Vredesonderwijs en verzoeningsprogramma’s - India

Het Henry Martyn Institute (HMI) is een Internationaal Centrum voor Onderzoek, Interreligieuze Relaties en Verzoening.

Het HMI heeft een jarenlange relatie met Kerk in Actie. Ook onder predikanten en studenten in Nederland is dit centrum bekend, omdat het HMI, al dan niet op maat, cursussen biedt aan buitenlanders. Er is veel kennis over Islam. Staf en studenten hebben een christelijke, moslim of hindoe achtergrond. Een interessante plek voor wie iets wil weten over kerk zijn en/of Islam in een Aziatische plurale samenleving.

Het HMI doet aan onderzoek en onderwijs, maar heeft ook verschillende vrede- en verzoeningsprojecten in de regio. Dit biedt het HMI de mogelijkheden om ervaringen in het veld en reflectie op de campus met elkaar te verbinden.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009386' of doneer online. Hartelijk dank!

 

Nodig voor dit werk: € 50.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Vredesonderwijs en verzoeningsprogramma’s in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Persoonlijk verhaal Het verhaal van ds. Packiam

Geschreven op 03 september 2014

Ds. Packiam is de nieuwe directeur van het Henry Martyn Insitute (HMI), Internationaal Centrum voor Onderzoek, Interreligieuze Relaties en Verzoening. Eind juni 2014 bracht hij voor het eerst een...

Lees dit bericht

Deel dit project

Meer Informatie

Henry Martyn Institute

Het HMI is opgericht in 1930. Sinds de jaren dertig zijn er veel conflicten geweest in Hyderabad, vooral tussen hindoes en moslims. Deze conflicten hebben de relaties tussen met name de lagere sociale klassen ernstig verstoord.

Tegen de achtergrond van deze conflicten heeft het HMI zich toegelegd op de studie van de Islam en heeft men zich gespecialiseerd in interreligieuze relaties en verzoening. De expertise van het HMI wordt zowel op academisch niveau als op praktisch niveau aangewend, met als doel om de relaties tussen verdeelde groepen en gemeenschappen te verbeteren. Het HMI is over de hele wereld bekend als hét aangewezen instituut voor christen-moslimrelaties.

Vredesopbouw en interreligieuze relaties

Het HMI voert allerlei activiteiten uit op zowel academisch als praktisch niveau. De doelgroep van het HMI is zeer breed. Men richt zich op studenten Theologie, Religiestudies, Sociale Wetenschappen en Letteren, onderzoekers en onderwijzers, pastores, sociaal werkers, gemeenschapswerkers, verpleegkundigen, volwassenen en kinderen die in conflictgebieden wonen en werken en mensen die werken als conflictbemiddelaar. De programma’s zijn zodanig ingericht dat iedereen, ongeacht zijn of haar religieuze achtergrond, mee kan doen.

Op academisch niveau biedt het HMI een masteropleiding Theologie met focus op de Islam, een postdoctorale opleiding Islamstudies en Interreligieuze Relaties, een promotieprogramma Islam in Azië en christen-moslimrelaties (onder andere i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam), tweeweekse cursussen Islam en Interreligieuze Relaties, taalcursussen Arabisch, Perzisch en Urdu, de halfjaarlijkse uitgave van het Journal of the Henry Martyn Institute en men heeft een bibliotheek met ongeveer 20.000 uitgaven, die vrij toegankelijk is voor het publiek.

Op praktisch niveau voert het HMI diverse projecten uit voor de ontwikkeling van gemeenschappen die gevoelig zijn voor conflicten. In al deze activiteiten is het werken aan vrede een speerpunt.

Partners voor Vrede

Een belangrijk project van het HMI is het Partners voor Vrede programma. Samen met andere organisaties wil het HMI ruimtes creëren waar gewerkt kan worden aan vredesopbouw en verzoening. Men biedt onderwijs aan voor kinderen van diverse religieuze gemeenschappen evenals basisgezondheidszorg, hygiënevoorlichting en vakonderwijs. De partnerorganisaties krijgen speciale training op het gebied van conflictbemiddeling en vredesopbouw.

Zo is het HMI in de jaren negentig een school begonnen precies in een ‘no-go area’, op de grens tussen een moslim-wijk en een hindoe-wijk, waar daarvoor jarenlang bloedige rellen hadden plaatsgevonden. Nu gaan er moslim- en hindoekinderen naar school en wordt er lesgegeven door een multireligieuze schoolstaf.

Jongeren voor Vrede

Een ander programma is het Jongeren voor Vrede programma. In dit programma werkt het HMI met jonge mannen en vrouwen uit de hindoe- en moslimgemeenschappen van Hyderabad, die veel te maken hebben gehad met conflicten. Het belangrijkste doel van dit programma is om de dialoog tussen deze groepen op gang te brengen en te werken aan wederzijdse relaties. Deze jonge mannen worden geholpen met onderwijs en beroepsoriënterende cursussen, om zo hun sociale en economische status en hun gezondheid te verbeteren. Ook zijn er gezamenlijke vredesontmoetingen, picknicks, workshops over vredesopbouw en interreligieuze relaties en belangrijke religieuze feesten worden gezamenlijk gevierd. Verder zijn er cursussen Engels, computertrainingen, vakopleidingen en voorlichting over hiv/aids en andere medische zaken.

Kerk in Actie bekostigt een deel van de lopende kosten voor de bibliotheek en de operationele kosten van het HMI, evenals de programma’s Partners voor Vrede en Jongeren voor Vrede.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.