Sterke kerken op het platteland - Nicaragua

In de kleine, christelijke geloofsgemeenschappen op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt maar twee keer per jaar een voorganger langs. Het eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben echter maar weinig bijbelkennis. De organisatie Teyocoyani leidt hen op voor het kerkenwerk.

Medewerkers van Teyocoyani bezoeken de gemeenschappen en geven trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen en groeien de gemeenten zichtbaar. Kerkleden leren met conflicten omgaan en hoe ze elkaar en anderen in hun omgeving kunnen helpen.

Niet alleen de lekenleiders worden getraind, maar de medewerkers van Teyocoyani komen ook naar de dorpen toe. Gedurende drie tot zes jaar vinden er in de dorpen twee of drie cursussen van een paar dagen plaats. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom wordt aan gemeenteleden geleerd hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. Mensen die een training gevolgd hebben, besluiten vaak zich in te zetten voor de eigen omgeving.

Steun dit werk

Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009170’ of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 29.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Sterke kerken op het platteland in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Corona in Latijns-Amerika: het ergste moet nog komen

Geschreven op 16 april 2020

Lang bleef Latijns-Amerika het ergste coronaleed gespaard, maar sinds maart houdt het virus ook hier gehoorlijk huis. Het Zuid-Amerikaanse Ecuador lijkt het ‘Wuhan van Latijns-Amerika’: de doden...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

De Nicaraguaanse organisatie Teyocoyani bestaat al ruim vijfentwintig jaar en verzorgt bijbels theologische cursussen voor kerkleden. In veel kleine en afgelegen dorpen in Nicaragua komt de pastor of predikant maar enkele malen per jaar langs en zijn de kerkleden zelf verantwoordelijk voor de diensten en het pastorale werk. Teyocoyani organiseert trainingen en cursussen voor de catechisten en pastoraal werkers zodat zij beter toegerust zijn voor hun werk. De naam van de organisatie is mooi gekozen: teyocoyani is een woord uit het Nahuatl, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Midden-Amerika, en betekent ‘smid (of bewerker) van mensen’. En dat is precies was Teyocoyani doet: mensen helpen hun vaak verborgen talenten te ontwikkelen. Zoals een smid de schoonheid uit een ruw stuk metaal te voorschijn haalt.

Teyocoyani verzorgt verschillende cursussen. Jaarlijks worden er ongeveer veertig gegeven. Die duren een week en vinden plaats in de dorpen in de kerk. In totaal nemen jaarlijks ruim drieduizend mensen deel aan de cursussen, een derde van hen zijn vrouwen. Dit laatste is belangrijk voor het versterken van de positie van vrouwen in de kerk. Traditioneel gezien is de rol van vrouwen vaak nog ondergeschikt, maar tijdens de cursussen van Teyocoyani groeien de vrouwen in eigenwaarde en zelfbewustzijn. Met een speciaal programma schenkt Teyocoyani aandacht aan vrouwen en gender. Daarnaast organiseert het team van Teyocoyani twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst waar cursisten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit wordt door de deelnemers als heel positief ervaren. Zoals een van hen, Esteban Monzón, na afloop zei: “Wat we hier nodig hebben is intellectuele ontwikkeling middels kennis en onderricht die de noodzakelijke basis vormt om de situatie in Nicaragua te verbeteren.”

De cursussen betreffen uiteenlopende onderwerpen, gericht op bijbelkennis, op pastorale zorg of op het geven van catechisatie. Veel onderwerpen worden over een periode van meerdere jaren behandeld en het is goed te zien in de verslagen dat veel van de kerkelijke kaderleden jaar na jaar terug blijven komen voor een vervolgtraining.

De methodes die Teyocoyani gebruikt zijn ontwikkeld in Latijns-Amerika en sluiten goed aan bij de context van het Nicaraguaanse platteland. Maar dat veel van het cursusmateriaal ook universeel geldend is toont de onderstaande beschrijving van een van de methodes voor bijbellezen: De tekst is als een bloem in de knop. Hij heeft veel blaadjes, maar die zie je pas wanneer ze stapje voor stapje open gaan. En pas wanneer alle blaadjes open zijn kunnen we ten volle van de bloem, haar schoonheid en geur, genieten. Zo gaat het ook bij het bestuderen van een bijbeltekst: het eerste bloemblaadje is het lezen van de tekst, bij het tweede blaadje probeer je verbanden te leggen met je persoonlijk leven of de maatschappij. Bij het derde bloemblaadje stel je vragen: wat wilde de tekst zeggen in de tijd dat hij geschreven werd, wat doet de tekst met mij, werpt hij een nieuw licht op dingen? Verandert de tekst onze kijk op de werkelijkheid? Het vierde en laatste bloemblaadje opent zich wanneer we het verhaal niet alleen in onze eigen woorden navertellen, maar ook een nieuw verhaal maken voor de huidige tijd, trouw blijvend aan de boodschap van de tekst.

Meer informatie is te vinden op de website en de facebookpagina van Teyocoyani.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.