Versterking van minderheden door interreligieuze dialoog - Pakistan

Het Christian Study Center wil de positie van de christelijke minderheid in Pakistan versterken, opkomen voor minderheden en gesprekken en activiteiten met de moslims aangaan.

Het CSC, de interkerkelijke organisatie voor onderzoek, studie van Islam en dialoog met moslims organiseert workshops, cursussen en uitwisseling tussen moslims en christenen. Daardoor heeft het centrum een groot netwerk in de gemeenschappen en onder de religieuze leiders in het land. Als ergens een incident of conflict plaatsvindt is de staff van het CSC dan ook vaak snel aanwezig. Ze overleggen dan met maatschappelijke leiders en religieuze leiders van beide gemeenschappen, om samen een strategie te ontwikkelen waarmee ze voorkomen dat het verder uit de hand loopt, en er voor te zorgen dat de oorzaken worden aangepakt.

Vanaf november 2013 werkt Kor Grit afwisselend periodes in Pakistan en Nederland. In Pakistan onderzoekt hij de relaties tussen Pakistaanse christenen en andere Pakistanen. Hij doet dit onder begeleiding van het Christelijk Studie Centrum (CSC) in Rawalpindi en samen met de kerk in Pakistan. In Nederland werkt hij als promovendus, verbonden aan de faculteit religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij hoopt zich in vier jaar te ontwikkelen tot een expert op het gebied van relaties tussen het christendom en islam in Pakistan.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 004757' of doneer online. Hartelijk dank!

 

Nodig voor dit werk: € 157.473

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Versterking van minderheden door interreligieuze dialoog in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Blog Pakistanen Vertellen V: “Ze herkennen christenen aan de bezem”

Geschreven door Kor Grit op 08 september 2017

Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse...

Lees dit bericht

Blog Pakistanen Vertellen IV: Een imam en een christen

Geschreven door Kor Grit op 12 mei 2017

Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse...

Lees dit bericht

Blog Pakistanen Vertellen III: Van ingenieur naar taxichauffeur

Geschreven door Kor Grit op 14 maart 2017

Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse...

Lees dit bericht

Blog Pakistanen Vertellen II: “We zijn toch allemaal moslims”

Geschreven door Kor Grit op 30 januari 2017

Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse...

Lees dit bericht

Blog Pakistanen Vertellen I: Onreinheid

Geschreven door Kor Grit op 23 december 2016

Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse...

Lees dit bericht

Blog Christenvervolging in Pakistan?

Geschreven door Kor Grit op 14 november 2016

Toen ik laatst een college gaf over het christendom in Pakistan aan de Universiteit Utrecht kreeg ik de vraag of christenen in het land vervolgd worden. Een vraag die vaak gesteld wordt en wat mij...

Lees dit bericht

Blog Ai hamare bap

Geschreven door Kor Grit op 30 september 2016

Een paar jaar geleden las ik een artikel in de krant over een onderzoek naar emotionele reacties van Europeanen als ze Arabisch horen. Ze lieten een groep mensen een Arabisch lied horen en vroegen...

Lees dit bericht

Blog “Onze interreligieuze vrienden”

Geschreven door Kor Grit op 12 februari 2016

Bruggen bouwen, dat is deel van mijn werk in Pakistan. Met name de brug tussen hier en daar, Pakistan en Nederland. Er is hier in Pakistan echter ook veel dat overbrugd kan worden: religieuze...

Lees dit bericht

Blog Christenen, Moslims en de Rest

Geschreven door Kor Grit op 15 januari 2016

Ik kan me nog goed herinneren hoe mijn Hindoeïstische collega reageerde toen ik met een armbandje uit India op kantoor aankwam. Ze keek me een beetje verward aan en vroeg: “Van wie heb je dat...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

In het overwegend islamitische Pakistan nemen christenen en kerken (1,5 %), samen met hindoes en andere religieuze minderheden een bescheiden en tweederangs positie in. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de Amerikaanse inval in Afghanistan is extremisme en geweld in Pakistan ook toegenomen. Aanslagen op christenen en christelijke doelen in Pakistan veroorzaken veel onrust onder de kwetsbare minderheid. Alle religieuze minderheden worden benadeeld op grond van de Wet tegen Godslastering, en christenen hebben er ook erg onder te lijden. De Pakistaanse overheid is, met gunstige handelscontracten aangevuurd door Europa, begonnen met een offensief tegen extremisme en religieus geweld. Soms pakken die maatregelen juist voor minderheden slecht uit.

