Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid - India

In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen aan het werk. De arbeidsbevolking bestaat voor bijna vier procent uit kinderen onder de 14 jaar. Kinderen werken onder meer in de bouw, de kledingindustrie, de horeca, in steengroeven of doen huishoudelijk werk. Maar de meeste werkende kinderen (85%) zijn actief in de landbouw. Ze werken daar vaak onder zware omstandigheden met grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling.

De organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te krijgen. In totaal gaat het om 6.160 gezinnen, vooral uit de lagere kasten en kastelozen (Dalits). Elk kind moet kunnen genieten van zijn of haar kindertijd!

Wat kan CASA met uw bijdrage doen?

  • Schoolgeld voor een kind is 6,60 euro.
  • Een voorlichtingsbijeenkomst over kinderrechten kost 40 euro.
  • Voor 80 euro krijgen 25 kinderen een maand lang overbruggingsonderwijs.
  • Een vaktraining voor een jongere kost 83 euro.
  • Voor 94 euro krijgen kinderen 1 maand lang een warme maaltijd op school.
  • Lesmateriaal voor 1 school kost 199 euro.

Doe mee

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'K 00500' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 60.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws In India gaan steeds meer kinderen naar school

Geschreven op 20 november 2018

Vandaag is het de Dag van de Kinderrechten. Een belangrijk recht is het recht op onderwijs. Goed nieuws uit India, waar inmiddels 95 procent van kinderen ingeschreven staan op een school. De grote...

Lees dit bericht

Nieuws Chennarao wil veiligheidsagent worden

Geschreven op 26 september 2018

Chennarao hoeft nog maar ťťn jaar naar school om zijn eindexamen van de middelbare school te halen. Hij gaat nu naar de schakelklas van CASA.

Lees dit bericht

Nieuws Overstromingen India: 350 doden en 900.000 mensen getroffen

Geschreven op 21 augustus 2018

In de Zuid-Indiase deelstaat Kerala zorgen overstromingen voor veel slachtoffers. Circa 900.000 mensen zijn ontheemd geraakt en ondergebracht in noodonderkomens en 350 mensen overleden. Ruim...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Veera leert voor elektricien

Geschreven op 16 april 2018

Veera wil er graag voor zorgen dat zijn gezin het goed heeft. Daarom is hij nu parttime en volgt hij een cursus voor elektricien.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Sumathi wil pas trouwen als ze 24 is

Geschreven op 06 september 2017

Sumathi heeft de middelbare school net afgerond. Ze volgt bij CASA een vakopleiding om kleding te leren maken. Haar ouders hebben ingestemd, dat ze niet jong hoeft te trouwen. Nu heeft ze veel meer...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal CASA geeft vrouwen vaktrainingen

Geschreven op 09 augustus 2017

Twee keer per dag komt een groep van vijftien vrouwen bij elkaar in een kleine katholieke kerk. De ene groep komt de ochtenden. De andere groep de middagen. In totaal volgen dertig vrouwen de naai-...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Verschil tussen ouders helpen en kinderarbeid

Veel kinderen die op het platteland opgroeien helpen hun ouders op het land of in het huishouden. Af en toe helpen kan geen kwaad, maar als kinderen daardoor (delen van het jaar) niet meer naar school kunnen, dan is er sprake van kinderarbeid. Het komt vooral voor bij ouders die niet opgeleid zijn en op korte termijn aanvulling op hun inkomen nodig hebben. Kinderen stoppen met school om voor deze aanvulling te zorgen. Als kinderen met school stoppen ondernemen de scholen en de overheid meestal geen actie. Veel scholen houden de afwezigheid van kinderen niet goed bij. Bij schooluitval speelt bovendien mee dat de Indiase samenleving steeds individualistischer wordt. Grootouders, buren en dorpsleiders zijn minder dan voorheen betrokken bij de opvoeding van kinderen. Ook zij trekken niet altijd aan de bel als een kind niet langer naar school gaat.

