Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst - India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

 

Doe mee

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'K 009271' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 50.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Sta op voor kansarme kinderen in India!

Geschreven op 09 april 2020

We leven in de stille week, op weg naar Pasen. De straten in Nederland zijn letterlijk nog nooit zo stil geweest in deze periode. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Waar we kunnen blijven we...

Lees dit bericht

Nieuws Gebed uit India vanuit de lockdown

Geschreven op 26 maart 2020

India is sinds dinsdag 24 maart voor een periode van drie weken in lockdown geplaatst. De maatregel is bedoeld om een snelle verspreiding van het coronavirus in te perken. In het tweede grootste...

Lees dit bericht

Nieuws Wat betekent de corona-uitbraak voor Kerk in Actie-partners in Azië?

Geschreven op 19 maart 2020

De gevolgen van het coronavirus dat zich sinds 7 januari 2020 vanuit de Chinese provincie Wuhan in razend tempo over de hele wereld verspreidt, zijn ongekend. De coronacrisis heeft ook...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Voorkomen dat ouders steeds maar verhuizen

Geschreven op 18 oktober 2017

Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, de Bala Bata’s, biedt de Indiase organisatie CARDS huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport aan kinderen van kastelozen ouders. Wat betekenen de...

Lees dit bericht

Blog “Zolang ze maar niet dit werk gaat doen”

Geschreven op 01 mei 2017

Vandaag, 1 mei, is het de Dag van de Arbeid. Ik moet denken aan mijn reis naar India waar ik Ramani ontmoette. Ze werkt van ‘s ochtends tot ‘s avonds voor niet meer dan 3 euro per dag. Waarom?...

Lees dit bericht

Blog De kerkbalans in India!

Geschreven door Tom Kolsters op 26 januari 2017

Afgelopen oktober was ik in India voor projectbezoeken. Het eerste project dat ik bezocht was Cards: onderwijs voor Dalitkinderen. Een gebeurtenis tijdens het projectbezoek bij Cards doet me denken...

Lees dit bericht

Blog Het geheim van de Bala Bata’s

Geschreven door Tom Kolsters op 25 oktober 2016

In totaal heeft CARDS 250 BalaBata’s*. Uitgaande van 30 kinderen per Bala Bata bereikt dit programma 7500 kinderen in het Gunturgebied in India. Door wie wordt zo een Bala Bata nu geleid? Wat is nu...

Lees dit bericht

Blog Een BalaWatta?

Geschreven door Tom Kolsters op 24 oktober 2016

Je naam is Venkateswalu, je bent 10 jaar oud, woont in het Guntur-gebied in India en behoort tot de Dalits (de kastelozen). Je wordt ook wel de onaanraakbare genoemd.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Angeli’s kinderen hebben nu een goede baan

Geschreven op 28 april 2016

Angeli is Dalit en werkt op het land. Haar man is busconducteur, maar nu werkloos. Ze is heel blij dat haar kinderen destijds met hulp van CARDS verder konden leren. Ze vertelt er andere moeders...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

India telt bijna 1,2 miljard mensen, van wie slechts drie procent christen is. Het overgrote deel van de bevolking is hindoe (81 procent). Het hindoeïsme kent het kastenstelsel, een systeem dat mensen op basis van hun afkomst onderverdeelt in een rangorde van ongelijke sociale groepen (kasten). De ‘hogere’ of dominante kasten zijn ‘rein’ en hebben de meeste rechten en de minste plichten, de ’lagere’ kasten zijn ‘onrein’ en hebben veel plichten maar nauwelijks rechten. 

