. Op verschillende manieren wordt de christelijke gemeenschap gewaarborgd.

Bijvoorbeeld door middel van bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties en seminars. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het westen. Daarbij worden ook christenen uit het buitenland uitgenodigd aan hun activiteiten deel te nemen.

Sabeel is ontstaan in reactie op de eerste Intifada in 1990, toen een aantal christenen, predikanten en leken van verschillende Palestijnse kerken, hun geloof wilden verdiepen temidden van zulke turbulente gebeurtenissen. Zij wilden een Sabeel, een weg, scheppen, een bevrijdende boodschap van en voor Palestijnen in de voortdurende verdrukking. Inmiddels is Sabeel uitgegroeid tot een bloeiend oecumenisch instituut.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009110' of doneer online. Hartelijk dank!

 

Nodig voor dit werk: € 25.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Ondersteuning van lokaal gemeentewerk in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog Kinderfeest in Bethlehem

Geschreven op 24 maart 2015

Vorige week vrijdag was het groot feest in Bethlehem. Ruim honderd kinderen uit Bethlehem en Jeruzalem kwamen bij elkaar voor een kinderfeest georganiseerd door Sabeel. Alle kinderen kwamen uit...

Lees dit bericht

Blog Al-Masih qam!

Geschreven op 30 april 2014

The Beatles schalden door de ruimte, afgewisseld met Amazing Grace en Arabische Paasliederen van de Libanese zangeres Fairouz, vertolkt door een Palestijnse band uit Jeruzalem. Dit was Paasdiner...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Sabeel

Sabeel is een Palestijns oecumenisch instituut voor bevrijdingstheologie – een hele mond vol. De organisatie ‘Sabeel’ is opgericht in 1989 door Naim Ateek, die toen Anglicaans predikant was in een kerk in Jeruzalem. In 1989 vond de eerste intifada plaats, een grote opstand van Palestijnen tegen de politiek van de staat Israël. Het was een onrustige periode in het land. Daarbij verkeerde de Palestijnse kerk in zwaar weer. Palestijnse christenen zagen dat sommige christenen in het westen de staat Israël steunden vanwege hun interpretatie van de Bijbel. Israël is het beloofde land en de stichting van de staat Israël was door God gewild. Tegelijkertijd werden met de oprichting van de staat Israël zo’n 750.000 Palestijnen vluchteling in eigen land of in buurlanden. In de jaren die volgden, merkten Palestijnen dat veel christenen in het westen Israël steunden, maar bovendien niet wisten dat er een Palestijnse kerk bestond.
Sabeel is opgericht om de Palestijnse kerk te helpen om de Bijbel opnieuw te lezen: op zo’n manier dat de Bijbel ook ‘goed nieuws’ is voor hen. Samen met anderen ging Naim Ateek in de Bijbel zoeken naar een antwoord op de vraag of het mogelijk was om én Palestijn én christen te zijn. Zijn conclusie: “Het evangelie is alleen goed nieuws als zij mensen daadwerkelijk bevrijding schenkt.” Vanuit deze gedachte heeft Naim Ateek de organisatie Sabeel opgericht om zich daadwerkelijk te kunnen inzetten voor vrede, gerechtigheid en verzoening.
Tegelijkertijd wil Sabeel christenen wereldwijd bewust maken van de moeilijke omstandigheden waarin hun Palestijnse broeders en zusters leven. Het aantal Palestijnse christenen is zeer klein. In 1948 vormden zij nog tien procent van de bevolking. Momenteel is het echter minder dan twee procent en in Gaza zelfs nog minder.

Verschillende lokale programma’s

Sabeel heeft allerlei programma’s opgericht om de Palestijnse christelijke gemeenschap te helpen de Bijbel te leren lezen en toe te passen op hun eigen context. Zo runt Sabeel al een aantal jaren een vrouwenprogramma en een jongerenprogramma. Een van de vrouwen zei: “Doordat ik bij Sabeel zag dat ik als Palestijn niet per se de vijand van God ben, omdat er een conflict is met de staat Israël, heb ik mijn geloof kunnen behouden. Ik heb gezien dat de Bijbel ook goed nieuws is voor mij.” Jongeren lezen met elkaar de Bijbel, bespreken films en ontmoeten elkaar over kerkgrenzen heen. Sabeel is een oecumenisch instituut en organiseert ontmoetingen voor kerkleiders uit verschillende kerkelijke gemeenschappen, evenals interreligieuze bijeenkomsten met islamitische en soms ook joodse leiders.

Internationaal stem geven aan de Palestijnse christenen

Sabeel wil ook internationaal stem geven aan de Palestijnse christenen, zodat christenen in andere landen zien dat er Palestijnse christenen zijn die vaak hun heel eigen kijk hebben op de Bijbel vanuit hun Palestijnse perspectief. Dat doet Sabeel op drie manieren: door het organiseren van internationale conferenties voor theologen over relevante theologische en actuele thema’s, ook organiseren ze reizen waarin ontmoeting met Palestijnse christenen centraal staat en ze gaan actief het gesprek aan over het Israëlisch-Palestijnse conflict en de Bijbel met christenen wereldwijd.

Meer informatie

Bekijk hun website: www.sabeel.org.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.