CASA helpt kinderen naar school

Partnerorganisatie CASA wil dat kinderen stoppen met werken en terug gaan naar school. CASA staat voor Church’s Auxiliary for Social Action (Kerkelijke Hulporganisatie voor Sociale Actie). De organisatie is in 1947 opgericht door 24 protestantse en orthodoxe kerken in India voor sociale ontwikkeling en om onrecht en uitbuiting van de meest kwetsbaren (waaronder kinderen) tegen te gaan. Sinds 1998 zet CASA zich in tegen kinderarbeid en helpt de organisatie kinderen terug naar school. Volgens CASA is ieder kind een geschenk van God en een aanwinst voor de samenleving. Kinderen moeten in vrijheid en waardigheid kunnen opgroeien in een veilige omgeving en hebben recht op het allerbeste wat de samenleving te bieden heeft. CASA wil kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen en te ontplooien en heeft ontdekt dat het belangrijk is om de hele gemeenschap bij dit proces te betrekken.

Wat doet CASA om dorpen kinderarbeid-vrij te krijgen?

CASA werkt in 23 dorpen in Tamil Nadu en in 25 dorpen in Andra Pradesh aan kinderarbeidvrije zones. Samen met de gemeenschap wil CASA deze 48 dorpen kinderarbeidvrij maken en ervoor zorgen dat in deze dorpen de Rechten van het Kind bekend zijn en nageleefd worden. CASA biedt de volgende activiteiten.

Overbruggingsscholen
CASA heeft negen overbruggingsscholen voor werkende kinderen tot 15 jaar. Werkende kinderen hebben vaak een onderwijsachterstand opgelopen. Op deze scholen volgen zij spelenderwijs lessen die aansluiten bij hun eigen leefwereld. Kinderen krijgen er vier maanden les van 9.30 tot 15.30 uur en eten op school. Daarna stappen ze over naar een gewone school. Vrijwilligers van CASA blijven hen intensief begeleiden, zodat ze niet opnieuw uitvallen.

Vaktrainingen
Jongeren van 15 jaar of ouder kunnen in acht centra vaktrainingen volgen. In vier maanden tijd worden zij opgeleid tot bijvoorbeeld elektricien, naaister of computertechnicus. CASA helpt hen vervolgens met gereedschap of materiaal en begeleidt hen bij het zoeken naar werk.

Bijles
Kinderen die op school moeilijk mee kunnen komen, krijgen extra ondersteuning. Veel kinderen hebben thuis geen (aparte) ruimte of licht om huiswerk te maken of te lezen. CASA heeft zeven centra waar kinderen bijles krijgen, huiswerk kunnen maken en via coaching weer zelfvertrouwen krijgen. Zo helpt CASA schooluitval te voorkomen.

Inkomensprojecten voor ouders
Omdat de inkomsten van kinderen die teruggaan naar school wegvallen, ondersteunt CASA hun ouders om extra geld te verdienen. Ze krijgen bijvoorbeeld geiten, zodat ze melk en kaas kunnen verkopen.

Bewustwording en training voor hele gemeenschap
De medewerkers van CASA organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, dorpsleiders en de hele gemeenschap. Ze vertellen over de rechten van het kind, de kwetsbare positie van meisjes (bijvoorbeeld als ze te jong trouwen) en het belang van onderwijs. CASA moedigt de dorpsgemeenschap aan te kiezen voor onderwijs en kinderarbeid tegen te gaan.

Oprichten van kinderraden en vrouwen- en jeugdgroepen
Om echt een proces van verandering in gang te zetten en kinderarbeid te stoppen, stimuleert CASA ieder dorp om kinderraden, vrouwen- en jeugdgroepen op te richten. Via deze groepen leren kinderen, jongeren en vrouwen hun mening te vormen en daarvoor uit te komen. Ook leren ze over leiderschap, besluitvorming en bestuur.

Netwerken en lobby
Tot slot brengt CASA alle groepen uit de 48 dorpen en andere maatschappelijke organisaties met elkaar in contact om samen een vuist te kunnen maken tegen de overheid. Ze eisen bijvoorbeeld dat de overheid harder optreedt tegen bedrijven waar kinderarbeid plaatsvindt.

Namens CASA en de kinderen uit de 48 dorpen waar CASA werkt bedankt voor uw steun voor dit werk!

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.