School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid - Oekra´ne

Thema Kinderen in de knel Onderwijs Kinderen

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 29 november 2020.

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekra´ne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. 

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Bekijk de film over de School van onze Dromen.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 014627' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 10.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws De impact van de coronacrisis in Oost-Europa

Geschreven op 20 maart 2020

De gevolgen van het coronavirus dat zich sinds 7 januari 2020 vanuit de Chinese provincie Wuhan in razend tempo over de hele wereld verspreidt, zijn ongekend. De coronacrisis gaat ook MoldaviŰ en...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Hoe de school in Vynnyky een thuis werd voor Julia

Geschreven op 24 mei 2018

Julia Charychanska werd geboren in Lviv, Oekra´ne als 2e kind van de familie. Haar zus Martha is 13 jaar ouder. Haar vader was weinig thuis en haar moeder zocht toevlucht in de drank. Goede...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Hoe de School van Onze Dromen Iryna haar dromen teruggaf

Geschreven op 22 maart 2018

Leerlingen van de school van Onze Dromen in Vynnyky hebben vaak geen makkelijke jeugd en komen uit een moeilijke thuissituatie. Docenten van de school zetten zich in om al deze kwetsbare kinderen...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Solomia droomt ervan om zangeres te worden

Geschreven op 22 maart 2018

De school van Onze Dromen in Vynnyky wil al haar leerlingen een veilige, schone en vrolijke leefomgeving bieden. Docenten zetten zich om, naast het geven van lessen, leerlingen een fijne schooltijd...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Roman droomt van een goede toekomst in Oekra´ne

Geschreven op 09 januari 2018

Oekra´ne telt veel staatsinternaten, waar kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar school gaan. Ongezond eten, slechte medische zorg en het ontbreken van liefdevolle aandacht van docenten is...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Kinderen werden mentaal verwaarloosd

De School of our Dream Vynnyky werd in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd.

Personeel leert liefdevol opvoeden

Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid.

Opvoeden met meer zorg en aandacht

Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.