Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraalstudie - Pakistan

Kerk en Bijbel

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 21 april 2019.

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. OTS maakt ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken."

Nodig voor dit werk: € 29.000

Doe mee! Geef ook

Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraalstudie in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Nieuws Wat heeft OTS (Pakistan) in 2017-2018 bereikt?

Geschreven op 01 november 2018

Kerk in Actie steunt het Open Theologisch Seminarie in Pakistan. Een seminarie dat niet zozeer gericht is op theologen, maar juist op gemeenteleden en vooral op tieners. Ze werken in een context...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Stevig in je schoenen staan

Geschreven op 25 juli 2018

Razza is, nadat hij zijn master had afgerond, gaan werken bij de overheid. Hij ontdekte dat collega´s veel vragen hadden over zijn christelijk geloof, die hij niet wist te beantwoorden. Daardoor...

Lees dit bericht

Nieuws Hoe de kerk zich ontwikkeld in Pakistan

Geschreven op 13 februari 2018

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Niet alleen omdat ze een minderheid vormen in een land vol moslims, maar ook omdat ze weinig kennis hebben over hun eigen geloof. Door...

Lees dit bericht

Deel dit project

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.