Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen - Pakistan

NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD), partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen microondernemersgroepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande microondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen.

Daarnaast wil NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen verbeteren. In Pakistan wordt het krijgen van een kindje met een verstandelijke beperking door veel mensen gezien als een schande of misschien zelfs wel een straf van God. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak verborgen. NOAD werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke beperking. NOAD richt zich juist op het laten meedoen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt met fysiotherapie, medicijnen en medische controles. Revalidatiewerkers van NOAD bezoeken wekelijks de gezinnen en geven eenvoudige therapeutische adviezen aan de ouders. NOAD traint ook onderwijzers. Zij leren hoe kinderen met een (lichte) verstandelijke en vaak ook een lichamelijke beperking toch deel kunnen nemen aan het onderwijs.


Bekijk een filmpje over het werk voor gehandicapten en hun familie.

Bekijk een kinderfilmpje van Kids in Actie, waarin aandacht is voor dit werk.

Steun dit werk

Help de boeren en verstandelijk gehandicapten in Pakistan. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer´W 009309´ of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 65.917

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Genieten van het leven door kleding en lakens

Geschreven op 05 juli 2018

Ayub heeft jaren bij een baksteenfabriek gewerkt. Met het geld daarvan konden hij, zijn vrouw en zijn kinderen net rondkomen. Hierdoor konden de kinderen niet naar school. Hij had er al vaak over...

Lees dit bericht

Nieuws Kennis delen werkt!

Geschreven op 23 november 2017

De afgelopen jaren heeft NOAD op verschillende plaatsen groepen opgestart voor ouders die een kind hebben met een beperking. Een zogenaamde PLO (parent led group).

Lees dit bericht

Reisverslag Reisverslag: 'Vertel alsjeblieft in Nederland hoe wij hier met elkaar in vrede leven!'

Geschreven door Henja Visser op 07 april 2016

Dat is de boodschap die de moslim en christen vertegenwoordigers van de district taakgroep aan mij meegeven. Niet echt een boodschap die ik verwachtte als één van de uitkomsten van het...

Lees dit bericht

Reisverslag Reisverslag: 'Gebruik leem voor de muren van je huis, maar investeer in je vee!'

Geschreven door Henja Visser op 05 april 2016

Dat is zo ongeveer de strekking van het Pakistaanse gezegde wat 1 van de groepsleden van de boerengroep onthult. Kort daarvoor heeft de landbouwadviseur van NOAD een aantal feiten netjes op een...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Iqbal

Geschreven op 18 april 2014

Iqbal is een werker van het eerste uur. Al vanaf het begin, in 1965, doet hij mee met het landbouwproject van NOAD. “Als NOAD er niet geweest was, dan hadden we misschien wel allemaal ons land...

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Kenneth en Salamti

Geschreven op 18 april 2014

Kenneth en Salamti hebben vijf kinderen en een kleinkind. Sinds ze meedoen met het landbouwproject van NOAD is er veel voor hen veranderd.

Lees dit bericht

Persoonlijk verhaal Het verhaal van Jaweed

Geschreven op 18 april 2014

Jaweed doet volop mee aan het landbouwprogramma van NOAD. “Zonder dat project zou het dorp nooit zover gekomen zijn.”

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Gezond voedsel

NOAD is een netwerk van drie organisaties en is opgericht in 2003. Men is actief in de gebieden Vehari, Sahiwal en Khanewal in de provincie Punjab. NOAD richt zich voornamelijk op het trainen en onderwijzen van arme boeren, loonarbeiders en arme gezinnen. Het doel is om hogere inkomens, gezonde voeding en voedselzekerheid te creëren. Men traint boeren om met vernieuwende technieken en goede irrigatie betere opbrengsten te behalen met hun landbouwactiviteiten en met hun veestapel. Ook brengt men de boeren bijeen in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor hun producten. Ook staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Micro-ondernemingen

De komende jaren is er aandacht voor de landloze loonarbeider. 70% van de plattelandsbevolking in het projectgebied heeft namelijk geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Inkomensverwerving zonder eigen land is moeilijk. NOAD constateert dat het voor deze gezinnen nog moeilijker is om rond te komen dan voor de kleine boeren. Daarom zoeken zij naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. NOAD organiseert de komende jaren voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen.

Participatie

NOAD hecht in haar werk aan de participatie van de gehele gemeenschap en de gelijke participatie van vrouwen. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD richt zich erop dat de boeren en landlozen uiteindelijk zonder steun van buitenaf functioneren.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.