Opvang en hulp voor ontheemden - Colombia

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Ga najaar 2020 mee op reis naar Colombia.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 70.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Opvang en hulp voor ontheemden in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Niet bij de pakken neerzitten

Geschreven op 12 juni 2020

In Colombia komen elke dag mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Wanhopig vluchten ze naar de hoofdstad Bogotá. Mencoldes, partner van Kerk in Actie,...

Lees dit bericht

Nieuws Help een stille coronaramp in Colombia voorkomen

Geschreven op 07 mei 2020

In Colombia lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet...

Lees dit bericht

Nieuws Corona in Latijns-Amerika: het ergste moet nog komen

Geschreven op 16 april 2020

Lang bleef Latijns-Amerika het ergste coronaleed gespaard, maar sinds maart houdt het virus ook hier gehoorlijk huis. Het Zuid-Amerikaanse Ecuador lijkt het ‘Wuhan van Latijns-Amerika’: de doden...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Kracht in tegenspoed

Geschreven op 11 juni 2018

Mayra Alexandra (25) en haar gezin hebben een loodzware tijd achter de rug. Haar man werd slachtoffer van een aanslag in Cúcuta, een plaats ten noorden van Santander. Hij verloor zijn baan en...

Lees dit bericht

Reisverslag Ontmoetingen in Soacha

Geschreven door Linda Zuidhof op 17 oktober 2015

Het werk van Mencoldes heeft een grote impact in de voorstad van Bogotá, Soacha. Deze stad is verdeeld in 6 wijken, waarvan nummer 4 en 6 als het meest gevaarlijk worden beschreven. Omdat hier...

Lees dit bericht

Reisverslag Hoop

Geschreven door Linda Zuidhof op 17 oktober 2015

Wat betekent hoop voor jou? Hoe geef je hoop aan mensen die ontheemd zijn? Partnerorganisatie van Kerk in Actie Mencoldes geeft hoop aan mensen in Colombia.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Amparo

Geschreven op 19 april 2014

Amparo liet alles achter en vluchtte met haar kinderen naar Bogota. Daar kwam ze in contact met Mencoldes.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Het Zuid-Amerikaanse land Colombia is ongeveer 27 keer groter dan Nederland en heeft ruim 43 miljoen inwoners. De hoofdstad is Bogotá. De bevolking is overwegend Rooms- katholiek. In Colombia worden behalve Spaans verschillende inheemse talen gesproken.

Burgeroorlog

Het land kent een bloedige geschiedenis. In de tweede helft van de 20e eeuw leiden sociaal-economische tegenstellingen tot een bloedig conflict tussen linkse guerillabewegingen en de staat. In de jaren tachtig organiseren grootgrondbezitters paramilitaire milities om hun belangen te verdedigen. Deze paramilitairen vormen al snel het speerpunt in de oorlog tegen de gewapende oppositie. In snel tempo verdrijven ze de guerilla’s uit veel gebieden. De paramilitairen krijgen niet alleen militaire controle, maar ook politieke controle in tientallen steden. De paramilitairen voeren een vuile oorlog en krijgen grotendeels de controle op de productie van en handel in cocaïne. De guerilla handelt ook in cocaïne en ontvoert belangrijke personen. De drugshandel en het losgeld bij ontvoeringen leveren hen geld op om de burgeroorlog te kunnen financieren.

Strijd om de grond

Toch is de oorlog in Colombia niet alleen een probleem van cocaïnehandel en ontvoering. De verschillende gewapende partijen buiten ook de landbouwgrond uit en andere natuurlijke bronnen, zoals olie, hout, mineralen en palmolie. Het conflict in Colombia heeft zijn wortels in de toenemend sociale en economische onrechtvaardigheid. Ook privatisering van de overheidsdiensten hebben tot verdere verpaupering van de bevolking geleid. Al deze factoren zijn een voedingsbodem voor het voortdurende conflict.

Strijd tegen drugshandel

In ruil voor een actieve bestrijding van de handel in drugs kan de regering van Colombia op Amerikaanse steun rekenen. De VS financieren in dat kader de uitgaven die de Colombiaanse regering doet om de teelt en handel in coca te verbieden. Met name de burgerbevolking op het platteland is het grootste slachtoffer van het geweld in het land. Duizenden mensen moeten hun grond verlaten. Colombia heeft jaarlijks het hoogste aantal nieuwe ontheemden ter wereld.

