Verlaat de gevangenis....en dan - Nederland

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie. 

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Met een woon- en werkprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Wilt u meer weten over dit project? Bekijk dan hier de films over Ricardo en Erik-Jan, waarin zij hun persoonlijke verhaal vertellen.

 

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 060110' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 20.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Verlaat de gevangenis....en dan in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Gerry bezoekt gevangenen: ┤Je bent de brug naar de buitenwereld┤

Geschreven op 11 maart 2019

In Giessenburg en Giessen-Oudekerk zijn ruim 30 kerkelijke vrijwilligers actief in en voor gedetineerden in de gevangenissen van Dordrecht en Krimpen. Zij bezoeken gedetineerden, helpen tijdens de...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Kerk in Actie geeft speciale steun voor:

Bezoekvrijwilligers in de gevangenissen

Bijna 1.600 vrijwilligers van Exodus ondersteunen jaarlijks ruim 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De – veelal uit kerken afkomstige – vrijwilligers zijn in heel Nederland actief. Zij werken in de Exodushuizen, binnen en buiten de gevangenissen. De steun is speciaal voor vrijwilligers die gevangenissen bezoeken. Exodus biedt deze vrijwilligers voorlichting en training (bv. een cursus over afstand en nabijheid). Tevens biedt Exodus hulp bij het werven van nieuwe vrijwilligers.

Het Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD)

Het ‘Ouders, Kinderen en Detentieproject’ (OKD) is oorspronkelijk opgezet door de reclassering, daarna wegbezuinigd en vervolgens opgepakt door Exodus. Het uitbreiden van een netwerk voor dit project is een van de doelen die Exodus zich gesteld heeft. Het OKD-project maakt het mogelijk dat kinderen hun gedetineerde vader of moeder kunnen bezoeken, zonder dat daar de partner van de gedetineerde bij aanwezig is. Dat is belangrijk, want als de partner van de gedetineerde er wel bij is, gaat alle aandacht van de partners naar elkaar uit en is er weinig contact met de kinderen. Ruim honderd vrijwilligers brengen de kinderen naar hun gedetineerde vader of moeder toe, halen ze weer op, drinken soms nog ergens een glaasje limonade en brengen de kinderen vervolgens weer naar huis. Jaarlijks zijn er rond de tweehonderd contacten tussen kinderen en hun ouder.

Het bezoekwerk in de gevangenis en het onderhouden van het contact tussen een gedetineerde vader of moeder en zijn/haar kind is diaconaal werk van grote waarde. Het maakt de kans op een goede terugkeer naar de samenleving groter.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.