Rabbi's voor mensenrechten - IsraŽl

Juist vanuit de Joodse waarden van recht en gelijkheid is het nodig om op te komen voor de rechten van alle inwoners van IsraŽl en de Palestijnse gebieden. Dat is het uitgangspunt van de beweging Rabbis for Human Rights (Rabbiís voor mensenrechten).

Rabbis for Human Rights willen de traditionele zorg voor vreemdelingen en zwakkeren in de samenleving effectief stem geven in de Joods-Israëlische gemeenschap. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor de beweging. Zo hebben ze een onderwijsprogramma voor dialoog binnen en tussen religies op scholen en universiteiten en militaire vooropleidingen voor dienstplichtigen. Ze steunen de samenwerking tussen arme Palestijnen en Russisch-Joodse immigranten in Wadi Ara waar de mensen samen werken aan verbetering van hun leefomstandigheden. Ook hebben ze een mensenrechtenprogramma in de Palestijnse gebieden (inclusief Oost-Jeruzalem). 

Voor Kerk in Actie is het werk van Rabbi’s for Human Rights een heel goed voorbeeld van het noodzakelijke bouwen aan bruggen tussen de Israëlische en de Palestijnse gemeenschappen.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 011891' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 30.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Rabbi's voor mensenrechten in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Mensenrechten als geloofszaak

Rabbis for Human Rights werd in 1988 opgericht. Meer dan 100 rabbi’s en rabbinale studenten zijn er lid van. Daaronder vertegenwoordigers van tal van joodse gezindten, van liberaal tot zeer orthodox, zowel vernieuwers als behoudende rabbi's. Allemaal zijn het Israëlische burgers. Er zijn rabbi’s bij die nationale bekendheid hebben in Israël, terwijl anderen zich beperken tot een lokale Joodse gemeenschap, of hebben gekozen voor een rol in het Israëlische onderwijs.

De beweging Rabbis for Human Rights vormt een bekende stem in Israël, die regelmatig in de media in en buiten Israël wordt geciteerd. Ze houden zich bezig met armoede, de minderheden en de problemen van migrantenarbeiders in Israël maar ook met de situatie van de Palestijnen. Daarbij houden ze zich bezig met de mensenrechtensituatie in Israël zelf en in de bezette Palestijnse gebieden. Ze zetten zich ook in voor vrouwenrechten.

Het werk van Rabbis for Human Rights doet een appèl op de Zionistische waarden van recht en gelijkheid, zoals die ook zijn uitgesproken in Israëls onafhankelijkheidsverklaring. Vanuit die houding stellen ze stilzwijgende medewerking aan mensenrechtenschendingen door Joodse burgers en militairen aan de kaak en zetten autoriteiten onder druk om maatregelen te nemen wanneer rechten worden geschonden. Naast dit werk tegen schendingen van mensenrechten houdt Rabbis for Human Rights zich ook bezig met het ontwikkelen van een authentiek humanistisch verstaan van de joodse traditie, en gaat daarmee in tegen de dominante nationalistische uitleg van het judaïsme.  Rabbi’s for Human Rights heeft een bestuur bestaande uit gekozen bestuurders en een klein kantoor in West-Jeruzalem. Er zijn ondersteunende groepen in de USA en in de UK.

Partnerschappen voor gerechtigheid

Rabbis for Human Rights laat het niet bij mooie woorden maar bevordert echte partnerschappen voor gerechtigheid. Daartoe coachen ze ook joodse groepen, waarbij ze laten zien hoe de Verklaring van de Rechten van de Mens aansluit bij de religieuze basisteksten van jodendom, christendom en islam, en zelfs ook bij Zionistische basisteksten. Vervolgens laten ze zien wat voor consequenties dat heeft voor de wijze waarop Joden en Palestijnen met elkaar om zouden moeten gaan, en hoe ze het voor elkaar op zouden kunnen nemen wanneer overheden een loopje nemen met die mensenrechten. Ze gaan daar ver in, omdat ze het werken aan mensenrechten als een religieuze verplichting zien. Voor veel Joodse jongeren is dat een volstrekt nieuw gezichtspunt.

Programma's

Het werk van Rabbis for Human Rights omvat onder andere:

1. Een onderwijsprogramma voor dialoog binnen en tussen religies, en onderwijs op scholen en aan universiteiten. Een belangrijk element is het onderwijs op aan de militaire voor-opleidingen. Hier krijgen jaarlijks 400 á 800 aanstaande dienstplichtigen les over Torah en mensenrechten, worden ze bewust gemaakt van het belang daarvan, en laten ze zien hoe mensenrechten verworteld zijn in de Joodse religieuze erfenis.

2. Een sociaal-economische programma (sociaal-economische rechten) omvat allerlei samenwerking tussen Palestijnse en Joodse gemeenschappen zoals in Wadi Ara. In deze Israëlische plaats werken arme Russisch-Joodse immigranten samen met Palestijnse inwoners. Zo werken de armen uit beide gemeenschappen samen aan verbetering van hun leefomstandigheden.

3. Een mensenrechtenprogramma in de Palestijnse gebieden (inclusief Oost-Jeruzalem).

Via de website van Rabbis for Human Rights kunt u zich abonneren op berichten over hun werk.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.