Ontheemden

Een mensenleven is niet veel waard in Colombia. Per dag komen er door politiek geweld twintig mensen om het leven. Daarnaast vinden er veel ontvoeringen plaats voor losgeld. In feite wordt de bevolking door de burgeroorlog permanent in gijzeling gehouden. Gebieden die de ene keer in handen zijn van de marxistische guerrilla’s kunnen opeens in handen vallen van de paramilitaire groeperingen. Een maand later kan het weer andersom zijn. De burgerbevolking zit er tussenin en heeft dan van de een, dan van de ander te lijden. Hele dorpen worden ontruimd. De bewoners moeten binnen een dag hun biezen pakken, anders worden ze met geweld verdreven. Binnen Colombia zijn naar schatting drie en een half miljoen mensen van huis en haard verdreven. In hun eigen land zijn zij op de vlucht, de meesten zijn vrouwen en kinderen. De paramilitaire groepen verjagen mensen bewust als strategie om land te onteigenen. In de afgelopen jaren zijn er op deze manier grote palmolieplantages ontstaan. Een landhervorming ten gunste van een kleine elite. Deze strategie bemoeilijkt een oplossing van dit vluchtelingenprobleem want de ontheemden hebben geen eigen grond meer om naar terug te keren.

Sloppenwijken

De meeste ontheemden van het platteland vestigen zich in de sloppenwijken van de grote steden. Daar komen ze in slechte omstandigheden terecht. De huisvesting, de voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen en openbaar vervoer en de werkgelegenheid schieten tekort. De maatregelen die de overheid neemt zijn volstrekt onvoldoende. Het zijn vooral kerken en particuliere organisaties die opkomen voor de ontheemden. Eén van die organisaties is Mencoldes, een organisatie die is opgericht en geleid wordt door Mennonieten.

Mencoldes

Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor de gemarginaliseerden in Colombia. Sinds 1996 richt de organisatie zich specifiek op de vluchtelingen van het platteland. De medewerkers proberen de nieuw aangekomen vluchtelingen zo goed mogelijk een eerste opvang te bieden. In Bogotá komen jaarlijks zo’n 30.000 vluchtelingen van het platteland, wat betekent dat er per dag 30 à 40 gezinnen opgevangen moeten worden. Vaak zijn de verdrevenen er slecht aan toe. Sommigen zijn ternauwernood ontsnapt aan de dood. Ze verkeren in shock of zijn zwaar getraumatiseerd. Mencoldes probeert de ontheemden, na de eerste opvang, weer een toekomstperspectief te geven. De organisatie heeft een eigen opvangcapaciteit voor de vluchtelingen van het platteland. Helaas kunnen ze geen structurele oplossing bieden voor de miljoenen ontheemden. Dat zou onbetaalbaar zijn. Daarom zoekt Mencoldes andere oplossingen.

Weerbaar

De organisatie richt zich daarom niet alleen meer op het lenigen van de materiële nood, maar legt in toenemende mate nadruk op het weerbaarder maken van de ontheemden. ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Dat is kort gezegd de filosofie achter de projecten van Mencoldes. Dit betekent onder meer dat veel aandacht wordt geschonken aan de zelforganisatie. Mensen moeten leren opkomen voor hun rechten en weten ze hoe ze hun eigen overheid om hulp moeten vragen.

Eigenwaarde

In verschillende trainingscentra heeft Mencoldes een serie cursussen ontwikkeld speciaal voor de ontheemden. Vaak draait het om cursussen die mensen helpen om hun eigen brood te verdienen. Zo zijn er beroepsopleidingen voor naaisters, bouwvakkers en monteurs. Een opmerkelijke, meer algemene cursus is erop gericht het zelfvertrouwen van vrouwen te vergroten. Door de traumatische ervaringen op het platteland en de vaak weinig gastvrije houding van de stedelingen, kampen veel vrouwen met gevoelens van schuld en nutteloosheid. Via onder meer intensieve praatsessies probeert Mencoldes de vrouwen weer gevoel van eigenwaarde te geven.

Psychosociale hulp voor de jeugd

Dat ook kinderen en jongeren het slachtoffer zijn van de complexe situatie in Colombia is duidelijk. Mencoldes ondersteunt, naast haar andere activiteiten, kinderen en jongeren met psychosociale hulp, zodat ze hun opgelopen (oorlogs)trauma’s kunnen verwerken. Ook krijgen de kinderen en jongeren perspectief op een betere toekomst door opleidingen en trainingen.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.