Dalits of onaanraakbaren

Kastelozen vallen buiten het kastenstelsel. Ze staan dus nog lager op de maatschappelijke ladder dan de allerlaagste kaste. Ze worden ook wel onaanraakbaren of dalits genoemd, wat vertrapten of verdrukten betekent. Volgens de Indiase wetgeving hebben zij dezelfde rechten als andere groepen in de samenleving. Maar in de praktijk worden ze stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld. Vaak zitten dalit-kinderen op school apart van hun klasgenootjes en moeten zij de klusjes opknappen. Hun schoolperiode wordt daardoor een lijdensweg en vaak maken ze de school niet af. Ook halen ouders noodgedwongen hun kinderen van school omdat de kinderen bij moeten dragen aan het schamele gezinsinkomen. Slechts de helft leert lezen en schrijven (algemeen in India is dit ruim zeventig procent). Maar ook op andere terreinen van het leven worden de dalits aan de kant gezet. Ze zijn vaak niet welkom in dorpen en huizen van niet-dalits, ze worden uitgebuit in zwaar en slecht betaald werk, vrouwen en meisjes lopen een verhoogd risico op seksueel misbruik en als dalits het slachtoffer zijn van een misdrijf, laat de rechter de dader nogal eens vrijuit gaan.

Elk jaar 7200 kinderen onderwijs bieden 

‘Verander een generatie om de maatschappij te veranderen, is het motto van CARDS. Daarom richt CARDS zich vooral op het onderwijs om de dalits vooruit te helpen in de Indiase samenleving. De hulp van Kerk in Actie wordt ingezet in Gunturdistrict. In vier jaar wil CARDS 180 Bala Bata’s realiseren in 160 dorpen, elk jaar zullen ongeveer 7200 nieuwe kinderen daar gebruik van maken. Met de hulp van CARDS stroomt een groot deel van de kinderen door naar het middelbaar onderwijs. In Gunturdistrict werkt CARDS in acht subdistricten, vooral aan de kust en bij de Krisna rivier. Hier zijn de mensen extra kwetsbaar vanwege dreigende overstromingen en problemen in de visserij industrie. Bij de Krisna rivier wonen de mensen ook op eilanden in de rivier. De uitdaging om kinderen naar school te laten gaan is hier extra groot.

Bala Bata

CARDS biedt de kinderen een onderwijsprogramma, als aanvulling op het reguliere overheidsonderwijs. Voor en na schooltijd komen de kinderen bij elkaar voor extra activiteiten. Ze doen dat in de Bala Bata (letterlijk ‘de weg van de kinderen’). CARDS heeft jonge mensen getraind die de ouders bewust maken van het belang om kinderen naar school te sturen. Ook helpen ze de kinderen bij het schoolwerk en overleggen ze met de docenten van de school over de voortgang van de leerlingen. De werkvormen in de Bala Bata’s zijn speels. Er wordt veel traditionele zang en dans gebruikt. De kinderen leren dat het belangrijk is om schoon op school te verschijnen en zich goed te gedragen. Aanvankelijk waren de onderwijzers van de overheidsscholen sceptisch over dit initiatief, maar inmiddels zijn ze zeer positief. De kinderen presteren beduidend beter en maken veel vaker de school af.

Vervolgonderwijs

De vrijwilligers van CARDS helpen de kinderen ook om een plek te krijgen in het vervolgonderwijs. De overheid stelt een beperkt aantal plaatsen ter beschikking. Toegang tot dit onderwijs moet online worden aangevraagd, iets wat veel gezinnen en ook leerkrachten niet lukt. De vrijwilligers van CARDS zorgen samen met de school en de ouders voor deze aanvraag. Hierdoor neemt het aantal kinderen uit dalit-en andere achtergestelde groepen die ook de 2e fase van het onderwijs afmaken toe. 

Meer inkomen

Vanuit de Bala Bata’s wordt ook gewerkt aan de verbetering van de levensomstandigheden van de gezinnen. Ze krijgen zaden voor een eigen moestuin, zodat er meer te eten is. En soms kan er zelfs groente verkocht worden. Geen reden meer dus voor de ouders om de kinderen van school te halen en te laten werken. Ook brengt CARDS vrouwen bij elkaaar in zelfhelpgroepen en helpt CARDS vrouwen leningen aan te vragen waarmee ze op nieuwe manieren een inkomen kunnen verdienen. Veel dalits hebben geen weet van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Zo kunnen sommige gezinnen aanspraak maken op een basisverzekering voor medische kosten, voor weduwen is er een kleine voorziening en er zijn ‘voedsel voor werk’ projecten. CARDS wijst de mensen op deze voorzieningen.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.