Zorg voor eenzame ouderen in MoldaviŽ - MoldaviŽ

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In MoldaviŽ is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg.

Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

Dankzij de financiële ondersteuning van Kerk in Actie, kan Home Care ieder jaar 200 mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve zorg geven. Ook worden 210 zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilliger getraind in het verlenen van verantwoorde zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte.

Door de jarenlange ervaring is er bij de medewerkers van Home Care veel kennis van het vakgebied aanwezig. Deze kennis en kunde wordt ruimschoots gedeeld met andere, kleinere organisaties in Moldavië. Daarmee is Home Care een kenniscentrum geworden en is hun bereik veel groter dan alleen de mensen die zij rechtstreeks bereiken. Home Care maakt ook deel uit van een werkgroep die met de overheid kijkt naar verbeteringen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Tamara Adasan, directeur van Home Care: Het offer van Christus gebracht aan de mensheid, liefde voor onze naaste, samen met professionaliteit, kwaliteit van de dienstverlening en teamwork zijn de basis van ons werk. Centraal in onze zorg staat de lijdende mens.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 012536' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 35.000 

 

Nodig voor dit werk: € 35.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

Zorg voor eenzame ouderen in MoldaviŽ in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

Deel dit project

Meer Informatie

Achtergrond:
Na de val van de Sovjetunie in 1991 is Moldavië, voorheen een land met een gemiddeld inkomensniveau, het armste Europese land geworden met bijna de helft van de bevolking die onder de armoedegrens leeft. Door het gebrek aan kansen zoeken veel mensen hun heil in het buitenland. Ze gaan werken in Rusland of de EU. Inmiddels werkt en leeft naar schatting 45% van de bevolking (tijdelijk) in het buitenland. Ook trekken veel jongeren naar de steden in de hoop daar werk te vinden. Het gevolg is dat in de dorpen voornamelijk kinderen en ouderen wonen. De ouderen die hulpbehoevend zijn, krijgen meestal geen hulp doordat er te weinig familie in de buurt woont. Daarnaast wonen veel ouderen in bouwvallige huizen en is er in veel dorpen geen stromend water, maar is men afhankelijk van waterputten. Zonder hulp is er dus geen schoon water in huis of hout om te stoken.

Door de economische crisis in het land en omdat overheidsinstellingen geen prioriteit geven aan thuiszorg, is die situatie voor chronisch zieke ouderen zeer moeilijk. Er lijkt wel wat vooruitgang te komen in de steun van de overheid, maar toch zijn veel ouderen afhankelijk van organisaties als Home Care.

 

Geef direct

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.