Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala - Guatemala

Guatemala is gebrandmerkt door de zesendertig jaar durende burgeroorlog. Hoewel de oorlog al in 1996 beŽindigd werd, zijn de gevolgen van de oorlog nog iedere dag merkbaar. Het land kent veel criminaliteit, geweld en corruptie. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot.

Red Paz is een organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Zij richt zich op de inheemse bevolking in het district Alta Verapaz. Ze reikt mensen handvatten aan om conflictsituaties binnen hun gezinnen, dorpsgemeenschappen en kerken op te lossen en gezamenlijk te werken aan een beter toekomst.

Bijbelstudie 
Voor elke zondag en bij elk project is er een bijbelstudie ontwikkeld. Hier vindt u alle bjibelstudies.

Steun dit werk

Steun via kerk in Actie organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in Guatemala. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z004514' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 27.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

In Guatemala zijn criminaliteit, geweld en corruptie aan de orde van de dag. In een land waar conflicten veelal worden opgelost met geweld, is een omslag in het omgaan met conflictsituaties noodzakelijk voor verbeteren van de leef condities in het land. Daarom stimuleert Red Paz de bevolking om conflictsituaties binnen gezinnen, dorpsgemeenschappen en kerken vreedzaam op te lossen. Dit doet zij door het aanbieden van verschillende soorten cursussen.

Praten, luisteren en vergeven

De cursussen die Red Paz verzorgt variëren van: ‘conflict oplossen’ en ‘goed burgerschap’ tot ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. De Bijbel speelt in alle cursussen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in de cursus ‘conflict oplossen’. Daarbij is het belangrijk eerst de waarheid boven tafel te krijgen en deze te accepteren. Vervolgens worden de fasen: gerechtigheid, barmhartigheid en verzoening doorlopen.

Door met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en elkaar te vergeven kun je een conflict oplossen zonder geweld te gebruiken. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in hun omgeving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren.

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.