Christian Study Center

Het CSC is in 1968 opgericht door de Pakistaanse Raad van Kerken. Al sinds de oprichting wordt men ondersteund door Kerk in Actie en haar voorgangers. De belangrijkste activiteiten van het CSC zijn het maken van wetenschappelijke studies op het gebied van interreligieuze dialoog, het verzorgen van lesmateriaal, seminars, workshops en de uitgave van het tijdschrift Al-Mushir, waarmee ten minste vijfhonderd studenten worden bereikt. Daarnaast heeft men een goede vakbibliotheek, waar zowel christen- als moslimstudenten gebruik van maken. De belangrijkste activiteiten van het CSC voor de komende jaren zijn 1) Een bewustwordingsprogramma voor de rechten van minderheden en 2) interreligieuze initiatieven voor vreedzaam samenleven. 3) Kerkleiders en theologen ondersteunen bij de ontwikkeling van contextuele theologie in Pakistan. Het CSC heeft een goed gebouwencomplex, en een hostel gebouw. Er kunnen ook internationale studenten een stage lopen, of bv. een blok praktische islam-christen studie doen.

Religieuze minderheden

Christenen, als minderheid in Pakistan hebben te maken met verschillende problemen. 1) Structurele discriminatie: In Pakistan worden op basis van de Wet tegen Godslastering veel wreedheden begaan tegen mensen van religieuze minderheden, zowel tegen hindoes als christenen, maar ook tegen eigen islamitische etnische minderheden. Bovendien zijn christenen en andere religieuze minderheden in juridisch opzicht achtergesteld: in rechtszaken telt het getuigenis van een christen slechts voor de helft en dat van een christenvrouw zelfs maar voor een kwart ten opzichte van moslims. 2) Incidentele discriminatie en geweld: Er zijn geregeld spanningen tussen moslims en christenen in Pakistan. De moslimmeerderheid wreekt zich op de zwakke christen-minderheid als er elders in de wereld moslimbroeders door westerse (=christelijke) staten worden aangevallen. 3) Sociale uitsluiting: op basis van religieuze identiteit, in combinatie met etnische en sociaal-economische achtergrond, worden christenen buitengesloten. Dit kan betekenen dat ze worden achtergesteld op de arbeidsmarkt, dat er negatief over ze wordt geschreven in de media en dat ze niet als volwaardige Pakistanen worden gezien.

Het CSC organiseert maandelijks provinciale bijeenkomsten voor advocaten, journalisten, religieuze, politieke, sociale en jeugdleiders uit religieuze minderheden, om hen te ondersteunen in het werk dat ze doen als vertegenwoordiger van de religieuze minderheden in Pakistan. Samen met hen wordt gediscussieerd hoe minderheden kunnen deelnemen aan het politieke proces. Ook organiseert het CSC een nationale seminar over de participatie van minderheden in het parlement. Verder faciliteert het CSC elk jaar een grote nationale conferentie voor theologen en kerkleiders over actuele sociale en religieuze thema's. Bovendien geven verschillende medewerkers van het CSC regelmatig presentaties over het christendom en interreligieuze dialoog voor andere organisaties.

Het CSC wil het vreedzaam samenleven van verschillende religieuze groepen bevorderen. Religieuze intolerantie en discriminatie van minderheden is aan de orde van de dag. Met name de sociale middenklasse en de lagere klasse is verdeeld vanwege regionale, etnische en ideologische verschillen. Door middel van onderwijs en bewustwording worden religieuze leiders en jeugdleiders uit zowel de islam, het christendom als het hindoeïsme door het CSC getraind om religieus extremisme en religieuze vooroordelen weg te nemen. Het CSC wil een brug bouwen tussen moslim- en niet-moslimgemeenschappen en biedt daarom trainingen voor werknemers van tien verschillende organisaties.

Belangrijke positie

Het Christian Study Centrum heeft in de loop der jaren een belangrijke positie in de Pakistaanse samenleving ingenomen. Men onderhoudt een belangrijke en zeer kritische relatie met de Pakistaanse overheid, vooral met het ministerie van Religieuze Zaken.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.