Vertaling en verspreiding van de Bijbel in China - China

Onderwijs Kinderen Kerk en Bijbel

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 9 juni 2019.

De kerk in China groeit hard. Een van de provincies waar dat ook gebeurt is Henan. Er is een grote behoefte aan Bijbels, maar analfabetisme is een groot probleem in de afgelegen delen van China. Mensen hebben daardoor geen toegang tot het woord van God.

Een van de provincies waar het aantal kerken hard groeit is Henan. Elk jaar worden er zo’n 80- tot 100.000 christenen gedoopt. Er is in die provincie een grote behoefte aan Bijbels. In Henan is ook een bijbelschool waar 280 studenten bijbelonderwijs krijgen. Elk jaar zijn er honderd aanmeldingen, waarvan er maar 20 gehonoreerd kunnen worden.

O.a. in deze regio is analfabetisme van een groot deel van de bevolking een echt probleem. Mensen die op latere leeftijd christen worden, hebben hierdoor geen toegang tot het woord van God, de Bijbel. Kerk in Actie steunt het opzetten van analfabetiseringsklassen in deze regio, zodat deze mensen zelf de rijkdom van de Bijbel kunnen ontdekken.

Vanaf 2017 is Kerk in Actie begonnen met het steunen van bijbelvertaling onder een minderheidsgroep in China, de witte Yi. Naast de meerderheid van Han Chinezen die mandarijn spreken, heeft China zeker 55 minderheidsgroepen. Velen van hen hebben een eigen taal. Om de Bijbel te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat zij de Bijbel kunnen lezen in hun eigen taal. 

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009195' of doneer online. Hartelijk dank!

 

 

Nodig voor dit werk: € 100.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Vertaling en verspreiding van de Bijbel in China in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Liu Guanxian

Geschreven op 09 augustus 2016

Veel gelovige analfabeten in China verlangen ernaar dichter naar God te groeien door in de Bijbel te lezen, maar ze raken ontmoedigd door de vele woorden die ze niet kennen.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Wu

Geschreven op 18 april 2014

Het was haar tante die het evangelie met Wu deelde. Wu was op dat moment ziek en voelde zich depressief. Ze was niet in staat haar studie op de middelbare school te vervolgen.

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is lid van de United Bible Societies (UBS), de mondiale organisatie van 145 Bijbelgenootschappen. Via de UBS werkt het NBG samen met Bijbelgenootschappen over de hele wereld. Het NBG streeft ernaar projecten te steunen in alle regio’s waar UBS actief is en Kerk in Actie draagt hieraan graag bij. In China worden diverse projecten gefinancierd. Hieronder kunt u lezen om welke projecten het gaat.

Bijbelvertaling voor de witte Yi

In 2017 is Kerk in actie begonnen met het ondersteunen van bijbelvertaling onder een minderheidsgroep in China, de witte Yi. Naast de meerderheid van Han Chinezen die mandarijn spreken, heeft China zeker 55 minderheidsgroepen. Velen van hen hebben een eigen taal.

Alhoewel ze in het Chinees onderwijs krijgen op school, spreken ze dat vaak thuis niet en is het niet de taal van hun hart. De Chinese bijbel begrijpen ze niet volledig. Het evangelie werd ongeveer 100 jaar geleden bij de Witte Yi gebracht . Toch is het Nieuwe testament pas de afgelopen jaren vertaald en in 2015 klaar gekomen. "Alsof je eigen vader tot je spreekt, in plaats van je leraar", is hun reactie. Nu is het zaak dat ook het Oude Testament vertaald wordt en ze toegang krijgen tot de volledige Bijbel in hun eigen taal. De meeste Yi hebben alleen Chinees leren lezen en schrijven op school. De Witte Yi taal is mondeling aan hen overgeleverd; ze kunnen die taal niet schrijven. Kerk in actie ondersteunt ook lees- en schrijfonderwijs aan de Witte Yi. Een van de jonge mensen die het Witte Yi schrift leerde in een alfabetiseringsklas, Wang Chunmin, zei: "Ik kan dan wel Chinees lezen, maar ik begrijp het niet helemaal. Maar als ik de Yi Bijbel lees, begrijp ik het veel beter en voel ik meer voldoening. Zo kan bovendien onze taal beter in stand blijven".

Bijbels, bijbelstudiematerialen en concordanties voor voorgangers en bijbelschoolstudenten.

