Straatpastoraat in Amsterdam - Nederland

Het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie Amsterdam is er voor dak- en thuislozen.

In Nederland zijn veel dak- en thuislozen. Mensen die op straat leven, ergens een hutje hebben gebouwd, gebruik maken van de opvang of een tijdelijk bed vinden bij vrienden of familie. Het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie Amsterdam is er voor hen.

Op straat leven betekent constant bezig zijn met overleven. Je moet op zoek naar eten, kleding, geld en een slaapplek. Het is een zwaar bestaan. Eenzaamheid en stress zijn van alledag. De gemeentelijke instellingen in Amsterdam doen al veel voor daklozen. Het straatpastoraat biedt daar een 'zin-volle' aanvulling op.

Verhalenplein

Het Straatpastoraat in Amsterdam heeft wel iets van een verhalenplein: een plek waar mensen die bekend zijn met het leven op straat hun verhalen delen. De ervaringen, talenten en inzichten van dak- en thuislozen zijn uniek en waardevol.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 050110' of doneer online. Hartelijk dank!

 

Nodig voor dit werk: € 15.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Straatpastoraat in Amsterdam in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Het Straatpastoraat biedt persoonlijke aandacht, pastoraat, belangenbehartiging, creatieve en sociale activiteiten, hulp bij boetes voor bijvoorbeeld het slapen in het openbaar of wildplassen en advies over uitkeringen, (zorg)verzekeringen, instanties en woonrecht.

Werk van het Straatpastoraat

  • De motor van het Straatpastoraat is menselijk contact, warmte, gezelligheid en enthousiasme.
  • Straatpastores en vrijwilligers zoeken daklozen op in de inloophuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, op straat en plekken waar ze 'slordig' wonen. 
  • Pastoraat, vieringen, uitvaarten.
  • Advies geven en zo nodig aan de bel trekken: meestal achter de schermen bij beleidsmakers, hulpverleners, justitie en in de media. 
  • Een plek zijn voor kwetsbare vrouwen die elkaar tweewekelijks ontmoeten tijdens een maaltijd. 
  • Het juridisch steunpunt dak- en thuislozen helpt cliënten of treedt namens hen op. Zo nodig wordt een advocaat ingeschakeld. Voor vreemdelingrecht of strafrecht is er altijd een advocaat. Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met een juridische achtergrond helpen mee. 
  • Het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’, schrijfclub ‘Kantlijn’ en de twitterende 'Straatvogels' delen hun ervaringen met een ieder die het horen wil. In optredens en workshops voor bedrijven en instellingen tonen ze hun talenten. 

Het straatpastoraat werkt nauw samen met het drugspastoraat, dat zich specifiek richt op (veelal dakloze) druggebruikers.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.