Een van de provincies waar het aantal kerken hard groeit is Henan. Elk jaar worden er zo’n 80- tot 100.000 christenen gedoopt. Er is in die provincie een grote behoefte aan Bijbels. In Henan is ook een bijbelschool waar 280 studenten bijbelonderwijs krijgen. Elk jaar zijn er honderd aanmeldingen, waarvan er maar 20 gehonoreerd kunnen worden.

Er zijn meer dan 7000 kerken in Henan, maar slechts 180 dominees. Eén dominee is verantwoordelijk voor 20.000 mensen. Geschat wordt dat er in Henan 12 miljoen gelovigen zijn. 10 miljoen daarvan hebben geen eigen bijbel.

Ren Bing Bing, (71245-202) student Henan Bijbelschool

‘Ik kom uit een familie waar niemand in God gelooft. Ik leerde God kennen door een foldertje dat ik oppikte op straat. Later vond ik nog meer foldertjes, een stuk of twintig. Na het lezen van die foldertjes, begon ik een beetje te begrijpen wat het christendom inhoudt. Ik las ook dat de Bijbel het meest vertaalde boek is ter wereld. Ik werd nieuwsgierig en wilde zelf wel een bijbel hebben.
In 2005, rond Kerst, ging ik voor het eerst naar een kerk en bezocht daar een bijbelklas. Vanaf die tijd ging ik er elke week naartoe en leerde ik God beter kennen.
Na twee jaar van gebed en luisteren naar God, voelde ik dat God mij riep om naar de Bijbelschool te gaan, daar mijn diploma te halen en dan terug te keren naar deze kerk om daar voorganger te worden.
Er kwam wel voor een grote wat financiële uitdaging te staan. Ik betaal zelf een deel van het lesgeld; een ander deel wordt door de kerk betaald. Ook mijn familie draagt wat bij, maar niet zo heel veel. Niemand van hen is christen. Mijn ouders zijn oud, ze kunnen niet meer werken, dus hun onderhoud hangt af van wat hun eigen land opbrengt, wat er ook op dat land groeit. Ik heb een zuster op de middelbare school en ook zij heeft geld nodig om het lesgeld te betalen.’
Over drie jaar hoop ik goede kennis van Gods Woord te hebben. Als ik terugkeer naar mijn thuiskerk, wil ik ook anderen trainen. Heel veel voorgangers in de plattelandsgebieden hebben geen opleiding gehad. En als ze moeten preken, doen ze dat naar eigen inzicht. Maar ik wil het evangelie brengen, de echte waarheid van het Woord voor de gelovigen, en mijn gemeente zo toerusten. Als ik terugkom in mijn kerk ben ik van plan om onderwijs te geven in het Woord van God en de mensen te helpen in geloofsgroei en kennis van de Bijbel.
Ik heb ook bijbels en bijbelse hulpmiddelen nodig om mijn werk effectief te kunnen doen. Voor een boer op het platteland is zelf een bijbel kopen niet eenvoudig.’

Alfabetiseringsklassen

Voor de meesten van ons is het zo normaal om te kunnen lezen en schrijven als te kunnen lopen. We kunnen borden lezen, gebruiksaanwijzingen bestuderen en de bijbel lezen. Het is voor ons een basisvaardigheid. Toch is het voor veel arme mensen in de wereld een zeldzame kans om te leren lezen en schrijven.

In afgelegen delen van China zijn veel dorpelingen van jong tot oud analfabeet. Toen deze mensen op latere leeftijd christen werden hadden ze geen toegang tot het woord van God. Dat is triest, omdat het geen kwestie is van gebrek aan verlangen.

Volgens een telling in 2010 zijn er 54,656,573 analfabeten boven de 15 jaar in China. De meesten van hen wonen in Anhui en Henan provincie. In Henan wonen meer dan 3 miljoen christenen waarvan 70% op het platteland. De provinciale raden van kerken wilden graag alfabetiseringsklassen beginnen, zodat de christenen op het platteland hun Bijbel beter leren begrijpen en ook minder beïnvloedbaar zijn voor de talrijke sekten die in China actief zijn.

In Henan had de geregistreerde kerk deze nood van de kerk door en is begonnen met het geven van alfabetiseringsklassen in de plattelandskerken met behulp van het NBG. “Het enthousiasme voor deze klassen is enorm”, zegt een van de leraressen Mevrouw Zang. Ze voegt er aan toe “ het overgrote deel van de deelnemers zijn vrouwen en oudere mensen die geen of weinig onderwijs hebben gehad. Terwijl we verder kwamen, raakte mij hun oplettendheid, ijver en honger om te leren zo veel dat het me aanzetten om het beste te geven in mijn lessen.”

 

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.